Naš stik, št. 1, januar 2008

V tej številki lahko preberete...

Iz vsebine:

Si.nergija za prihodnost

Na Bledu se je konec avgusta zbralo okrog 400 politikov in strokovnjakov iz 50 držav, ki so v okviru tretjega Blejskega strateškega foruma, govorili o energetski varnosti v luči podnebnih sprememb. Kot je bilo slišati, bo svet še naslednjih nekaj let odvisen predvsem od uporabe fosilnih goriv in bo zato pri iskanju odgovorov na vprašanje, kako zmanjšati negativne vplive na okolje in zagotoviti ustrezno energetsko oskrbo, treba združiti vse znanstvene potenciale, okrepiti delež obnovljivih virov in zvišati energetsko učinkovitost.

Gospodarska rast ne bi smela biti pogojena z rastjo rabe fosilne energije

Podnebne spremembe so postale dejstvo in pomenijo resen globalni problem, ki zahteva tudi globalne rešitve. O tem, kako bi se morali odzvati na največji izziv našega časa, kakšen vpliv ima na energetske spremembe energetika in kako bodo te vplivale na nadaljnji razvoj naše energetske politike smo se pogovarjali s svetovno priznano klimatologinjo prof. dr. Lučko Kajfež Bogataj.

Prihodnost je v zanesljivih, neodvisnih in obnovljivih virih

Kako aktualne razmere na naftnem trgu vplivajo na ceno energije in druge energente je bilo osrednje vprašanje konference o prihodnosti energije, ki jo je sredi septembra na Bledu pripravil Planet GV. Razpravljalci so si bili edini, da je mogoče negativne vplive izjemne rasti cen črnega zlata, ublažiti predvsem z lastno proizvodnjo energije in povečanjem učinkovitosti njene rabe.

