Naš stik, št. 11, november 2007

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Mednarodno sodelovanje Izobraževanje na pdročju energetike za Jugovzhodno Evropo Polona Bahun izobraževanje
Ministrstvo za okolje in prostor Za energijo prvič na voljo sredstva Kohezijskega sklada Polona Bahun Janez Podobnik Ministrstvo za okolje in prostor
Okolje Cilj najboljših je okoljska odličnost Polona Bahun srecanje
Družabna srecanja Eles utrdil položaj med evropskimi operaterji Brane Janjic ELES Vitoslav Türk,Andrej Vizjak,Pavel Omahen,Lilijana Perci Štefancic srecanje
Intervju Nujen je sočasen razvoj proizvodnje in omrežja Minka Skubic ELES Drago Bokal intervju
Strokovna posvetovanja S poenotenjem regionalnih trgov so skupnega trga EU Polona Bahun,Minka Skubic Martin Novšak,Jože Zagožen,Igor Šalamun,Slavtcho Neykov,Andreas Radmacher,Tomaš Pleskac,Eric Regter,James Nye srecanje
Evropski pogledi Vizija modernega enotnega evropskega trga Nina M. Razboršek Evropa
Evropski pogledi Evropa potrebuje za 650 milijard evrov novih elektrarn do leta 2010 Nina M. Razboršek Evropa
Evropski pogledi Kitajska in Indija bosta še najprej spodbujali rasti porabe energije Nina M. Razboršek Evropa
Evropski pogledi EU z modro karto do visokokvalificiranih tujih delavcev Nina M. Razboršek Evropa
Mednarodno sodelovanje Pozornost trajnostnemu razvoju v parlamentu EU Minka Skubic Evropa
Obletnice Soča ostaja krasna in oplemenitena Minka Skubic Damijan Koletnik,Vladimir Gabrijelcic,Vasja Klavora okolje
Obletnice 110 let elektrifikacije Ljubljane Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Igor Šalamun,Jani Moderndorfer obletnice
Distribucija Elektru Gorenjska priznanje za poslovno odličnost leta 2007 Renata Križnar Elektro Gorenjska priznanja
Obnovljivi viri energije Izobraževanje kot povezovalni dejavnik raziskav in vlaganj Drago Papler Elektro Gorenjska izobraževanje
Izobraževanje Več znaš, več veljaš ali kako lahko elektromonter postane direktor Srecka Žlajpah Vojko Vrtacic,Janez Baloh,Bojan Gale,Matjaž Jagodic,Marijan Premk izobraževanje
Mednarodno sodelovanje Slovenija bo redna članica mednarodne organizacije Cired Drago Papler Krešimir Bakic,Maks Babuder,Zvonko Toroš srecanje
Mednarodno sodelovanje Hidroelektrarne še vedno med najboljšimi naložbami Ivan Leban hidro energija
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Obnovljivi viri energije Po treh letih delovanja registriranih že prek 260 članov Eva Cinkole obnovljivi viri energije, OVE
Ucinkovita raba energije Poraba energije za javno razsvetljavo se naglo povečuje Drago Papler elektricna energija
Obnovljivi viri energije Okoli sveta z letalom na sončni pogon Natalija Varl soncna energija
Izobraževanje Dobro je biti človek Janez Kokalj izobraževanje
Družabna srecanja Štiridesetletnica absolventov Fakultete za elektrotehniko Anton Avcin Janko Nastran,Marko Kordiš srecanje
Zdravje Prihaja sezona virusnih obolenj Nina M. Razboršek zdravje
Z nami v naravo Jelenk Vladimir Habjan narava
Uvodnik Magična moč cen Brane Janjic uvodnik
Brez varovalke Cinizem in realnost Miro Jakomin Evropa
Tema meseca Energetika - prednostno področje Lizbonske strategije Polona Bahun poslovanje
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Ministrstvo za gospodarstvo Na področju energetike precej novosti Polona Bahun Andrej Vizjak Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Uredba o pospreševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil Polona Bahun Vlada RS
Iz energetskih okolij Stališča Slovenija do izhodišč za prilagajanje podnebnim spremembam Polona Bahun Vlada RS
Iz energetskih okolij Nova pokrajinska zakonodaja posega tudi na področje energetike Polona Bahun Vlada RS
Iz energetskih okolij Delovni obisk v Spodnjem Podravju Vladimir Habjan Vlada RS
Iz energetskih okolij Zakon o podpornem okolju za podjetništvo Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Srečanje s predstavniki Furlanije - Julijske krajine o energetiki Vladimir Habjan Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Gospodarski minister mag. Vizjak obiskal Rudnik Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved,Uroš Rotnik,Andrej Vizjak premog
Iz energetskih okolij Obisk predstavnikov kosovskega sistemskega operaterja Brane Janjic ELES Jusuf Imeri Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Uspešna obnova 110 kV daljnovoda Šoštanj-Podlog I. in II. Polona Bahun ELES Hailu Kifle daljnovodi
Iz energetskih okolij Gospodinjstva bodo za električno energijo plačevala več Karin Zagomilšek Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Dokumentacija za 400 kV daljnovod Beričevo - Krško romala na MOP Brane Janjic Aleš Kregar daljnovodi
Iz energetskih okolij To jesen še bližje k uresničevanju zastavljenih ciljev Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij Blažu Košoroku nov mandat Termoelektrarna Toplarna Ljubljana TE-TOL Blaž Košorok termo energija
Iz energetskih okolij Uspešno končan remont Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Postavitev sončne elektrarne na HE Vrhovo Roman Modic Savske elektrarne Ljubljana,HE Vrhovo hidro energija
Iz energetskih okolij Tradicionalni dan odprtih vrat Minka Skubic srecanje
Iz energetskih okolij ARAO podeljen okoljski standard Minka Skubic Igor Likar okolje
Iz energetskih okolij Dodatna spodbuda akciji Varčna sijalka v vsako gospodinjstvo Brane Janjic Elektro Maribor sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Energetsko varčna šola Minka Skubic GEN energija Martin Novšak izobraževanje
Iz energetskih okolij Podpisana aneksa h kolektivnima pogodbama za elektrogospodarstvo in premogovništvo Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Odlična uvrstitev na tekmovanju za najboljše letno poročilo Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Mednarodno priznanje Gregu Šviglju Valentin Peternel Grega Švigelj priznanja
Iz energetskih okolij Znova nagrajeno načrtno vlaganje v izobraževanje Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved premog