Politika zasebnosti in splošni pogoji uporabe spletnega mesta

Naš stik spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene preko spletnega informacijskega sistema Naš stik, skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v druge namene. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu Naš stik določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso neposredno vezane na podjetje, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Naš stik se zavezuje, da bo po svojih najboljših možnih močeh varoval podatke in zasebnost obiskovalcev spletnih strani Našega stika.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, ohranili natančnost osebnih podatkov in zagotovili njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje podatkov, ki jih zbiramo. Naš stik ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Varstvo osebnih podatkov 

Ta politika zasebnosti v okviru definiranja varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, ki jih NAŠ STIK zbira od vas, ko uporabljate spletno mesto www.nas-stik.si.

Lastnik in upravljalec osebnih podatkov 

Pojem »lastnik spletnega mesta«, »upravljalec osebnih podatkov« (oziroma krajše »upravljalec«) v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov je:

Revija NAŠ STIK
Hajdrihova 2 
1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: 041 761 196
E-naslov: urednistvo@nas-stik.si

Uporabniki in spletno mesto

Uporabnik
Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki kot obiskovalec uporablja spletno mesto.

Spletno mesto
Uporabnik spletnega mesta NAŠ STIK je vsak uporabnik, ki uporablja spletno mesto www.nas-stik.si.

Osebni podatki: zbiranje, obdelava in namen njihove obdelave 

Podatki iz spletnih obrazcev

NAŠ STIK na spletnem mestu zbira osebne podatke – v kolikor jih uporabnik prostovoljno poda preko spletnih obrazcev za naročilo revije.

To so naslednji osebni podatki:

 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Podjetje
 • (Službeni) elektronski naslov
 • Telefon
 • Naslov

Namen zbiranja podatkov na spletni strani NAŠ STIK iz spletnih obrazcev za naročilo revije je poslovne narave, kar pomeni, da v primeru, ko izpolnite obrazec z namenom naročila revije, se strinjate, da z namenom nadaljnje komunikacije, vaše osebne podatke hranimo v naši bazi, na podlagi našega legitimnega interesa. NAŠ STIK v tem primeru obdeluje in hrani vaše podatke z namenom nadaljnjega sodelovanja in neposrednega trženja. 

Podatki iz prijave na e-novice

NAŠ STIK v okviru prijave na e-novice zbira en osebni podatek – v kolikor ga uporabnik prostovoljno poda, in sicer (službeni) e-naslov uporabnika.

Namen zbiranja podatkov na spletni strani NAŠ STIK ob prijavi na e-obveščanje (tedenske e-novice, ki se pošiljajo dvakrat tedensko) je obveščanje o novostih, dogajanju, zanimivostih in drugih pomembnih informacijah iz energetskega področja ter o aktualnih tiskanih številkah revije Naš Stik. 

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta.

Podatki o uporabi spletnega mesta

Spletno mesto lahko samodejno zbira tudi nekatere podatke o strojni in programski opremi uporabnikovega računalnika, pa osebni podatek v obliki IP naslova. Osebni podatki, pridobljeni na podlagi obiska spletnega mesta, se ne hranijo ali pa se hranijo v anonimizirani obliki in kot takšni niso neposredno povezljivi z uporabniki. S temi podatki razpolaga Google Analytics, skladno s tem velja, da je podjetje Google LLC v zakonsko dovoljenem obsegu obdelovalec podatkov.

Te informacije bodo uporabljene izključno za izdelavo splošne statistike o uporabi spletnega mesta. Med te podatke sodijo:

 • IP naslov naprave, s katero dostopate do spletnega mesta (IP naslov je osebni podatek, ki pa ni povezan z drugimi vašimi osebnimi podatki in zato ni enoznačno določljiv),
 • vrsta brskalnika,
 • imena domen,
 • čas dostopanja,
 • naslovi podstrani, ki ste jih obiskali na naši spletni strani.

Ti podatki se zbirajo s pomočjo piškotkov. Uporaba, upravljanje in brisanje piškotkov je podrobneje opisana v nadaljevanju.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi kateregakoli obrazca na našem spletnem mestu obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani NAŠ STIK v spletnem obrazcu kliknete gumb »POŠLJI« ali ko se prijavite na e-obveščanje. Upravljalec zagotavlja možnost osebne privolitve uporabnika, kjer je to potrebno, brez vnaprej izpolnjenega potrditvenega okenca. Osebna privolitev uporabnika je njegova prostovoljna izjava volje, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih zagotavlja upravljalec v opredelitvi te politike zasebnosti.

Še posebej se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodb in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe, brez omejitev, ter tudi po sklenitvi pogodbe, brez omejitev.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s pisnim sporočilom preko navadne pošte ali na elektronski naslov urednistvo@nas-stik.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za namene, kot so opredeljeni v prejšnjem poglavju. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

Vaše pravice

V skladu z določili aktualnega in trenutno veljavnega zakona ter Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pozabe«), pravico do prenosljivosti, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do ugovora.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se s pisno prošnjo obrnite na nas tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Revija NAŠ STIK, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov urednistvo@nas-stik.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu:

Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Čas hrambe osebnih podatkov

Podatki, ki jih zbira upravljalec spletnega mesta, se hranijo za potrebe upravljalca spletnega mesta v skladu s pogoji in nameni, opredeljenimi v tej politiki zasebnosti. Osebni podatki se hranijo na spletnem mestu  in v primeru nadaljnje obravnave in komunikacije z uporabnikom v drugih bazah podjetja (CRM, računovodski program). 

Rok hrambe osebnih podatkov se lahko razlikuje glede na veljavno sektorsko zakonodajo (npr. zakonodaja s področja davkov, računovodstva). V primeru, ko veljavna sektorska zakonodaja določa obvezne roke za hrambo osebnih podatkov, NAŠ STIK izbriše osebne podatke po poteku z zakonom predpisanega obveznega roka.

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva vpogled v svoje osebne podatke ali podatke o obdelavi njegovih osebnih podatkov s strani pooblaščenih oseb s pisno prošnjo tako, da nam pošljete sporočilo na naslov Revija NAŠ STIK, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana ali na e-naslov urednistvo@nas-stik.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja Naš stik. Vsebine, objavljene na spletnih straneh so last Naš stik in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si Naš stik si pridržuje pravico do sprememb vsebin.

Pridržki

Naš stik bo na svojih spletnih straneh zagotavljal točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzema nikakršne odgovornosti. Naš stik tudi ne prevzema nobene odgovornosi v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Naš stik, ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani.

Naš stik ni odgovoren za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Naš stik niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Spremembe politike zasebnosti

Upravljalec si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni oziroma dopolni določbe politike zasebnosti za uporabnike spletnega mesta. Uporabnika prosimo, da pred vsako uporabo spletnega mesta preveri  datum zadnje spremembe teh splošnih pogojev uporabe.

Veljavnost

Politika zasebnosti na tej povezavi velja od 25. 5. 2018 dalje in se lahko kadarkoli spremeni in dopolni.