Dogodki

16. konferenca slovenskih elektroenergetikov

V organizaciji združenja slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED bo v času od 30. maja do 1. junija potekala že 16. konefernca, na kateri pričakujejo več kot 500 udeležencev iz domovine in tujine. Konferenca slovenskih elektroenergetikokv je sicer največje strokovno srečanje v slovenski elektroenergetiki, na njej pa v okviru različnih študijskih skupin obravnavajo aktualne izzive, s katerimi se srečuje elektrogospodarstvo, pa tudi širša energetika. Tako bodo tudi na letošnjemsrečanju v ospredju vprašanja povezana s prihodnostjo in obnovljivimi viri, vzdrževanjem omrežja in naprav, tehnološkimi novostmi, novostmi energetske in tehnične zakonodaje, diagnostiko stanja omrežja in posameznih elektroenergetskih naprav, novimi rešitvami na področju načrtovanja in gradnje daljnovodov ter okoljskimi izzivi. Referate za psoamezne tematske sklope v združenju še zbirajo, bo pa podrobnejši program srečanja znan v kratkem. Novosti in aktualne novice glede konference lahko spremljate na tem spletnem naslovu.