Naš stik, št. 6, junij 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Evropski pogledi Svet potrebuje ambiciozen podnebni dogovor Alenka Žumbar Stavros Diman,Jean-Pascal van Ypersele,Ladislav Miko podnebne spremembe
Distribucija Nova mala fotonapetostna elektrarna Vladimir Habjan Elektro Maribor gradnja elektrarne
Obnovljivi viri energije O sončni energiji še z drugega zornega kota Franko Nemac soncna energija
Obnovljivi viri energije Možnosti uporabe vetrne energije od polnilnika za telefon do avtomobila Sabina Podjed vetrna energija
Intervju Zadovoljni zaposleni dosegajo najboljše delovne uspehe Polona Bahun Elektro Ljubljana Virna Konrad intervju
Izobraževanje Danes montažne hiše gradimo pogosteje Franc Kalan gradnja
Družabna srecanja Obisk izobraževalnih institucij v Londonu in Cambridgu Andreja Nardin Repenšek ICES Na obisku
Družabna srecanja Letos na gorenjskem koncu Polona Bahun ELES Milan Jevšenak športne igre
Športna srecanja Zmagala je slovenska energija Doris Kukovicic Lakic PEES športne igre
Športna srecanja Pomembno je sodelovati in ohranjati dobre medsebojne odnose Renata Križnar Elektro Gorenjska športne igre
Obletnice Božo Strnad (1947 - 2009) Stane Vižintin Božo Strnad v spomin
Intervju Padalstvo me je popolnoma zasvojilo Vladimir Habjan Termoelektrarna Trbovlje Alen Cizej intervju
Izza pisalne mize Konflikti na delovnem mestu Mojca Kremsar izobraževanje
Z nami v naravo Kluže in Rombon Vladimir Habjan narava
Z naših delovišc ČHE Avče bo jeseni začela s poskusnim obratovanjem Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica gradnja elektrarne
Uvodnik Merila uspešnosti Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Elektroenergetika pred izzivom časa Polona Bahun,Vladimir Habjan,Drago Papler srecanje
Brez varovalke Pogled od zunaj Vladimir Habjan srecanje
Družabna srecanja Krešimir Bakič znova izvoljen za predsednika slovenskih elektroenergetikov Drago Papler Krešimir Bakic srecanje
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju Velik pomen dajemo kadrom Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak intervju
Ucinkovita raba energije Mladi privarčevali 224.000 kWh električne energije Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak,Dejan Paravan,Andrej Klemenc izobraževanje
Družabna srecanja ČHE Avče tik pred funkcionalnimi preskusi Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec,Miran Komel,Vladimir Gabrijelcic,Andrej Mafi letni nacrt
Obnovljivi viri energije Zasavje naj ostane energetska regija s čisto konkurenčno energijo Roman Rozina Termoelektrarna Trbovlje,Rudnik Trbovlje Hrastnik obnovljivi viri energije, OVE
Strokovna posvetovanja Resonančna ozemljitev nevtralne točke v RTP Krško Miran Rošer,Viktor Tajnšek RTP Krško proizvodnja
Evropski pogledi Temeljna kriterija bosta sposobnosti plačila in odgovornost za izpuste Polona Bahun zakonodaja
Evropski pogledi Emisije toplogrednih plinov padle že tretje leto zapored Polona Bahun okolje
Uvodnik Slovenska energetika v višji prestavi Polona Bahun slovenska energetika ,zakonodaja,podnebne spremembe,energetika,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,podnebje,Ministrstvo za infrastrukturo,NEPN
Iz energetskih okolij Predsednik RD obiskal Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Medved,Turk Na obisku
Iz energetskih okolij Končne odločitve arbitražnega spora glede NEK še ni Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Mednarodna delavnica Feed-In Cooperation Workshop Polona Bahun Feed-In Cooperation Workshop delavnica
Iz energetskih okolij Druga skupina slušateljev končala izobraževanje Evropski energetski manager - Eurem Polona Bahun izobraževanje
Iz energetskih okolij Uspešno končana zahtevna sanacija 220 kV daljnovoda Kleče-Divača Bojan Volk ELES Hailu Kifle prenos
Iz energetskih okolij V RTP Brestanici preklopili prvo polje Elektro-Slovenija RTP Brestanica proizvodnja
Iz energetskih okolij Vabilo k najširšem sodelovanju pri obravnavi Mure Pomurski razvojni inštitut Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Daljnovodni stebri za objekt Doblar-Gorica predani naročniku Srecka Žlajpah daljnovodi
Iz energetskih okolij Nadgraditev 20 kV razdelilne postaje Mokronog Rafael Rupnik Elektro Celje,RTP Mokronog proizvodnja
Iz energetskih okolij Odprtje prve javne polnilnice za električna vozila Elektro Celje Elektro Celje Marko Slapnik elektricna energija
Iz energetskih okolij Varno delo pod napetostjo Uroš Purkart varnostni standardi
Iz energetskih okolij Podeljene nagrade trem dijakom Minka Skubic Romana Jordan Cizelj,Luka Ivartnik,Vid Zdovc,Tilen Šubic Krpicje izobraževanje
Iz energetskih okolij Evropski dan sosedov na dvorišču TE-TOL Doris Kukovicic Lakic TE-TOL druženje
Iz energetskih okolij Mednarodna nagrada s področja arhitekture IBE Damjan Holc nagrade
Iz energetskih okolij Podeljena prva slovenska nagrada družbene odgovornosti Horus Polona Bahun nagrade
Iz energetskih okolij Rudarski oktet navdušil na jubilejnem koncertu Premogovnik Velenje druženje