Naš stik, št. 7, julij-avgust 2005

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Poletno zatišje Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Spletne strani-most do uporabnikov Brane Janjic,Minka Skubic,Miro Jakomin,dopisniki Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Borzen,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,Informatika,Elektro Gorenjska,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj Gorazd Pozvek,Vladimir Habjan,Aljaša Bravc,Joško Zabavnik,Borut Komac,Barbara Škrinjar,Sašo Trunkl,Aleš Damjanovic,Ida Novak Jerele,Petja Rijavec,Doris Kukovicic,Majda Pirš Kranjcec internet
Ministrstvo za gospodarstvo V načrtu zbornica po meri Evropske unije Miro Jakomin GZS Peter Puhan,Saša Prešeren GZS
Proizvodnja Panoga poslovno leto 2004 končala z zelo dobrimi rezultati Brane Janjic GZS Milan Medved,Joško Cuk, Niko Martinec,Janez Možina,Peter Petrovic posvetovanja
Zakonodaja V odboru za reforme tudi zastopstvo energetikov Miro Jakomin Miha Tomšic posvetovanja
Aktualni intervju Ključni problem je družbena sprejemljivost Miro Jakomin MOP Janez Podobnik obnovljivi viri energije, OVE
Aktualni intervju V HSE je treba čim prej sanirati nerentabilne družbe Minka Skubic Holding slovenskih elektrarn Jože Zagožen proizvodnja
Proizvodnja Optimističen začetek glavnih del pri ČHE Avče Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica Andrej Vizjak,Vladimir Gabrijelcic proizvodnja
Proizvodnja Posodobitev upravljanja in zaščite četrtega bloka Minka Skubic Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart proizvodnja
Jedrska energija Nujno mesečno testiranje ventilov v NEK Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Janez Krajnc proizvodnja
Evropski pogledi Napetosti poln (pred)počitniški v Evropi Simona Bandur Evropa
Evropski pogledi Višje cene energije v prvem četrtletju Simona Bandur trgovanje, borza
Evropski pogledi Z zelenimi certifikati do doseganja ciljev Simona Bandur obnovljivi viri energije, OVE
Evropski pogledi Žlja po izobraževanju kot konkurenčna prednost Simona Bandur izobraževanje
Jedrska energija Javnost kot partner pri ravnanju z radioaktivnimi odpadki Minka Skubic Agencija RAO Miran Veselic jedrski odpadki
Prenos RTP Beričevo pred temeljito obnovo Brane Janjic ELES Primož Cižman,Milan Dodig prenos
Na obisku Pravnik z bogatimi finančnimi in kadrovskimi izkušnjami Brane Janjic ELES Ivan Malešic Na obisku
Distribucija Veter povzročil prek sto milijonov škode Miro Jakomin Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje havarija
Distribucija Letošnji pomembnejši projekti družbe E3 Miro Jakomin Elektro Primorska Karlo Peršolja obnovljivi viri energije, OVE
Zanimivosti Prva večenergijska družba pri nas Minka Skubic Energetika Ravne Mojca Kert Kos energetika
Zakonodaja Novela prinaša boljši položaj zavarovancev Miro Jakomin Vlada RS Andrej Brucan zakonodaja
Trgovanje, borza Za Evropo je odprt trg z elektriko nujen Miha Tomšic trgovanje, borza
Trgovanje, borza Ekonomska analiza standardnih cen električne energije v Sloveniji in EU, 3. Drago Papler trgovanje, borza
Trgovanje, borza Neizrabljeni potenciali soproizvodnje Klemen Podjed trgovanje, borza
Zanimivosti Se želite kuhati v temi? Pridite v Ontario! Milan Jevšenak zanimivosti
Okolje Ptice in transformatorske postaje Milan Vogrin okolje
Popotovanja Republika Trinidad in Tobago Srecko Lesjak popotovanja
Družabna srecanja Rekreativni konec tedna ob Soči Elektro Maribor Elektro Maribor rekreacija
Zanimivosti Elektrika pred pol stoletja - pisalo se je leto 1954 Drago Papler elektrika
Zdravje Ali lahko gredo srčni bolniki na dopust? zdravje
Z nami v naravo V steni Vladimir Habjan narava
Proizvodnja in oskrba Proizvodnja in oskrba Miro Jakomin trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Vlada sprejela dopolnjeni poslovni načrt Infre Služba za odnose z javnostmi MOP MOP poslovanje
Iz energetskih okolij Vlada sprejela uredbe o okoljskem poročilu Služba za odnose z javnostmi MOP MOP okolje
Iz energetskih okolij Vodnogospodarska ureditev Drave Služba za odnose z javnostmi MOP MOP okolje
Iz energetskih okolij V Boštanju naj bi turbine zapele aprila 2006 Miro Jakomin Holding slovenskih elektrarn hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Potrjena pogodba GJS na spodnji Savi Služba za odnose z javnostmi MOP MOP hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Preštevilčenje licenc za opravljanje energetske dejavnosti Agencija za energijo RS Agencija za energijo zakonodaja
Iz energetskih okolij JAPTI bo omogočila večjo preglednost Miro Jakomin Ministrstvo za gospodarstvo zakonodaja
Iz energetskih okolij V Barceloni čez dva tisoč strikovnjakov Miro Jakomin Agencija za prestrukturiranje energetike energetika
Iz energetskih okolij Predstavitev meritev elektromagnetnega sevanja krajanom Brane Janjic ELES prenos
Iz energetskih okolij Mervar ostaja kot vršilec dolžnosti direktorja Minka Skubic TE-TOL poslovanje
Iz energetskih okolij Čedalje ostrejši boj za kupce električne energije! Miro Jakomin distribucija
Iz energetskih okolij Zasedanje EuroPEX-a v Ljubljani Borzen Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Podpisana pogodba za dobavo turbin in pomožne strojne opreme za HE Zlatoličje Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor proizvodnja
Iz energetskih okolij Uspešen zagonski preizkus MHE Klavžarica Soške elektrarne Nova Gorica Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja
Iz energetskih okolij Pravo srečanje upokojencev Aljaša Bravc Dravske elektrarne Maribor proizvodnja
Iz energetskih okolij Certificirana tudi skrb za zdravje in varnost pri delu Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje kakovost
Iz energetskih okolij Izšla prva številka GEC Miro Jakomin Elektro Celje distribucija
Trgovanje, borza Junija brez večjih sprememb Borzen Borzen trgovanje, borza