Naš stik, št. 2, februar 2008

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Spremenjene podobe sveta Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Manj izpustov in več obnovljivih virov do leta 2020 Polona Bahun okolje
Brez varovalke Nergači in povezovalci Miro Jakomin Evropa
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju HSE ima dovolj kakovostnih projektov do leta 2020 Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Damijan Koletnik intervju
Ucinkovita raba energije Napovedano znatno povečanje prihrankov energije Minka Skubic ucinkovita raba energije, URE
Strokovna posvetovanja Nujna čim prejšnja gradnja večjih enot Minka Skubic Leon Cizelj,Jože Špiler,Nina Štros,Pavel Omahen,Marijan Koželj,Andrej Gubina,Rafael Mihalic,Joško Rosina srecanje
Proizvodnja Čez deset let imamo lahko drugi blok NEK Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško,GEN energija Jože Špiler jedrska energija
Trgovanje, borza Leto 2008 v znamenju investicij in intenzivnejšega trženja Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Termo energija Jeseni toplota in elektrika iz biomase Minka Skubic TE-TOL Stane Koprivšek termo energija
Okolje Glavna funkcija ostaja enaka, tehnologije dela pa se intenzivno razvijajo Polona Bahun okolje
Evropski pogledi Energetska revolucija - pot v nizkoogljično ekonomijo Alenka Žumbar Damjan Stanek,Andrej Vizjak,Janez Potocnik,Angelika Nieber,Graham Floater,Nobuo Tanaka,Mogens Peter Carl,Jos Delbeke,Andris Pielbalgs nizkoogljicne tehnologije
Evropski pogledi Evropski župani složni v boju proti podnebnim spremembam Polona Bahun podnebne spremembe
Tuje izkušnje Tudi v Nemčiji ni vse tako, kot marsikdo misli Natalija Varl trgovanje, borza
Trgovanje, borza Primerjava slovenskega in nemškega trga za gospodinjske odjemalce Natalija Varl trgovanje, borza
Trgovanje, borza Pogoj za zadovoljstvo odjemalcev ni le nizka cena energije Alenka Žumbar Dejan Paravan,Philip E. Lewis,Howard Porter trgovanje, borza
Izobraževanje Usposabljanje za evropske energetske menedžerje tudi pri nas Barbara Petelin Visocnik izobraževanje
Popotovanja Tunizija malo drugače Majda Kovacic popotovanja
Družabna srecanja Mariborski oktet v Urugvaju in Argentini Stanko Eršte druženje
Izobraževanje Iz kulture smrti v kulturo življenja Janez Kokalj izobraževanje
Športna srecanja Na zimskih igrah elektrodistribucije najboljše Elektro Celje Renata Križnar,Alja Verbic Krajnc Elektro Celje,Elektro Gorenjska športne igre
Okolje Ogrevanje z električno energijo ni varčno Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Potepanje po Ljubljanskem barju Minka Skubic narava
Z naših delovišc Utrip z gradbišča ČHE Avče Soške elektrarne Nova Gorica gradnja elektrarne
Iz energetskih okolij Vlada obiskala elektrarno Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško Andrej Vizjak jedrska energija
Iz energetskih okolij Podpisana družbena pogodba o ustanovitvi skupnega podjetja Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn poslovanje
Iz energetskih okolij Nadzorni svet si je ogledal gradbišče HE Blanca Infra Hidroelektrarne na spodnji Savi gradnja elektrarne
Iz energetskih okolij Vodilni projektant za ČHE Kozjak bo HSE invest Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij V Zlatoličju prvo vrtenje konec marca Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor Jožef Hebar hidro energija
Iz energetskih okolij Pohvala, kakršne še ni bilo! Ivo Mihevc Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij "Ko zgrabijo za delo dedci iz DEM, ima teden le štiri dni!!" Damijan Koletnik Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Tudi sežig biomase bo prispeval k izpolnjevanju zahtev EU Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij Projekt sanacije in doinstalacije HE Moste Anton Koselj HE Moste hidro energija
Iz energetskih okolij Na obisku Svet ČS Moste Vladimir Habjan TE-TOL termo energija
Iz energetskih okolij Informativni dan v sončni elektrarni Strahinj Drago Papler Gorenjske elektrarne Tomaž Levstek soncna energija
Iz energetskih okolij Širijo dejavnost v rudnik Kreka Minka Skubic Premogovnik Velenje rudarstvo
Iz energetskih okolij V razstavišču Barbara odprli 130. razstavo Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved,Tomaž Lundra razstave
Iz energetskih okolij Akcija Zemljo so nam posodili otroci letos že tretjič Vladimir Habjan Majd Struc donacije