Naš stik, št. 9, september 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Aktualni intervju S spremembami morajo biti potrošniki na boljšem Martina Budal GEN-I Jani Soršak intervju
Vlada RS Neizpolnjevanje kjotskega sporazuma nas bo udarilo po žepu Polona Bahun okolje
Strokovna posvetovanja Največji okoljski problem Slovenije so emisije toplogrednih plinov Polona Bahun Karel Erjavec okolje
Hidro energija Saga malih hidroelektrarn se nadaljuje Polona Bahun Marko Gospodinjacki hidro energija
Vlada RS Za kreditiranje okoljskih naložb letos 40 milijonov evrov Polona Bahun okolje
Prenos Jeseni javna razgrnitev načrtovane 400 kV povezave z Madžarsko Brane Janjic Mince Mandelj daljnovodi
Prenos Končan postopek umeščanja gorenjske zanke Renata Križnar,Edvard Košnjek Elektro Gorenjska,RTP Moste,RTP Železniki,RTP Bohinj,RTP Škofja Loka,RTP Okroglo gradnja
Sodobne tehnologije Polnoletnost in zrelost sistema Vladimir Habjan ELES Mojca Bradeško,Milena Tekauc sodobne tehnologije
Proizvodnja Gradnja nove pretovorne postaje za premog Polona Bahun,Ervin Renko Termoelektrarna Trbovlje gradnja
Strokovna posvetovanja Energetska učinkovitost - ključ za nizkoogljično družbo? Doris Kukovicic Lakic Blaž Košorok,Lucka Kajfež Bogataj,Pavel Gantar,Tanja Pucelj Vidovic,Aviel Verbruggen energetska ucinkovitost
Evropski pogledi Prednostna področja strategije EU za trajnostni razvoj dosegla napredek Polona Bahun zakonodaja
Evropski pogledi Evropejci čedalje bolj pozorno na vplive izdelkov na okolje Polona Bahun okolje
Evropska zakonodaja Postopno uvajanje bolj varčnih žarnic sodobne tehnologije
Tuje izkušnje Otočani v boju proti podnebnim spremembam Nicholas Stern,Ed Miliband podnebne spremembe
Tuje izkušnje Ogljični odtis - prvi korak k zmanjševanju emisij sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Jedrska energija - energija za novo Evropo? Alenka Žumbar Janez Kopac,Romana Jordan Cizelj,Boštjan Koncar,Yves Kaluzny jedrska energija
Sodobne tehnologije Skupni razvojno-investicijski projekt Andreja Bezjak,Katja Goršek Elektro Celje,BISOL sodobne tehnologije
Obnovljivi viri energije Trajnostni razvoj sončnih elektrarn (2) Drago Papler soncna energija
Strokovna posvetovanja Glavni motiv za ukrepe URE je prihranek denarja Polona Bahun Rajko Dolinšek,Hinko Šolinc,Andraž Zorko,Milan Šturm ucinkovita raba energije, URE,ucinkovita raba energije, URE
Sodobne tehnologije Razkošje električnih in hibridnih avtomobilov Sabina Podjed razstave
Intervju Brez dela mu je dolgčas Vladimir Habjan Valentin Cuk glasba
Popotovanja Po narodnih parkih in nekaterih mestih Amerike (2) Majda Kovacic popotovanja
Družabna srecanja S Triglava po medaljo na Poljsko Srecko Lesjak športne igre
Izza pisalne mize Tiho znanje podjetja Mojca Kremsar izobraževanje
Z nami v naravo Po Cankarjevi poti z Rožnika do Vrhnike narava
Z naših delovišc Obsežen remont v Termoelektrarni Šoštanj Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Uvodnik Pozabljena kultura dialoga Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Na obzorju preoblikovanje distribucijskih podjetik Brane Janjic,Vladimir Habjan,Miro Jakomin SODO zakonodaja
Brez varovalke Na skupnem bregu Vladimir Habjan SODO zakonodaja
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba Brane Janjic proizvodnja
Iz energetskih okolij Premogovnik Velenje posodablja transportno opremo Premogovnik Velenje sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Vstop med proizvajalce rudarske opreme Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Priznanje mesta Velenje za posebne zasluge Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje priznanja
Iz energetskih okolij Plinski terminal v Žavljah za Slovenijo nesprejemljiv Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Arbitraža se bo nadaljevala oktobra Polona Bahun Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Stališča glede projekta Južni tok že precej poenotena Ministrstvo za gospodarstvo plinovod
Iz energetskih okolij Končan še en odsek daljnovoda Plave-Gorica Brane Janjic ELES gradnja daljnovoda
Iz energetskih okolij Naslednje leto za pol nižje cene za terciarno regulacijo frekvence Minka Skubic ELES Milan Jevšenak cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Prenovljena spletna stran družbe Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Na čelu družbe poslej Borut Meh Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn Borut Meh,Franc Žerdin HSE, Holding Slovenske elektrarne
Iz energetskih okolij Nadzorni svet HSE o pogajanjih za TEŠ 6 Holding slovenskih elektrarn Holding slovenskih elektrarn TEŠ 6
Iz energetskih okolij Letni načrt dosežen že konec avgusta Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Na skupščinah sprejet vladni predlog Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Slovesno ob stoletnici elektrifikacije Dolenjske in Bele krajine Violeta Irgl Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Rdeči noski in Elektro Ljubljana sodelujejo že peto leto Violeta Irgl Elektro Ljubljana donacije
Iz energetskih okolij Novinarska konferenca ob koncu projekta Trajnostna energija v šolah Rok Obreza Miran Kojc,Roman Ponebšek srecanje
Iz energetskih okolij Sklenjen dogovor o interoperabilnosti Bojan Luskovec,Brigita Eling B. Elektro Gorenjska Elektro Gorenjska
Iz energetskih okolij Oglasi na transformatorskih postajah odličen vir informacij Renata Križnar Elektro Gorenjska izobraževanje
Iz energetskih okolij Vključitev RP Liboje v elektroenergetski sistem Rafael Rupnik Elektro Celje,RP Liboje Elektro Celje
Iz energetskih okolij V Cinkarni Celje izveden prehod na 20 kV napetostni nivo Andreja Bezjak Cinkarna Celje Cinkarna Celje
Iz energetskih okolij Počitniška razstava fotografij Andreja Bezjak razstave
Iz energetskih okolij Položnice je mogoče plačevati v okviru Mestne blagajne Elektro Maribor Elektro Maribor Stanislav Vojsk distribucija
Iz energetskih okolij Veseli tabor mladih agentov nizkoogljične družbe Slovenski E-forum druženje
Iz energetskih okolij Šport in špas v TE-TOL Doris Kukovicic Lakic TE-TOL športne igre
Iz energetskih okolij Odprtje sončne elektrarne na ekološki kmetiji Košir Vladimir Habjan obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Odobrena sredstva za projekt jamskega vrtanja Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje projekti