Naš stik, št. 2, februar 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Alternativni scenarij Brane Janjic energetska oskrba,energetski projekti
Tema meseca TEŠ 6 - most do prehoda v nizkoogljično družbo Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj Janez Kopac,Uroš Rotnik proizvodnja,termo energija
Brez varovalke Brez TEŠ 6 ni slovenske energetske prihodnosti Polona Bahun
Aktualni intervju Energetika je gibalo razvoja Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Borut Meh proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE
Vlada RS Na seji v ospredju razprava o TEŠ Brane Janjic termo energija
Vlada RS Vlada določila smer in cilje, kam si želimo po krizi Polona Bahun Vlada RS zakonodaja
Strokovna posvetovanja Slovenija potrebuje obe naložbi - TEŠ 6 in JEK 2 Polona Bahun jedrska energija,termo energija
Termo energija Tehnološka predstavitev delovanja bloka 6 TEŠ Jože Lenart Termoelektrarna Šoštanj proizvodnja,termo energija
Jedrska energija Začetek procesa odločanja o projektu JEK 2 Vladimir Habjan GEN energija Jože Špiler jedrska energija
Hidro energija Ustavitev ali nadaljevanje projekta? Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic hidro energija
Kako učinkovito zavarovati vodnike Vladimir Habjan Gregor Pevc sodobne tehnologije
Distribucija Prvi v Sloveniji uvedli uporabo havarijskih 110 kV stebrov Tomaž Pungartnik Elektro Ljubljana distribucija,sodobne tehnologije
Prenos Precizno in odgovorno delo Vladimir Habjan ELES prenos
Strokovna posvetovanja Potreben celovit načrt ukrepov in virov financiranja Polona Bahun strokovna posvetovanja,sodobne tehnologije
Tuje izkušnje Pametne rešitve za pametna omrežja Miro Jakomin pametna omrežja
Tuje izkušnje Informacijske tehnologije so vlečni konj napredka Miro Jakomin sodobne tehnologije
Evropski pogledi Na poti k čisti energiji Miro Jakomin obnovljivi viri energije, OVE
Zakonodaja Nova Uredba o zagotavljanju prihrankov energije Eva Cinkole Kristan Borzen zakonodaja
Ucinkovita raba energije Vsaka stopinja šteje Polona Bahun ucinkovita raba energije, URE
Ucinkovita raba energije Okolju vse bolj prijazne stavbe izobraževalnih ustanov Sabina Podjed ucinkovita raba energije, URE
Izobraževanje V ICES-u tudi letos načrtovanih precej novosti Brane Janjic ICES izobraževanje
Podjetja smo ljudje Uživam v igranju Vladimir Habjan Luka Sila
Družabna srecanja Na srečanju elektroenergetikov zmagovalci vsi Srecko Lesjak,Renata Križnar,Diana Janežic družabna srecanja
Izza pisalne mize Nove zaposlene lahko pridobimo tudi prek svoje spletne strani Barbara Grintal
Z nami v naravo Slikovita pot po Divaškem krasu Miro Jakomin
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Dejavnosti ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo Violeta Irgl Elektro Ljubljana ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Lani dobavitelja zamenjalo le 1,4 odstotka vseh odjemalcev Brane Janjic Agencija za energijo
Iz energetskih okolij Nadzorni svet potrdil poslovni načrt za leto 2010 Polona Bahun GEN energija poslovni nacrt
Iz energetskih okolij Imenovan nov nadzorni odbor Polona Bahun
Iz energetskih okolij Stanovalci Planine do cenejšega ogrevanja Renata Križnar
S sej vlade S sej vlade Miro Jakomin Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Varčne sijalke za socialni šibkejše Andreja Bezjak Elektro Celje
Iz energetskih okolij Namestitev posebnih zabojnikov za odpadne varčne sijalke Andreja Bezjak Elektro Celje
Iz energetskih okolij Na ogled razstava Narava in pokrajine Slovenije Andreja Bezjak Elektro Celje
Iz energetskih okolij Dejavni tudi v slovenskem olimpijskem mestu Karin Zagomilšek Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje
Iz energetskih okolij Podpis pogodbe z Elektrogospodarstvom Makedonije Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Podan predlog za izterjavo dolga Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor
Iz energetskih okolij Spremembe v vodstvu podjetja Elektroservisi Elektroservisi
Iz energetskih okolij Komunalna energetika letos že devetnajstič Brane Janjic
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza Trgovanje Brane Janjic Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Z naših delovišc Revizija HE Savica Drago Papler Gorenjske elektrarne hidro energija