Naš stik, št. 1, januar 2011

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine revije

Za električna omrežja do konca desetletja več milijonov evrov

V postopku potrjevanja sta novelirana načrta razvoja prenosnega in distribucijskega omrežja do leta 2020, za uresničitev katerih naj bi kljub oklestitvi in določitvi prioritet potrebovali kar blizu tri milijarde evrov. V podjetjih poudarjajo, da bo tako velika sredstva brez spremembe modela financiranja težko zbrati. V naslednjih letih jih poleg tega čakajo tudi velike naložbe v uvajanje naprednih sistemov merjenja in pametnih omrežij, za katere velikost in viri financiranja še niso znani.  

 

Priprave na izčlenitev v polnem teku

 

V distribucijskih podjetjih se pospešeno pripravljajo na ustanovitev hčerinskih družb, ki naj bi v okviru dosežene kompromisne rešitve prevzele tržne dejavnosti družb. S prvim januarjem letos so tako že začeli z ločenim evidentiranjem dejavnosti, ki bodo prešle na novo družbo, celotna reorganizacija oziroma izčlenitev tržnih dejavnosti pa naj bi bila speljana do jeseni.

 

Pred TEŠ sta nadaljevanje projekta bloka 6 in remont petice

 

Prihodnost bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj naj bi bila znana v naslednjih mesecih, ko bodo dosegljivi tudi podatki dodatnih naročenih analiz. Direktor TEŠ mag. Simon Tot ob tem opozarja, da je bilo doslej v projekt vloženih že veliko sredstev, podpisanih pa je tudi za več kot osemsto milijonov evrov vrednih pogodb. Šoštanjčane sicer letos čaka še zahteven remont petega bloka.

 

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Distribucija Priprave na izčlenitev v polnem teku Polona Bahun,Vladimir Habjan,dopisniki Elektro Primorska,Elektro Ljubljana,Elektro Celje distribucija
Uvodnik Uresničitev načrtov odvisna od finančnih možnosti Brane Janjic
Tema meseca Za električna omrežja do konca desetletja več sto milijonov evrov Brane Janjic,dopisniki ELES,Elektro Primorska,Elektro Ljubljana,SODO Milan Jevšenak prenos,distribucija
Aktualni intervju Verjamemo v uspešen razvoj Vladimir Habjan Elektro Celje Rade Kneževic distribucija
Distribucija Prihaja desetletje uvajanja novih tehnologij Brane Janjic SODO distribucija
Distribucija Pestrost razvojnih možnosti in priložnosti Vladimir Habjan Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje distribucija
Distribucija Elektro Gorenjska prejela dve diplomi za poslovno odličnost Renata Križnar
Informatika Eden največjih izzivov mojega življenja Vladimir Habjan Informatika Pavel Car informatika
Termo energija Pred TEŠ sta nadaljevanje projekta bloka 6 in remont petice Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Simon Tot termo energija
Termo energija Prioriteta je zamenjava starih plinskih blokov Vladimir Habjan Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj termo energija
Prenos Gradbeno dovoljenje za 2X110 kV daljnovod Beričevo-Trbovlje postalo pravnomočno Polona Bahun ELES prenos
Trgovanje, borza Zaživel projekt spajanja italijanskega in slovenskega trga električne energije Polona Bahun ELES,Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Podnebni zakon še vedno ni zrel za nadaljnjo obravnavo Polona Bahun okoljska politika
Strokovna posvetovanja Nujen prehod v nizkoogljično družbo Miro Jakomin
Obnovljivi viri energije Gorenjske elektrarne gredo soncu naproti Drago Papler Gorenjske elektrarne obnovljivi viri energije, OVE
Evropski pogledi Konferenca v Cancunu povrnila zaupanje Miro Jakomin
Evropski pogledi Komisija predlaga visoke varnostne standarde Miro Jakomin
Evropski pogledi Obsežne naložbe v inovativne tehnologije Miro Jakomin
Evropski pogledi Strateško načrtovanje razvoja vetrne energije Miro Jakomin
Ucinkovita raba energije Nepovratna finančna sredstva občanom letos nižja Franc Kalan ucinkovita raba energije, URE
Podjetja smo ljudje Brez maratona bi težko živel Vladimir Habjan Elektro Primorska
Popotovanja Hakodate - ribiški raj na Japonskem Krešimir Bakic
Izza pisalne mize Učinkovito sporazumevanje ali moč besedne in nebesedne komunikacije Marina Vodopivec
Z nami v naravo Vzpon na donačko goro Miro Jakomin
Evropski pogledi Pridobljen še certifikat ISO 3834 o kakovosti varjenja Mirsad Mešic Elektroservisi kakovost
Obratovalni podatki Proizvodnja in oskrba Brane Janjic proizvodnja,hidroelektrarne,oskrba
Z naših delovišc V TEŠ potekajo priprave platoja za nov hladilni stolp Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj proizvodnja
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Brane Janjic
Iz energetskih okolij Letošnji celotni načrtovani dobiček bo iz avkcij Minka Skubic ELES prenos
Iz energetskih okolij Sektor proizvodnje električne energije z letom 2013 po kupone na dražbo Polona Bahun trgovanje, borza,proizvodnja
Iz energetskih okolij Januarja začela veljati nova metodologija izračuna omrežnine Brane Janjic Agencija za energijo prenos,distribucija
Iz energetskih okolij Odprt natečaj za nagrade na področju energetske učinkovitosti Polona Bahun ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Soproizvodnja toplotne in električne energije Mirko Javeršek Savske elektrarne Ljubljana
Iz energetskih okolij SEL s četrto sončno elektrarno Roman Modic Savske elektrarne Ljubljana obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Nadpovprečni rezultati obratovanja elektrarn Tanja Jarkovic GEN energija proizvodnja
Iz energetskih okolij Sončna elektrarna tudi na strehi osnovne šole Stična Brane Janjic obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Imenovan nov predsednik nadzornega sveta HSE Petja Rijavec Holding slovenskih elektrarn
Iz energetskih okolij Izšel koledar z opisom tehnologij za shranjevanje električne energije Brane Janjic
Iz energetskih okolij Zelo pozitiven odziv na dobrodelno novoletno akcijo za otroke Violeta Irgl Elektro Ljubljana
Iz energetskih okolij V Geoplinu lani presegli načrte Miro Jakomin Geoplin trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Lani nakopali več kakor štiri milijone ton premoga Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Na obisku predstavniki turškega rudnika Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje premog
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Trgovanje, borza Trgovanje Brane Janjic Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin
Iz energetskih okolij Razpis za dva sklopa idejnega projekta Minka Skubic Termoelektrarna Brestanica plin
Zanimivosti Zanimivosti zanimivosti