RSS

Bodite obveščeni, samodejno, takoj ko se zgodi!

Na spletnih straneh Naš stik so vam preko RSS tehnologije na voljo novice in dogodki, na katere boste opozorjeni takoj, ko bodo objavljene.

Za uporabo potrebujete RSS odjemalec, na katerem izberete enega ali več RSS kanalov, ki so navedeni spodaj.

Kaj je RSS?

Za pomen kratice RSS obstaja več razlag, najbolj uveljavljena pa je ‘Really Simple Syndication’ ali ‘resnično preproste objave’. RSS uporabnike obvešča, da so se novice na spletnem mestu posodobile. Zadnje novice takoj po objavi najdete na enem mestu, ne da bi morali vsak dan obiskati (vsako) spletno mesto posebej. Uporabniki ste tako vedno v koraku z najbolj svežimi informacijami, ki vas zanimajo, hkrati pa vam je prihranjeno zamudno brskanje.

Kako uporabljamo RSS?
Za prebiranje novic preko RSS potrebujete odjemalca (program) za RSS-datoteke, ki v urejeni obliki prikaže informacije, ki jih je dobil iz različnih spletnih virov. Po namestitvi odjemalca morate samo določiti, katere kanale boste prebirali.

Kateri RSS odjemalec je najboljši?
Število RSS odjemalcev se dnevno povečuje, na voljo so številni brezplačni in plačljivi programi, ki delujejo na različnih operacijskih sistemih.
V večini primerov je odjemalec že na vašem računalniku, saj je že del brskalnika Mozilla Firefox, ki omogoča branje RSS-kanalov v obliki "Live Bookmarks". Podobno omogoča tudi Internet Explorer 7. RSS-kanale podpira tudi Mozilla Thunderbird, zelo popularen pa je tudi Googlov program.