Naš stik, št. 12, december 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Novim uspehom naproti Brane Janjic projekti
Tema meseca Leto 2010 zaznamovala pričakovanja novega NEP in razprave o TEŠ Brane Janjic,Polona Bahun poslovanje,reorganizacija,projekti
Aktualni intervju Uspešno lahko delujemo le kot usklajena celota Brane Janjic ELES Aleksander Mervar Eles, Elektro Slovenija
Zakonodaja Razprava o NEP čaka na dodatne študije o TEŠ 6 Brane Janjic Darja Radic nacionalni energetski program, NEP
Javna agencija RS za energijo Podpisan sporazum o sedežu Acer Vladimir Habjan Samuel Žbogar agencija
Prenos Z naložbami do zanesljivejšega obratovanja prenosnega omrežja Brane Janjic ELES Milan Jevšenak investicije
Strokovna posvetovanja Čas je za nov energetski zakon Polona Bahun Rajko Pirnat energetski zakon
Hidro energija Rekonstrukcija HE Doblar I v polnem teku Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Vojeslav Turel rekonstrukcija
Termo energija Delovanje TET ustreza vsem predpisanim okoljskim zahtevam Termoelektrarna Trbovlje Marko Agrež zmanjševanje emisij
Termo energija Pretovorna postaja v TET predana namenu Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje Marko Agrež premog
Termo energija Strategija razvoja TE-TOL omogoča zmanjševanje emisij Polona Bahun TE-TOL Primož Škerl zmanjševanje emisij
Distribucija Kljub zaostrenim razmeram v Elektru Ljubljana zadovoljni s poslov. Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic poslovanje,investicije
Strokovna posvetovanja Podlaga trajnostnemu energetskemu načrtovanju občin Polona Bahun Blaž Kavcic lokalne skupnosti
Evropski pogledi Za energetsko infrastrukturo 200 milijard evrov Miro Jakomin energetska infrastruktura v EU
Evropski pogledi EU uspešna pri zmanjševanju emisij Miro Jakomin zmanjševanje emisij
Tuje izkušnje HE Džerdap - ena največjih hidroelektrarn v Evropi Anton Avcin hidroelektrarne
Center odličnosti nizkoogljične tehnologije za brezogljično družbo Miro Jakomin Miran Gaberšek nizkoogljicne tehnologije
Prenos Greenfield omrežje - za kaj gre? Krešimir Bakic prenosno omrežje,regulacija
Ucinkovita raba energije Željo po prihrankih energije, denarja in varovanju okolja je mogoče Milena Delcnjak SODO raziskave
Sodobne tehnologije Veliko manj sporov bi bilo, če bi družbe transparentno in prijazno Doris Kukovicic Lakic TE-TOL Borka Jerman mobilni portal
Strokovna posvetovanja Letošnji PIES najuspešnejši Miro Jakomin Miran Novak informatika
Podjetja smo ljudje Mag. Hailu Kifle prejel nagrado za izjemne inženirske dosežke Polona Bahun ELES Hailu Kifle nagrade
Podjetja smo ljudje Goram zapisan od rane mladosti Polona Bahun Urban Ažman alpinizem
Izza pisalne mize Poslovna darila Nataša Jerina poslovna darila,poslovni bonton
Z nami v naravo V osrčju Tolminske Miro Jakomin narava
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin proizvodnja
Iz energetskih okolij Prečni transformator zagnan leto pred rokom Minka Skubic ELES precni transformator
Iz energetskih okolij Končana rekonstrukcija 110/20 kV RTP Laško Vladimir Habjan ELES Željko Karas rekonstrukcija
Iz energetskih okolij Odprtje Trimovih sončnih elektrarn v Novem mestu Judita Pirc Elektro Ljubljana soncne elektrarne
Iz energetskih okolij Dobrodelna novoletna akcija za otroke Violeta Irgl Elektro Ljubljana dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Odprtje sončne elektrarne Iskratel Renata Križnar Metod Zaplotnik soncne elektrarne
Iz energetskih okolij 18. zimske igre distribucije januarja na Pokljuki športne igre
Iz energetskih okolij Odprt nov transportno-logistični center na Trati pri Škofji Loki IBE transportno-logisticni center
Iz energetskih okolij Pridobitev certifikata družini prijazno podjetje Neva Tabaj Elektro Primorska certifikat družini prijazno podjetje
Iz energetskih okolij Namesto poslovnih daril pomoč socialno ogroženim Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj
Iz energetskih okolij Velenjski varni hiši izročili didaktične igrače in knjige Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj donacije,poslovna darila
Zanimivosti Napoved novih energetskih infrastruktur projekti
Iz energetskih okolij Na tradicionalnem obisku devetošolci šaleške doline Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje Boris Potrc premog
Iz energetskih okolij Na ogled razstava likovnih del celjske slikarke Amine Kolarič Andreja Bezjak Elektro Celje Amina Kolaric razstave
Zanimivosti Zagnali prvo nuklearko v Iranu jedrske elektrarne
Zanimivosti Schroedterjeva za zelena delovna mesta zelena delovna mesta
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen cezmejne prenosne zmogljivosti
Zanimivosti V Cancunu povrnjeno zaupanje v ZN podnebne spremembe
Zanimivosti Komisija napoveduje večji delež OVE obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Bo JTEC spremenil način pridobivanja energije? pridobivanje elektrike iz vodika
Zanimivosti Google bo vlagal tudi v obnovljive vire obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Litva išče vlagatelja v nuklearko Visaginas investicije
Zanimivosti Čehi preložili investicijo v JE Temelin investicije
Zanimivosti HE Treh sotesk že s polno zmogljivostjo hidroelektrarne
Zanimivosti Mladi za večjo energetsko učinkovitost energetska ucinkovitost
Zanimivosti Hrvaška razmišlja o treh jedrskih opcijah jedrska energija
Zanimivosti Odobrena največja sončna elektrarna v ZDA fotovoltaika
Družabna srecanja Podeljena priznanja inovatorjem za leto 2009 Brane Janjic Elektro Ljubljana Andrej Ribic priznanja
Z naših delovišc Rekonstrukcija HE Doblar I rekonstrukcija