Naš stik, št. 5, maj 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Iz energetskih okolij Spodbude za izboljšanje energetske učinkovitosti Polona Bahun eko sklad
Iz energetskih okolij Zagnali novi odkop v dolžini dvesto metrov Premogovnik Velenje Holding slovenskih elektrarn premog
Iz energetskih okolij Poziv k modremu ravnanju z energijo Holding slovenskih elektrarn ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Blok 5 v hladni rezervi do leta 2027 Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn,Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij Evropski sončni dnevi tudi na Gorenjskem Renata Križnar obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Začetek raziskave REUS 2010 Informa Echo
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Iz energetskih okolij Vlada jeseni o novem NEP Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo nacionalni energetski program, NEP
Iz energetskih okolij Spremenjen rečni režim vpliva na energetski sektor Vladimir Habjan okolje
Iz energetskih okolij Sudel predal svoje poslanstvo ENTSO-E Minka Skubic ELES prenos
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin
Distribucija Po poti inovativnosti in trajnostnega razvoja Polona Bahun Elektro Maribor Elektro Maribor
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Distribucija Do prave rešitve z javno razpravo Brane Janjic
Termo energija Odprta avenija trajnostne energetike Brane Janjic TE-TOL TE-TOL
Termo energija Za TET je treba poiskati najboljšo rešitev Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje termo energija
Jedrska energija Priprave so v polnem teku Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Jedrska energija Krška nuklearka s svojimi dosežki navdušuje Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Jedrska energija Jedrska energija kot ključna priložnost Vladimir Habjan GEN energija jedrska energija
Obnovljivi viri energije Akcijski načrt za OVE odskočna deska k dolgoročnejšim ciljem Polona Bahun obnovljivi viri energije, OVE
Anketa Vaše mnenje Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Primorska,TE-TOL,Dravske elektrarne Maribor,Hidroelektrarne na spodnji Savi Herbert Lugschitz,Edvard Košnjek,Igor Cuš
Aktualni intervju Smo na točki, ko razvojnim trendom ne moremo več slediti Vladimir Habjan ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Ministrstvo za gospodarstvo
Tema meseca Investitorji težko pričakujejo nov zakon Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Andrej Ribic distribucija
Uvodnik Po poti nove organiziranosti Brane Janjic
Strokovna posvetovanja Kakovost oskrbe z električno energijo in pravne podlage Žiga Voršic
Z naših delovišc Prevoz statorja električnega generatorja za NEK Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško
Z nami v naravo Biser Ljubljanskega barja tudi Koščeva pot Miro Jakomin
Izza pisalne mize Organizacijska klima Nataša Jerina
Popotovanja Po prostranstvih Avstralije - 2 Majda Kovacic
Podjetja smo ljudje Zgodovina kot hobi Vladimir Habjan
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Podjetja smo ljudje Poklic: Operater elektroenergetskega sistema Tatjana Gabrovšek Bojan Drol
Podjetja smo ljudje Ni poraza, so samo zmage! Miro Jakomin ELES Vojko Vadnjal
Strokovna posvetovanja Med letošnjimi prejemniki tudi HSE in ELES Polona Bahun ELES,Holding slovenskih elektrarn
Evropski pogledi Jedrska varnost v očeh Evropejcev Miro Jakomin jedrska energija
Evropski pogledi Čas tudi za enotni energetski trg Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Strokovna posvetovanja Prihajajo OVE in aktivna omrežja Brane Janjic strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Sedem resnic s posveta slovenskih elektroenergetikov Drago Papler CIGRE
Strokovna posvetovanja Prenesti bo treba evropske novosti pri gradnji nadzemnih vodov Polona Bahun CIGRE
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza S poenotenimi pravili korak bliže k enotnemu trgu Brane Janjic ELES Darko Kramar trgovanje, borza
Trgovanje, borza Trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Podnebni zakon pripravljen do poletja Polona Bahun
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Podjetja smo ljudje Zemlja ima srce Brane Janjic
Uporabljate starejšo različico brskalnika, katere ne podpiramo v celoti! Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov oz. si obstoječega posodobite na najnovejšo različico.