Dogodki

Ženske v energetiki 24

Posvetovanje Ženske v energetiki, bo letos potekalo tretjič, predhodna srečanja pa so potrdila, da je tovrstna izmenjava mnenj med različnimi deležniki, ki želijo prispevati svoj delež k premagovanju izzivov, ki jih prinaša zeleni prehod, nadvse koristno. Čeprav posvetovanje, ki bo 7. marca v Ljubljani, nosi naslov Ženske v energetiki, pa je namenjeno vsem, ki želijo aktivirati potencial raznolikosti in vključevanja različnih deležnikov in generacij, kar dokazano s številkami zvišuje tudi produktivnost, dobičkonosnost in inovativnost podjetij.
Podrobnejši program posvetovanja je še v pripravi, bodo pa vse podrobnosti glede letošnjega posvetovanja in ugodnostih za zgodnejše prijave v kratkem dosegljive na tem spletnem mestu. Ne zamudite!