Naš stik, št. 7, julij-avgust 2010

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Po toplem poletju še vroča jesen Brane Janjic
Tema meseca Na gradbiščih tudi poleti zelo živahno Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,Holding slovenskih elektrarn,Distribucijska podjetja,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Trbovlje investicije,vzdrževanje,gradnja
Aktualni intervju S pomočjo tima je vse lažje Vladimir Habjan HSE Invest Sandi Ritlop investicije,hidroelektrarne,hidro energija
Ministrstvo za gospodarstvo Pred energetiko vrsta zanimivih nalog Brane Janjic Ministrstvo za gospodarstvo Darja Radic,Matej Lahovnik zakonodaja,energetika
Strokovna posvetovanja Vlaganj manj, kot je želja Vladimir Habjan,Valerija Hozjan investicije,zakonodaja
Obnovljivi viri energije Začrtana pot k dolgoročnejšim ciljem glede OVE Polona Bahun Vlada RS okolje,zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Vse več OVE in premalo denarja za investicije napovedujeta težave Polona Bahun Elektro Ljubljana Marko Agrež investicije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Uporaba obnovljivih virov v javnem prevozu Sabina Podjed obnovljivi viri energije, OVE,promet
Popotovanja Nova Zelandija- dežela trojnega kivija Majda Kovacic popotovanja,popotovanja
Podjetja smo ljudje Radoživa in energična Miro Jakomin ELES Nuša Kodric prenos
Podjetja smo ljudje Morje je dovolj veliko za vse Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj Marko Založnik
Izza pisalne mize Z metodo šestih klobukov do inovativnih in ustvarjalnih zamisli Nataša Jerina izobraževanje,upravljanje
Z nami v naravo Košček raja pod Javorniki Miro Jakomin narava,izlet
Prenos Velik prispevek k zanesljivosti obratovanja Vladimir Habjan ELES investicije,vzdrževanje,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Prenos Prva gradbena dela v teku Polona Bahun ELES investicije,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Proizvodnja Kaj se dogaja v celotnem elektroenergetskem sistemu? Ivo Banic proizvodnja,oskrba,projekti,razvoj
Prenos Daljnovod nujen za povezovanje z Madžarsko Ivan Veber ELES prenos,lokalne skupnosti,razvoj
Prenos Živahno med Beričevim in Krškim Miro Jakomin ELES Borut Vertacnik investicije,daljnovodi
Zakonodaja Sprejeta metodologija za določitev omrežnine za obdobje 2011-2012 Brane Janjic Agencija za energijo poslovanje,zakonodaja,omrežnina
Termo energija Za pravo odločitev o projektu TEŠ 6 vlada želi jasne odgovore Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Darja Radic,Borut Meh investicije,TEŠ 6,termoelektrarne
Hidro energija Z rezultati ČHE Avče zelo zadovoljni Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja,hidro energija,crpalna elektrarna,SENG
Hidro energija Z novim zagonom na projektu Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,veriga elektrarn
Trgovanje, borza Cena bo tudi v prihodnje odvisna od sosednjih trgov Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj trgovanje, borza,trgovanje, borza,cene elektricne energije
Strokovna posvetovanja Pospešiti je treba izvajanje skupnih pravil Miro Jakomin trgovanje, borza,zakonodaja
Jedrska energija Švedska znova za jedrsko energijo Miro Jakomin jedrska energija
Strokovna posvetovanja KIBERnet-nov korak v prihodnost Miro Jakomin omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Na Švedskem predstavljenih vrsta novosti Franc Jakl prenos,investicije,nadzemni vodi
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin obratovanje
Iz energetskih okolij Znižanje predvidene trošarine za električno energijo Urad vlade za informiranje zakonodaja,cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Sprejet predlog Zakona o umeščanju infrastrukture državnega pomena v prostor Polona Bahun okolje,zakonodaja
Iz energetskih okolij S sporazumom z občinami do hitrejše gradnje daljnovoda Minka Skubic ELES Milan Jevšenak prenos,okolje,lokalne skupnosti,daljnovodi
Iz energetskih okolij Prva dva dela prečnega transformatorja prispela v Divačo Minka Skubic ELES prenos,investicije,precni transformator,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Iz energetskih okolij Na Gorenjskem prva trasa za električna vozila Elektro Gorenjska elektricna vozila,elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij Mag. Maja Končan - Gradnik prejela visoko priznanje CIGRE Pija Brezigar Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Maja Koncan Gradnik priznanja,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,športne igre
Iz energetskih okolij Gasilci TET osvojili prvo mesto na državnem gasilskem tekmovanju Darjan Lebar Termoelektrarna Trbovlje športne igre
Iz energetskih okolij Velenje s 50. skokom čez kožo potrdilo rudarsko tradicijo Premogovnik Velenje prireditve
Iz energetskih okolij Tudi letos druženje na Festivalu Lent 2010 Lara Radonjic Elektro Maribor prireditve
Zanimivosti Občine se čedalje bolj zavedajo velikega pomena OVE in URE, Sredstva tudi za varnejšo rabo energije Miro Jakomin ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba
Z naših delovišc Posodbitev računalniškega centra ter vzdrževalna dela na sistemu Scalar Pija Brezigar Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) raziskave,meritve
Zanimivosti Podpisan sporazum s področja jedrske varnosti, Eurostat o cenah elektrike v letu 2009, Podpora italijanski jedrski energiji Miro Jakomin jedrska energija,cene elektricne energije
Zanimivosti EU si prizadeva za enoten energetski trg, Najprej postopki nato model financiranja, Finci podprli gradnjo nukleark Miro Jakomin jedrska energija,trgovanje, borza,zakonodaja
Trgovanje, borza Trgovanje na BSP Southpool, Poročilo organizatorja trga Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza,cene elektricne energije