 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Osvežitveni veter Brane Janjic energetska politika
Tema meseca Trenutno ima naša energetika v Bruslju politični mandat Minka Skubic energetska politika
Brez varovalke Za preživetje nujno sožitje! Miro Jakomin energetska politika
Aktualni intervju Brez izjemno prepustnega prenosnega omrežja pravega trga ne bo Brane Janjic ELES Vitoslav Türk Eles, Elektro Slovenija,trgovanje, borza,energetika,prenosno omrežje
Prenos Za Elesom še eno uspešno poslovno leto Brane Janjic ELES Vitoslav Türk Eles, Elektro Slovenija,prenos
Proizvodnja GEN energija ima svoj nadzorni center Minka Skubic GEN energija Martin Novšak projekti
Hidro energija Gradnja hidroelektrarn za zdaj še po načrtu Minka Skubic Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic hidroelektrarne,gradnja
Proizvodnja,Termo energija Nova plinska enota s strateškim partnerjem Minka Skubic TE-TOL Blaž Košorok TE-TOL,projekti,razvoj
Distribucija Elektro Ljubljana tesno sodeluje z družbenim okoljem Violeta Irgl Elektro Ljubljana družbena odgovornost
Distribucija Nove možnosti neprekinjenega napajanja Minka Skubic Elektro Ljubljana Franc Leskovec distribucijsko omrežje
Strokovna posvetovanja Energija je ključna za delovanje Evrope Vladimir Habjan energetska politika,energetski razvoj
Obnovljivi viri energije Kongresni center Brdo je tudi sončna elektrarna Alja Verbic Krajnc soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE
Proizvodnja Slovenska prihodnost je v tehnologiji skladiščenja ogljika Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) sodobne tehnologije,proizvodnja elektricne energije
Strokovna posvetovanja Predstavljene zanimive študije in rešitve Franc Jakl sodobne tehnologije
Trgovanje, borza Partnerstvo za vzpostavitev regionalne energetske borze SouthPool Polona Bahun Borzen,BSP South Pool Damjan Stanek,Andrej Vizjak trgovanje, borza
Tuje izkušnje Velika Britanija stavi na jedrsko opcijo Nina M. Razboršek jedrska energija
Tuje izkušnje Verbund največji igralec na avstrijskem trgu električne energije Nina M. Razboršek prenos,proizvodnja
Evropski pogledi Evropska komisija za obvezno zmanjšanje izpustov iz avtomobilov Nina M. Razboršek emisije
Evropski pogledi EU bo dopolnila sistem energetskih nalepk Nina M. Razboršek ucinkovita raba energije, URE
Podjetja smo ljudje Slovenski prostor postaja energetsko vse bolj povezan Alenka Žumbar Vlasta Krmelj energetika,agencija,lokalne skupnosti
Sodobne tehnologije Zakaj pravzaprav bogatijo uran v Iranu? Peter Staric sodobne tehnologije
Zdravje Ustvarjalna dejavna ljubezen: grenkosladki realizem Janez Kokalj vzgoja
Ucinkovita raba energije Na humoren način spodbuditi k varčevanju energije Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn,Informa Echo Jože Zagožen ucinkovita raba energije, URE
Družabna srecanja Rojstvo knjige Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva Drago Papler druženje,energetika
Podjetja smo ljudje Prvega ne pozabiš nikoli Dublin city maraton 2007 Matej Helbl druženje
Ucinkovita raba energije Ne mečimo energije skozi okno Polona Bahun ucinkovita raba energije, URE
Z nami v naravo Sprehod po Botaničnem vrtu v Ljubljani Minka Skubic narava,izlet
Z naših delovišc Utrip z gradbišča HE na spodnji Savi Minka Skubic hidroelektrarne,gradnja elektrarne
Uvodnik Osvežitveni veter Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Trenutno ima naša energetika v Bruslju politični mandat Minka Skubic Evropa
Brez varovalke Za preživetje nujno sožitje! Miro Jakomin Franc Žlahtic,Jose Manuel Barroso Evropa
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju Brez izjemno prepustnega prenosnega omrežja pravega trga ne bo Brane Janjic ELES Vitoslav Türk prenos
Prenos Za Elesom še eno uspešno poslovno leto Brane Janjic ELES prenos
Proizvodnja GEN energija ima svoj nadzorni center Minka Skubic GEN energija Martin Novšak,Andrej Vizjak proizvodnja
Hidro energija Gradnja hidroelektrarn za zdaj še po načrtu Minka Skubic Bogdan Barbic,Ana Vidmar gradnja
Termo energija Nova plinska enota s strateškim partnerjem Minka Skubic TE-TOL poslovanje
Distribucija Elektro Ljubljana tesno sodeluje z družbenim okoljem Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Distribucija Nove možnosti neprekinjenega napajanja Minka Skubic Elektro Ljubljana Franc Leskovec intervju
Strokovna posvetovanja Energija je ključna za delovanje Evrope Vladimir Habjan srecanje
Obnovljivi viri energije Kongresni center Brdo je tudi sončna elektrarna Alja Verbic Krajnc soncna energija
Sodobne tehnologije Slovenska prihodnost je skladiščenja ogljika Polona Bahun Milan Vidmar sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Predstavljene zanimive študije in rešitve Franc Jakl srecanje
