Naš stik, št. 5, maj 2001

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Hidro energija Vrhovo, koristna izkušnja za druge elektrarne Jože Skok Ludvik Užmah hidro energija
Evropski pogledi Velikost podjetij za oskrbo z energijo Mateja Nadižar Praprotnik proizvodnja
Evropski pogledi V Italiji pravila še ne veljajo Simona Bandur tuje izkušnje
Evropski pogledi Ustvarjalnost je del našega življenja Simona Bandur izobraževanje
Strokovna posvetovanja Osrednja pozornost namenjena nacionalnemu energetskemu programu Nada Zupanc Andrej Hanžic,Miha Tomšic,Natan Bernot,Boris Sovic,Damir Pešut,J. Voršic strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Najpomembnejša je navzočnost na sejmu Peter Novak,Miha Levstek,Igor Godec,Andrej Cerin,Iris Belužiš,Marko Jeraj strokovna posvetovanja
Obletnice Podjetje SEL prejelo certifikat kakovosti Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Pavel Gantar,Borut Miklavcic,Zoran Lekic,Aljoša Kink,Albin Koršic obletnice
Izobraževanje Leto 1911: odločitev o gradnji in izdelava rova HE Završnica Drago Papler izobraževanje
Termo energija Tehnoloških ovir za kurjenje ni Minka Skubic Termoelektrarna Šoštanj Uroš Rotnik termo energija
Strokovna posvetovanja Ekonomisti imajo novega predsednika Minka Skubic Aleksander Mervar strokovna posvetovanja
Trgovanje, borza Elektro Gorenjska zaposlenim predstavila vizijo in poslanstvo Drago Papler Elektro Gorenjska Marjan Jerele,Majda Kovacic,Alojz Zupanc,Drago Štefe,Janez Pšenica,Ivanka Jelenc,Tomaž Jamnik,Mitja Anžej,Mateja Nadižar Praprotnik,Darko Koželj trgovanje, borza
Trgovanje, borza Sinergy išče partnerje Brane Janjic Aleš Peršin trgovanje, borza
Prenos Daljnovodne aktivnosti med remontom NE Krško Srecko Lesjak ELES Janez Kern,Simon Sila prenos
Sodobne tehnologije Geografski informacijski sistem v Elektro Celju Miro Rogina Elektro Celje distribucija
Strokovna posvetovanja Mednarodni uspehi EIMV na področju energetskega svetovanja Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Krešimir Bakic,Jože Perme,Zvone Košnjek,Štefan Ivanjko strokovna posvetovanja
Prenos Obseki tras nadzemnih električnih vodov Drago Papler Vid Pirš,Srecko Komatar prenos
Intervju Elektro inženirji samostojno organizirani v matični sekciji IZS Drago Papler Ivan Leban intervju
Informatika Dlančni računalniki (3. del) David Pahor informatika
Izobraževanje Pot vodi do učeče se organizacije Andreja Nardin Repenšek izobraževanje
Izobraževanje Računalniška usposabljanja z mednarodno veljavo Matej Strahovnik izobraževanje
Obletnice 100 let tržiške električne razsvetljave Drago Papler obletnice
Družabna srecanja Razstava slik Klementine Golija Drago Papler Elektro Gorenjska Klementina Golija razstave
Družabna srecanja Blizu rib s šahovnico Jana Jelen Dravske elektrarne Maribor srecanje
Zdravje Ali res poznamo zdravila naših babic Simona Bandur zdravje
Z nami v naravo Kamniški vrh Vladimir Habjan narava
Uvodnik Z dežja pod kap Brane Janjic poslovanje
Tema meseca Elektrika postala tržno blago Brane Janjic,Minka Skubic,Miro Jakomin,Drago Papler ELES Robert Golob,Gregor Božic,Vekoslav Korošec,Viljem Pirih,Darko Cafuta trgovanje, borza
Brez varovalke Nujna večja podpora Miro Jakomin trgovanje, borza
Proizvodnja Solidarnost z družinami Miro Jakomin Janez Kopac,Robert Golob,Janez Drnovšek,Milan Kucan,Aljoša Kink,Viktor Bezgovšek,Zdenko Kocar,Franc Zore,Boris Macek,Anton Jancic,Aleš Hocevar nesreca
Strokovna posvetovanja Sklenjen socialni sporazum Brane Janjic Robert Golob,Franc Dolar,Franc Žerdin,Jurij Žvan strokovna posvetovanja
Aktualni intervju Odločilne predvsem usmeritve trajnostnega razvoja Miro Jakomin Janez Kopac intervju
Okolje Slovenija bo vztrajala na Kjotu Brane Janjic,Miro Jakomin Robert Golob,Radovan Tavzes,Janko Žerjav okolje
Strokovna posvetovanja Slovenska prestolnica potrebuje kakovostnejšo oskrbo Franc Leskovec oskrba
Hidro energija Kdo bo odgovarjal za morebitno katastrofo? Miro Jakomin Drago Polak hidro energija
Termo energija Čistilna naprava slovesno odprta Minka Skubic Termoelektrarna Šoštanj Jaroslav Vrtacnik,Janez Drnovšek termo energija
Termo energija Pozornost zanesljivosti starih naprav Minka Skubic TE-TOL Stane Koprivšek termo energija
Hidro energija O snovanju in gradnji hidroelektrarn na Savi Janez Nucic hidro energija
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Iz energetskih okolij V pripravi ustanovitvemi akt holdinga Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana poslovanje
Iz energetskih okolij Potreba po večji zanesljivosti Miro Jakomin Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij RTP Bršljin omogoča boljšo oskrbo Miro Jakomin Elektro Ljubljana razdelilna transformatorska postaja, RTP
Iz energetskih okolij Pogodbeno financiranje kot ena od možnih rešitev Miro Jakomin ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Vse nared za drugo fazo prenove Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Akreditiran laboratorij Minka Skubic TE-TOL termo energija
Iz energetskih okolij Ustanovljena nova UCTE Minka Skubic mednarodno sodelovanje
Iz energetskih okolij Od remonta do remonta brez ustavitve Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Znova visoko priznanje Brane Janjic revija Naš stik
Iz energetskih okolij Prva slovensko hrvaška optična povezava Minka Skubic ELES prenos
Iz energetskih okolij Kakovost električne energije elektroenergetskega omrežja tudi na zgoščenki Dejan Matvoz,Jaroslav Škantar Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) elektricna energija
Iz energetskih okolij Sanacija MHE po plazu v polnem zamahu Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica poslovanje
Iz energetskih okolij Slovenski elektrotehniki tokrat v Posavju Miro Jakomin srecanje
Iz energetskih okolij Posebna nagrada za Muzej premogovništva Slovenije Mateja Toplak Premogovnik Velenje nagrade
Iz energetskih okolij Posvet o razvoju savinjsko-šaleškega območja Miro Jakomin strokovna posvetovanja
Iz energetskih okolij Zaživel Svet delavcev Marjana Molan Termoelektrarna Brestanica poslovanje
Iz energetskih okolij Predsednik sindikata ostaja Ervin Kos Brane Janjic Ervin Kos poslovanje