Naš stik, št. 2, februar 2011

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine revije

 

Sodobne informacijske tehnologije se selijo tudi v elektrogospodarstvo

Eno ključnih razvojnih vprašanj energetike vse bolj postajajo pametna omrežja. Poznavalci poudarjajo, da bo za nadaljnjo usodo pametnih omrežij poleg zagotovitve precejšnih potrebnih investicijskih sredstev ključnega pomena tudi to, ali bomo znali porabnikom ustrezno predstaviti vse prednosti, ki jih prinašajo.

 

Razgrnjen državni prostorski načrt za HE Brežice

Zapleti z dokončanjem verige hidroelektrarn na spodnji Savi so se končno začeli razpletati. Tako je bila 23. februarja vendarle podpisana pogodba za zgraditev akumulacijskega bazena HE Krško, začela pa se je tudi javna obravnava državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice.

 

Črpanje sredstev za prve vplačnike bo mogoče že konec tega leta

 

Konec tega leta bodo zaposleni, ki so v shemo dodatnega pokojninskega zavarovanja vstopili pred desetimi leti, dobili pravico do začetka črpanja privarčevanih sredstev. Posamezniki, ki bodo izpolnili pogoje za upokojitev, se bodo lahko odločili za rentno izplačevanje ali dvig v enkratnem znesku, drugi pa bodo lahko izrabili možnost za izredno prenehanje zavarovanja.  

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Elektrika za izvoz Brane Janjic izvoz elektricne energije
Tema meseca Sodobne informacijske tehnologije se selijo tudi v ... Brane Janjic,Polona Bahun sodobne tehnologije
Aktualni intervju HSE desetletnico obstoja zaznamoval z ambicioznimi načrti Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Matjaž Janežic poslovanje,investicije
Hidro energija Razgrnjen državni prostorski načrt za HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic državni prostorski nacrt
Ucinkovita raba energije Za trajnostno rabo energije namenjenih 188 milijonov evrov kohez. Polona Bahun Jani Turk trajnostni razvoj
Distribucija Poslovna odličnost je del našega vsakdana Polona Bahun Mojca Kremsar poslovna odlicnost
Distribucija Nadgradnja daljinskega vodenja Vladimir Habjan Elektro Celje Tomaž Farcnik daljinsko vodenje
Okolje Na področju trgovanja z emisijami po letu 2012 precej novosti Aleksandra Murks trgovanje, borza
Trgovanje, borza Decembra zvišanje pozitivnih in negativnih odstopanj Borzen bilancne skupine
Trgovanje, borza GEN I Tri četrtine elektrike proda na tujih trgih Vladimir Habjan GEN-I prodaja elektricne energije
Strokovna posvetovanja Zemeljski plin za nizkoogljično družbo Miro Jakomin Andrej Bucar plin
Sodobne tehnologije S fuzijo do varnih elektrarn brez emisij Miro Jakomin Milan Cercek fuzija
Zakonodaja Investicija v celovito prenovo zunanje razsvetljave se bo Elesu ... Polona Bahun ELES Stanko Eršte razsvetljava
Evropski pogledi Zanimanje za soproizvodnjo se povečuje Miro Jakomin Stane Merše
Evropski pogledi EU želi s konkretnimi projekti spodbuditi inovativnost Miro Jakomin inovativnost
Okolje Celostne okoljske informacije združene na enem mestu Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Rudi Voncina okoljske informacije
Obnovljivi viri energije Razvoj sončnih elektrarn doslej presegel vsa pričakovanja Drago Papler soncne elektrarne
Sodobne tehnologije Od hkratnega izkoriščanja vetra iz vseh smeri do letečih vetrnih farm Sabina Podjed vetrne elektrarne
Zakonodaja Črpanje sredstev za prve vplačnike bo mogoče že konec tega leta Tadeja Arbi pokojninsko zavarovanje
Družabna srecanja Gorenjci premagali vso konkurenco Renata Križnar športne igre
Podjetja smo ljudje Prvi operaterki reaktorja v kontrolni sobi NEK Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško Barbara Grobelnik zaposlovanje
Izobraževanje Slovenska šola je dobra šola Polona Bahun Igor Lukšic podelitev
Podjetja smo ljudje Vsak potop je lep Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica
Izza pisalne mize Mediacija kot možnost reševanja sporov Nataša Jerina mediacija
Z nami v naravo Po krožni poti prek Vač Miro Jakomin
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin ELES proizvodnja
Zanimivosti okolje,energetika
Iz energetskih okolij Agencija bo delovala kot posvetovalni organ Brane Janjic Acer Franc Žlahtic energetski regulator
Iz energetskih okolij Nadzorni svet potrdil poslovni načrt družbe in skupine za leto 2011 Holding slovenskih elektrarn Drago Dolinar poslovni nacrt
Iz energetskih okolij Izdana uredba o državnem prostorskem načrtu za ČHE Kozjak Polona Bahun varstvo okolja
Iz energetskih okolij Na obisku predsednik vlade in ministrica za gospodarstvo Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor Borut Pahor investicije
Iz energetskih okolij Mag. Darja Radič se je srečala tudi s predsednikoma sveta delavcev Vlado Šega Dravske elektrarne Maribor Darja Radic svet delavcev
Iz energetskih okolij Novosti na spletnem portalu Perun Boštjan Topolovec SODO distribucija
Iz energetskih okolij TET članica zasavskega konzorcija razvojni center novi materiali Matjaž Paušer Termoelektrarna Trbovlje termo proizvodnja
Iz energetskih okolij Prvi slovenski portal za iskanje polnilnih mest za električna vozila Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij PV Invest pridobil sredstva evropskega sklada za regionalni razvoj Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje Milan Medved proizvodnja
Iz energetskih okolij V muzeju premogovništva na ogled razstava ex knap Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje Boris Potrc premog
Zanimivosti Nad podnebne spremembe z geoinženiringom Paul Crutzen podnebne spremembe
Zanimivosti Rešitev za gradnjo bolgarske nuklearke jedrske elektrarne
Zanimivosti Proizvodni rezultati EPS nad načrtovanimi EPS Zoran Manasijevic poslovanje,investicije
Zanimivosti Cilji glede OVE bodo najbrž uresničeni obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Potreba po učinkovitejši uporabi virov trajnostni razvoj
Z naših delovišc HE Kško se počasi bliža končni podobi gradnja elektrarne