Dogodki

Letna konferenca energije na kvadrat

Letna konferenca energije na kvadrat E2ZS je zasnovana kot edinstvena platforma, kjer se bodo srečali vsi ključni deležniki, ki soustvarjajo sedanjost in prihodnost energetike v Sloveniji. Poseben poudarek bo tudi na sekcijah EZS, saj bodo na konferenco povabili najvidnejše predstavnike svetovnih in evropskih združenj, kot sta Združenje evropske elektroindustrije Eurelectric in Svetovni energetski svet (World Energy Council – WEC). Na dogodku bodo z vrhunskimi domačimi in tujimi strokovnjaki razpravljali o najaktualnejših temah: elektrifikacija in izzivi e-desetletja, razogljičenje in uporaba fosilnih goriv, pomen jedrske energije, izkušnja in pogledi iz Nemčije, ki je za Slovenijo največji gospodarski partner in tista država, ki jo največkrat analiziramo in komentiramo. Dogodek bo tudi priložnost za vsa energetska vprašanja, tudi tista, ki jih morda različni deležniki ne upajo postaviti na glas iz najrazličnejših razlogov. Več o konferenci lahko zveste tukaj. Vabljeni!