Naš stik, št. 3, marec 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Mi smo tisti Brane Janjic okolje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE
Družabna srecanja Elesovci na Krvavcu, zaposleni Elektra Maribor na Pohorju Srecko Lesjak,Karin Zagomilšek ELES,Elektro Maribor družabna srecanja
Izza pisalne mize Motiviranje zaposlenih Nataša Jerina
Z nami v naravo Po navdihe v Sorico! Miro Jakomin
Tema meseca Konkurenčnost na slovenskem energetskem trgu se postopoma povečuje Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Ljubljana,Agencija za energijo,GEN energija,GEN-I,Ministrstvo za gospodarstvo Martin Novšak,Robert Golob trgovanje, borza
Aktualni intervju Dobre domače izkušnje nam lahko odprejo pot na tuje trge Brane Janjic Borzen Karlo Peršolja trgovanje, borza
Zakonodaja V dopolnjenem zakonu kar nekaj novosti Polona Bahun zakonodaja
Strokovna posvetovanja O politiki in naložbah Polona Bahun strokovna posvetovanja,energetske investicije,energetska politika
Trgovanje, borza Za GEN-I rekordno leto Vladimir Habjan GEN-I Martin Novšak,Robert Golob trgovanje, borza,poslovanje,projekti
Prenos Tako ekstremnih razmer ne pomnijo Vladimir Habjan ELES prenos,poškodbe omrežja
Vlada RS Poiskati je treba možnosti za znižanje cene potrebne opreme Polona Bahun termo energija,energetski projekti,Vlada RS
Prenos Začela so se pripravljalna dela za 2X400 kV DV Beričevo-Krško Polona Bahun ELES Borut Vertacnik prenos,gradnja daljnovoda
Distribucija Burja podirala daljnovodne stebre Vladimir Habjan Elektro Primorska distribucija,poškodbe omrežja
Proizvodnja Predstavljene dodatne študije za ČHE Kozjak Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,hidro energija,elektroenergetski projekti
Prenos Sodobno 110 kV GIS stikališče RTP Moste delno že v obratovanju Brane Janjic ELES,Savske elektrarne Ljubljana Jernej Majcen prenos,distribucija,investicije
Na poti do učinkovite izmenjave podatkov na trgu z električno energijo Andraž Šavli,David Batic sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja V prihodnosti bo primanjkovalo ustreznih kadrov Polona Bahun jedrska energija,strokovna posvetovanja
Evropski pogledi EU znatno podprla energetski sektor Miro Jakomin energetski projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba
Evropski pogledi Energetska varnost v EU Miro Jakomin energetska varnost
Tuje izkušnje Med OVE najhitreje raste vetrna energija Miro Jakomin obnovljivi viri energije, OVE
Za učinkovitejše toplotno izkoriščanje sonca Miro Jakomin Boris Orel obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Načelnost ni več dovolj, potrebna so konkretna dejanja Renata Križnar Hinko Šolinc,Jože Knavs strokovna posvetovanja,obnovljivi viri energije, OVE
Ucinkovita raba energije Odmevni program Elektra Ljubljana Violeta Irgl Elektro Ljubljana ucinkovita raba energije, URE
Podjetja smo ljudje Zaposleni pomembno prispevajo pri soupravljanju podjetja Vladimir Habjan Elektro Primorska Tomaž Slokar
Podjetja smo ljudje Predniki niso samo napis na kamnu Vladimir Habjan Borzen Matej Hohkraut
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin
Družabna srecanja Letošnje srečanje distributerjev bo 12. junija v Novi Gorici Elektro Primorska distribucija,družabna srecanja
Z naših delovišc Vzdrževalna dela v izrednih razmerah Vladimir Habjan poškodbe omrežja,prenosno omrežje
Iz energetskih okolij Korak k zanesljivejši oskrbi Posočja Soške elektrarne Nova Gorica Soške elektrarne Nova Gorica energetska oskrba
Iz energetskih okolij Center za podpore izvedel prvo dražbo za prodajo električne energije Eva Cinkole Kristan Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Imenovan nov predsednik uprave Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Začetek rekonstrukcije 110 kV stikališča HE Mavčiče Savske elektrarne Ljubljana Savske elektrarne Ljubljana energetska oskrba,rekonstrukcija
Iz energetskih okolij Lani postavljenih deset novih fotovoltaičnih elektrarn Damjan Poredoš Elektro Maribor distribucija,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Sodelovanje v Centru odličnosti nizkoogljičnih tehnologij Franc Policnik Termoelektrarna Šoštanj okolje,termo energija,sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Srečanje združenja svetov delavcev Slovenije Vlado Šega Dravske elektrarne Maribor
Iz energetskih okolij Vložen izvršilni predlog za izterjavo dolga Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor
Iz energetskih okolij Mladi radovedneži proučevali proces pridobivanja energije iz lesnih sekancev Doris Kukovicic Lakic TE-TOL obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Nove možnosto za sodelovanje na JV trgih Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Elektro Gorenjska med finalisti za prejem priznanja poslovne odličnosti Renata Križnar
Iz energetskih okolij Fotografska razstava ob 60. obletnici HE Savica Renata Križnar
Iz energetskih okolij Razstava 50 najlepših fotografij slovenskih rek Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza Trgovanje Brane Janjic Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Ucinkovita raba energije Ob svetovnem dnevu varčevanja z energijo ozaveščali tudi v Elektru Maribor Lara Radonjic,Karin Zagomilšek Elektro Maribor ucinkovita raba energije, URE