Naš stik, št. 9, september 2010

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine September 2010

Elektrogospodarstvo za zdaj še v dobri kondiciji

Sodeč po podatkih o doseženih poslovnih rezultatih v minulem in prvi polovici tekočega leta se je večina elektroenergetskih podjetij uspešno soočila z izzivi, ki jih je prinesla gospodarska kriza. Pri tem gre največ zaslug okrepljenemu delovanju na mednarodnih trgih, iskanju notranjih rezerv in sinergičnih učinkov ter racionalizaciji poslovanja. Ne glede na dosedanje uspehe, pa bodo morala podjetja za ohranitev svojega položaja marsikaj postoriti tudi v prihodnje, saj se elektrogospodarstvu obetajo številne zahtevne investicije.

 

V ospredju morata biti zadovoljstvo odjemalcev in tudi zaposlenih

V Elektru Maribor ugotavljajo, da so se pogoji poslovanja v zadnjem času še zaostrili, saj se zaradi čedalje slabšega gospodarskega položaja odjemalcev povečujejo težave s pravočasno poravnavo računov za porabljeno električno energijo, za izpeljavo nujnih naložb pa se mora podjetje tudi čedalje bolj zadolževati. Kljub temu na prihodnost gledajo optimistično in pripravljajo vrsto novosti, s katerimi naj bi ohranili svoj delež na čedalje bolj konkurenčnem trgu.

Poškodbe tudi na energetskih objektih

Katastrofalne poplave, ki so v drugi polovici septembra zajele skoraj vso državo, sicer na elektroenergetski infrastrukturi tokrat niso povzročile velike neposredne škode, brez poškodb elektroenergetskih naprav in posledično motenj z oskrbo pa žal tudi tokrat ni šlo. Največ težav zaradi podivjanih rek, potokov in izbruhov podtalnice so imeli na območju, ki ga oskrbujejo Elektro Ljubljana, Elektro Celje in Elektro Primorska.

