Naš stik, št. 6, junij 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Z elektriko nad krizo Brane Janjic
Tema meseca Na pohodu pametna omrežja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Ljubljana,SODO,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Miloš Pantoš,Bojan Luskovec,Andrej Ribic,Igor Papic distribucija
Brez varovalke Pravi odgovor na prihodnje izzive Polona Bahun
Aktualni intervju Naš poglavitni cilj je zanesljiv prenos električne energije Brane Janjic ELES Milan Jevšenak prenos
Termo energija Vladna podpora projektu Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Termo energija Končna rešitev naj bi bila znana do konca leta Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje termo energija
Hidro energija Agregat 2 HE Zlatoličje znova v obratovanju Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Hidro energija Obeta se veriga elektrarn tudi na srednji Savi Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn hidro energija
Prenos S skupnimi močmi do rekonstrukcije stikališča v Ilirski Bistrici Minka Skubic ELES,Elektro Primorska prenos
Obnovljivi viri energije Energija z lastne strehe Renata Križnar obnovljivi viri energije, OVE
Distribucija Ni zadržkov, da stadion ne bi bil priključen do roka Vladimir Habjan Elektro Ljubljana distribucija
Strokovna posvetovanja Doseganje okoljskih zavez - priložnost ali breme Brane Janjic Vidmarjev dan
Podjetja smo ljudje Transformatorje pozna do obisti Miro Jakomin ELES znani obrazi
Trgovanje, borza Trgovanje Miro Jakomin Borzen trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Razvoj in spremembe na trgu z elekrtično energijo Dolores Žunkovic Borzen trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Na ključno vprašanje ni enotnega odgovora Polona Bahun ELES,SODO,Borzen,Holding slovenskih elektrarn,JARSE trgovanje, borza
Termo energija K razvoju slovenske energetike prispeva tudi zemeljski plin Polona Bahun termo energija
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Strokovna posvetovanja Evropski emisijski trg v znamenju globalne gospodarsk ekrize Aleksandra Murks okolje
Evropski pogledi Agenciji napovedujeta razcvet jedrske energije Miro Jakomin jedrska energija
Tuje izkušnje Sonce osvaja tudi nove članice EU Miro Jakomin obnovljivi viri energije, OVE
Tuje izkušnje V regiji se želijo odpreti na lastne vire Miro Jakomin energetska politika
Podjetja smo ljudje Zaposleni z zadovoljstvom sprejeli certifikat Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Marjana Molan
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Podjetja smo ljudje Na Elesovem dnevu podjetja rekordna udeležba Polona Bahun ELES družabna srecanja
Podjetja smo ljudje Utrinki z dneva DEM Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor družabna srecanja
Podjetja smo ljudje Danilu Krajncu Vojko Vadnjal ELES
Podjetja smo ljudje Na natečaju sodelovalo največ prispevkov doslej Polona Bahun
Izza pisalne mize Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu Nataša Jerina
Z nami v naravo Za vami naj ostanejo le stopinje! Miro Jakomin
Z naših delovišc Remont na bloku 4 TET v polnem zamahu Jože Ahac Termoelektrarna Trbovlje termo energija
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin
Iz energetskih okolij Obisk visoke delegacije s Kosova Brane Janjic ELES prenos
Iz energetskih okolij Prenovljena TRP Moste v obratovanju Brane Janjic ELES prenos
Iz energetskih okolij Za v.d. direktorja imenovan Gorazd Ažman Barbara Škrinjar Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij junija proizvodnja za skoraj petino nad načrtom Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij Prenovljena CGP Dolores Žunkovic Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Poslovno sodelovanje pri projektu bloka 8 TE Kakanj IBE IBE IBE
Iz energetskih okolij Uspešno končan prehod na 20 kV napetost Boris Arcon Elektro Primorska distribucija
Iz energetskih okolij Prepoznali smo temeljne vrednote Elektro Primorska Elektro Primorska distribucija
Iz energetskih okolij Zgrajena je tretja solarna elektrarna Gregor Milanez Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Ekorg-odgovorno ravnanje z okoljem Andreja Bezjak Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Na ogled portreti Alme Maksimiljane Karlin Andreja Bezjak Elektro Celje
Iz energetskih okolij Skrb za ljudi od nekdaj vodilo podjetje Polona Bahun Termoelektrarna Trbovlje
Iz energetskih okolij V muzeju premogovništva pričakali tristotisočega obiskovalca Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje
Iz energetskih okolij Postavili nov rekordni dosežek Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Športne igre elektrodistibucij letos v Novi Gorici Tjaša Frelih distribucija
Anketa Dan podjetja Eles Polona Bahun ELES družabna srecanja