Strokovna posvetovanja Partnerstvo za vzpostavitev regionalne energetske borze SouthPool Polona Bahun Andrej Vizjak srecanje
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga trgovanje, borza
Tuje izkušnje Velika Britanija stavi na jedrsko opcijo Nina M. Razboršek jedrska energija
Tuje izkušnje Verbund največji igralec na avstrijskem trgu električne energije Nina M. Razboršek elektricna energija
Evropski pogledi Evropska komisija za obvezno zmanjšanje izpustov iz avtomobilov Nina M. Razboršek okolje
Evropski pogledi EU bo dopolnila sistem energetskih nalepk Nina M. Razboršek Evropa
Na obisku Slovenski prostor postaja energetsko vse bolj povezan Alenka Žumbar Vlasta Krmelj intervju
Sodobne tehnologije Zakaj pravzaprav bogatijo uran v Iranu? Peter Staric Otto Hahn,Lise Meitner,Fritz Strassmann,Enrico Fermi sodobne tehnologije
Izobraževanje Ustvarjalna dejavna ljubezen: grenkosladki realizem Janez Kokalj Erich Fromm,Isaac Larian izobraževanje
Družabna srecanja Na humoren način spodbudili k varčevanju energije Polona Bahun druženje
Izobraževanje Rojstvo knjige Zgodovina slovenskega elektrogospodarstva Drago Papler Janez Hrovatin,Marko Jagodic,Marijan Porenta izobraževanje
Športna srecanja Prvega ne pozabiš nikoli;Dublin city maraton 2007 Matej Helbl športne igre
Okolje Ne mečimo energije skozi okno Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Sprehod po Botaničnem vrtu v Ljubljani Minka Skubic narava
Z naših delovišc Utrip z gradbišč HE na spodnji Savvi gradnja
Obratovalni podatki Proizvodnja in oskrba Brane Janjic poraba,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Razpis za dva sklopa idejnega projekta Minka Skubic Termoelektrarna Brestanica plin
Iz energetskih okolij Dela na prenovi HE Zlatoličje dobro napredujejo Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor obnova
Iz energetskih okolij V Krškem ustanovili Fakulteto za energetiko Polona Bahun izobraževanje
Iz energetskih okolij Podjetju tudi standard kakovosti OHSAS 18001 Renata Križnar Elektro Gorenjska kakovost
Iz energetskih okolij Višješolske diplome podelili 86 diplomantom Vladimir Habjan ICES izobraževanje,podelitev
Iz energetskih okolij Pomoč osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor Elektro Maribor Elektro Maribor dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Pobuda za sodelovanje pri pripravi novega pravilnika za upravljalce energetskih naprav Drago Papler ICES izobraževanje
Iz energetskih okolij Zloženka o hidroelektrarni Savica Drago Papler Gorenjske elektrarne razvoj
Iz energetskih okolij Modeli po Vegovih načrtih Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje razstave
Iz energetskih okolij Vsem zaposlenim knjigo Poti do zdravja Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje kultura
Iz energetskih okolij Skupni smučarski dan elektro - distribucijskih podjetij Jernej Kenda distribucija
S sej vlade S sej vlade Polona Bahun Vlada RS zakonodaja
S sej vlade S sej vlade Polona Bahun Vlada RS zakonodaja
Zanimivosti Zanimivosti obnovljivi viri energije, OVE
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti
Zanimivosti Zanimivosti okolje,trajnostni razvoj
Zanimivosti Zanimivosti jedrske elektrarne
Iz energetskih okolij Razpis za dva sklopa idejnega projekta Minka Skubic Termoelektrarna Brestanica termo energija
Iz energetskih okolij Dela na prenovi HE Zlatoličje dobro napredujejo Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor,HE Zlatolicje hidro energija
Iz energetskih okolij Podpis sporazuma s Kelagom o dograditvi HE Golica Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor,HE Golica Damijan Koletnik hidro energija
Iz energetskih okolij V Krškem ustanovli Fakulteto za energetiko Polona Bahun Martin Novšak,Dali Ðonlagic izobraževanje
Iz energetskih okolij Podjetju tudi standard kakovosti OHSAS 18001 Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Višješolske diplome podelili 86 diplomatom Vladimir Habjan ICES Janez Hrovatin,Pavel Omahen,Dominik Božjak izobraževanje
Iz energetskih okolij Pomoč osnovni šoli Gustava Šiliha Maribor Elektro Maribor Elektro Maribor Stanislav Vojsk donacije
Iz energetskih okolij Pobuda za sodelovanje pri pripravi novega pravilnika za upravljalce energetskih naprav Drago Papler Andreja Nardin Repenšek,Dominik Božjak poslovanje
Iz energetskih okolij Zloženka o hidroelektrarni Savica Drago Papler Gorenjske elektrarne hidro energija
Iz energetskih okolij Modeli po Vegovih načrtih Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Vsem zaposlenim knjigo Poti do zdravja Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved premog
Iz energetskih okolij Skupni smučarski dan elektro-distribucijskih podjetij Jernej Kenda druženje