Število jedrskih elektrarn narašča

V Portorožu je med 6. in 9. septembrom potekala 19. mednarodna konferenca o jedrski energiji v svetu. Kot je bilo slišati, se je zanimanje za gradnjo jedrskih elektrarn v zadnjem času še povečalo, pri čemer naj bi bilo po posameznih državah v različnih fazah gradnje kar 60 novih jedrskih reaktorjev. Samo letos naj bi bilo v omrežje že priključenih pet jedrskih elektrarn, začeli pa so tudi že graditi devet novih.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Prihodnost bo električna Brane Janjic
Tema meseca Elektrogospodarstvo za zdaj še v dobri kondiciji Brane Janjic,Vladimir Habjan ELES,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn poslovanje,investicije
Aktualni intervju V ospredju morata biti zadovoljstvo odjemalcev in tudi zaposlenihBrane Janjić Brane Janjic Elektro Maribor Andrej Kosmacin distribucija
Distribucija Poškodbe tudi na energetskih objektih Vladimir Habjan Distribucijska podjetja poslovanje,vzdrževanje,poškodbe omrežja
Prenos Uspešno končana sanacija 110 kV daljnovoda Ajdovščina-Divača Brane Janjic ELES Milan Jevšenak prenos,vzdrževanje,gradnja
Prenos Nujno potrebna rekonstrukcija daljnovoda Doblar - Gorica Minka Skubic ELES prenos,vzdrževanje,gradnja
Jedrska energija Dobra priprava je osnova uspešnega remonta Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Predrag Širola vzdrževanje,remont
Jedrska energija Zaradi zamud pri postopkih se leto izgradnje odmika Polona Bahun Agencija za radioaktivne odpadke Vladislav Krošelj jedrski odpadki
Jedrska energija Število jedrskih elektrarn narašča Vladimir Habjan GEN energija Tomaž Žagar jedrska energija,jedrske elektrarne
Termo energija Projektov veliko, manjka odločitev Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje Marko Agrež investicije,vzdrževanje,remont
Distribucija,Prenos Moste po sto letih spet center energetike zgornje Gorenjske Polona Bahun ELES,Savske elektrarne Ljubljana investicije,stikališce,odprtje
Trgovanje, borza Vse bliže združitev slovenskega in italijanskega trga Brane Janjic ELES Urban Prelog trgovanje, borza,mednarodno sodelovanje
Trgovanje, borza Slovenski maloprodajni trg se prebuja Brane Janjic Agencija za energijo Irena Pracek trgovanje, borza,cene elektricne energije
Distribucija Predlagani izstop malih delničarjev zavrnjen Vladimir Habjan Distribucijska podjetja organiziranost,upravljanje
Distribucija Na trgu prepoznani kot zaupanja vreden partner Polona Bahun Elektro Ljubljana Milan Švajger,Zoran Lebic investicije,obnovljivi viri energije, OVE
Prenos Pohvala prišla na pravo mesto Vladimir Habjan ELES prenos,vzdrževanje
Sodobne tehnologije Prodaš lahko le tisto, kar zahteva trg Brane Janjic Stelkom Janko Janežic informatika,telekomunikacije
Strokovna posvetovanja Z velikimi koraki naprej Krešimir Bakic CIGRE CIGRE,strokovna posvetovanja
Jedrska energija Zelena luč za nemške nuklearke Miro Jakomin jedrska energija
Hidro energija V JV Evropi se obeta vrsta novih hidroelektrarn Miro Jakomin proizvodnja,hidro energija
Okolje Podnebne spremembe terjajo odločne ukrepe Miro Jakomin okolje,emisije,podnebne spremembe
Ucinkovita raba energije Energetsko najbolj učinkovita občina je Krško Valerija Hozjan Kovac priznanja,nagrade,ucinkovita raba energije, URE,športne igre
Ucinkovita raba energije Slovenci še premalo varčni z energijo Polona Bahun Informa Echo Rajko Dolinšek strokovna posvetovanja,raziskave
Zanimivosti Brez naslova distribucija,informatika,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE
Popotovanja Nova Zelandija- dežela trojnega kivija - 2 Majda Kovacic popotovanja,popotovanja
Družabna srecanja Srečanje potekalo v zmagovalnem vzdušju Tanja Jarkovic GEN energija športne igre,športne igre,druženje
Podjetja smo ljudje Od pastirčka do uspešnega nadzornega inženirja Miro Jakomin ELES Miloš Pantoš prenos,investicije,vzdrževanje
Podjetja smo ljudje Običajno vsak cilj dosežem Vladimir Habjan SODO Ivan Šmon rekreacija
Izza pisalne mize Spletni bonton - pomembno poglavje poslovnega sveta Nataša Jerina bonton
Z nami v naravo Zdravilno sevanje ob Bukovniškem jezeru Miro Jakomin narava,izlet
Obratovalni podatki Obratovalni podatki Miro Jakomin obratovanje
Iz energetskih okolij Lani izpusti toplogrednih plinov manjši za sedem odstotkov Urad vlade za informiranje emisije,zakonodaja
Iz energetskih okolij Agencijo bo vodil Alberto Pototschnig Brane Janjic Acer zakonodaja
Iz energetskih okolij Poudarek petletnemu poslovnemu načrtu družbe Minka Skubic ELES prenos,poslovanje
Iz energetskih okolij Nov mejnik v zagotavljanju varnega obratovanja elektroenergetskega sisetma Minka Skubic ELES prenos,mednarodno sodelovanje
Iz energetskih okolij Podpis dolgoročne pogodbe z EIB o finnaciranju prenosnih objektov Minka Skubic ELES prenos,mednarodno sodelovanje
Iz energetskih okolij V lastniško strukturo vstopa Javno podjetje Energetika Ljubljana Polona Bahun,Doris Kukovicic Lakic TE-TOL poslovanje,
Iz energetskih okolij Agregat 2 HE Zlatoličje še vedno v testnem obratovanju Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,hidroelektrarne,hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Informacijski sistemi in podatki poslej varnejši Samo Fekonja Dravske elektrarne Maribor informatika
Iz energetskih okolij Izšel priročnik Koristni nasveti za izgradnjo manjših elektrarn Milena Delcnjak SODO distribucija,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Vzpostavljanje mreže polnilnic za električne avtomobile Brane Janjic SODO elektricna vozila,elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij Uspešna vključitev razdelilne postaje Vransko Andreja Bezjak Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Elektro Celje preplačano elektriko vrnilo z avgustovskimi računi Andreja Bezjak Elektro Celje distribucija,poslovanje,racuni
Iz energetskih okolij Razstava Metode Žgeč Andreja Bezjak Elektro Celje razstave,kultura
Iz energetskih okolij Dejavno sodelovanje na obrtnem sejmu v Celju Lara Radonjic Elektro Maribor distribucija,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Imenovan nov predsednik uprave Renata Križnar Bojan Luskovec distribucija
Iz energetskih okolij Ekipa prve pomoči na evropskem tekmovanju druga Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško športne igre
Iz energetskih okolij Ambiciozen vstop na trg električne energije Brane Janjic Petrol trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Modri Jan potuje Majna Šilih Holding slovenskih elektrarn izobraževanje,vzgoja,obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Premoga v Velenju je dovolj Premogovnik Velenje rudarstvo,TEŠ 6
Iz energetskih okolij Mednarodna konferenca energetskega rudarstva v Srbiji Premogovnik Velenje mednarodno sodelovanje,rudarstvo
Iz energetskih okolij Svet, ki izginja v Muzeju premogovništva Slovenije v Velenju Premogovnik Velenje razstave,kultura
Iz energetskih okolij Akcija za varno pot prvošolčkov Premogovnik Velenje družbena odgovornost
Iz energetskih okolij Na ogled tudi delo pionirja astronomije Pavla Kunaverja Premogovnik Velenje razstave,kultura
Iz energetskih okolij 10. Hoflerjevi dnevi Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) strokovna posvetovanja
Trgovanje, borza Trgovanje na BSP SouthPool, Poročilo organizatorja trga Borzen,BSP South Pool trgovanje, borza,cene elektricne energije
Zanimivosti Brez naslova jedrska energija,ucinkovita raba energije, URE,alernativni viri
Z naših delovišc Priprave na gradnjo bloka 6 Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj investicije,termoelektrarne