Naš stik, št. 11, november 2009

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Strokovna posvetovanja Prikaz najnovejših dosežkov visokonapetostne tehnike v Južni Koreji Franc Jakl Jong Hwa Kim,Dong Il Lee strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Zanimanje za hidro energijo spet narašča Ivan Leban hidro energija
Hidro energija Nauk katastrofe na ruski HE Sajano Šušenskaja Ivan Leban HE Sajano Šušenskaja Evgenij Kolesnikov hidro energija
Športna srecanja Elesu ni uspelo presenetiti športnikov Dem Srecko Lesjak ELES športne igre
Popotovanja Dežela skrivnosti, ki čakajo, da jih odkrijemo Nina Habjan popotovanja
Intervju Na svoje izdelke sem ponosna Vladimir Habjan Elektro Primorska Helena Stanic intervju
Izza pisalne mize Ali vodilni namenjajo ravnanju z ljudmi zadostno pozornost? Barbara Grintal izobraževanje
Z nami v naravo Po valovitih gričih Šentruperta narava
Z naših delovišc RTP 110/10 (20 kV) Litostroj Violeta Irgl RTP Litostroj proizvodnja
Uvodnik Energetika nosilec prihodnega razvoja Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Brez novih naložb nas po finančni čaka še energetska kriza Brane Janjic,Polona Bahun,Eva Cinkole Janez Kopac,Djordje Žebeljan,Uroš Salobir,Djani Brecevic,Tomaž Orešic,Slavtcho Neykov,Aleksander Svetelšek,Ian Brown,Florian Haslauer,Amer Jerlagic,Dušan Živkovic,Christian Schwarz,Philip E. Lewis,Josef Auer,David Surtees strokovna posvetovanja
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba Brane Janjic proizvodnja
Aktualni intervju za Dem leto proizvodnih rekordov Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb intervju
Proizvodnja Med večjimi energetskimi uspehi sklenitev sporazuma Južni tok Brane Janjic plinovod
Strokovna posvetovanja Inovacija energetike? Vladimir Habjan strokovna posvetovanja
Intervju Sloveniji do zdaj le opomini, kazni še ne Vladimir Habjan E&A Law Ana Stanic intervju
Distribucija V Brestanici največje in najmodernejše 110 kV GIS stikališče Brane Janjic ELES,Elektro Celje,Termoelektrarna Brestanica Milan Jevšenak,Janez Kopac,Bogdan Barbic,Viktor Tajnšek odprtje
Distribucija Čedalje večje potrebe po investiranju v distribucijsko omrežje Rajko Hribar,Mitja Brudar Elektro Ljubljana energetske investicije
Ucinkovita raba energije Od projekta do objekta pod eno streho Polona Bahun projekti
Strokovna posvetovanja Posavci odločno za nadaljevanje projekta Vladimir Habjan Janez Kopac,Bogdan Barbic,Niko Galeša,Robert Osterlic projekti
Distribucija Za večjo učinkovitost bo treba postaviti nova pravila Brane Janjic Maks Babuder investicije
Intervju Delamo na dveh frontah Vladimir Habjan Informatika Miran Novak intervju
Sodobne tehnologije Cilj celovito obvladovanje dokumentov Boštjan Rošar ELES sodobne tehnologije
Evropski pogledi Več čezmejnih povezav - veja solidarnost med državami Polona Bahun mednarodno sodelovanje
Evropski pogledi Naložbe v prihodnost so priložnosti in ne breme Polona Bahun energetska politika
Tuje izkušnje Čiste tehnologije za čistejšo energijo Jeremy Rifkin sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij Uspešna avkcija za dobavo električne energije leta 2010 Sistemski operater distribucijskega omrežja SODO Matjaž Vodušek distribucija
Iz energetskih okolij TE-TOL pridobi okoljevarstveno dovoljenje Doris Kukovicic Lakic TE-TOL okolje
Iz energetskih okolij Podpisani sporazum o Južnem toku Miro Jakomin Matej Lahovnik,Sergej Šmatko Ministrstvo za gospodarstvo
Iz energetskih okolij Sprejeta pravila za delovanje Centra za podpore Eva Cinkole Kristan Borzen obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Letno poročilo skupine Elektro Gorenjska tudi letos med najboljšimi Renata Križnar Elektro Gorenjska letni nacrt
Iz energetskih okolij Več kot tisoč pisem za dobro vilo Majna Šilih Holding slovenskih elektrarn dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Okrepitev sodelovanja z elektrogospodarstvom BiH Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje mednarodno sodelovanje
Iz energetskih okolij IBE sodeloval še pri enem pomembnem projektu Marko Smole IBE gradnja
Iz energetskih okolij Barvne zgodbe v pesku Andreja Bezjak Elektro Celje razstave