Naš stik, št. 5, maj 2008

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Obnovljivi viri energije Uradno odprtje največje slovenske sončne elektrarne v Strahinju Renata Križnar Elektro Gorenjska Andrej Vizjak,Marko Carman,Marijan Pogacnik
Trgovanje, borza V Nemčiji se čedalje več kupcev odloča za zamenjavo dobavitelja Natalija Varl elektricna energija
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Evropski pogledi Zmožnosti EU v prihodnosti Polona Bahun Janez Potocnik Evropa
Evropski pogledi Sončna energija v stavbah Polona Bahun Aleš Mihelic,Franc Beravs,Sašo Medved,Marko Topic,Tanja Mohoric,Gerhard Styi-Hipp,Gerhard Rabensteiner,Brigitte Bach,Aleš Krainer Evropa
Tuje izkušnje Britanska politika in javnost za vlaganja v jedrsko enegijo Polona Bahun jedrska energija
Tuje izkušnje Evropske vetrne elektrarne na morju Polona Bahun vetrna energija
Izobraževanje Luciferjev efekt: kko dobri ljudje postanejo zlobni Janez Kokalj izobraževanje
Sodobne tehnologije Električni avtomobili od Združenih držav Amerike do Maribora Matej Kos Karl Jezernik elektricna energija
Športna srecanja Tokrat uspešnejši Madžari Srecko Lesjak ELES,Mavir Andras Vinkovits,Tamas Czirbus športne igre
Okolje Do čistega perila brez požeruhov Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Po deželi lepih razgledov Minka Skubic narava
Z naših delovišc Utrip z gradbišča PPE TE Šoštanj gradnja elektrarne
Uvodnik Želja po odločnejši podpori Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Rešitev se kaže tudi v zajemanju in skladiščenju ogljika Polona Bahun,Minka Skubic Djordje Žebeljan,Simon Tot nizkoogljicne tehnologije
Brez varovalke Spevi starih iluzij! Miro Jakomin ELES Eles, Elektro Slovenija
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju Storjen pomemben korak k skupnemu dogovoru o notranjem trgu Brane Janjic Igor Šalamun intervju
Sodobne tehnologije Potrebna je korenita sprememba krovnih dokumentov Ivan Šmon Franc Žlahtic sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Ukrepati je treba takoj Polona Bahun Janez Potocnik strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Redna letna Skupščina UCTE v Sloveniji Vladimir Habjan Pavel Omahen prenos
Prenos Brez daljnovoda Beričevo-Krško se nam obetajo obratovalne težave Brane Janjic Marko Hrast,Pavel Omahen prenosno omrežje
Izobraževanje Prvi strokovnjaki za delo pod napetostjo Minka Skubic Viktor Lovrencic izobraževanje
Prenos Najboljši tim "pod napetostjo" Maša Puš Žlajpah Hailu Kifle ,Boštjan Barl,Vojko Vrtacic,Vladimir Leva,Bojan Krevelj,Marjan Krašna,Viljem Križaj,Edo Komatar daljnovodi
Termo energija Slavnostno odprtje prve plinske enote Minka Skubic Termoelektrarna Šoštanj Uroš Rotnik,Zofija Mazej Kukovic, Andrej Vizjak plinske elektrarne
Hidro energija V Dravskih elektrarnah Maribor trojno slavje Vladimir Habjan Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik,Andrej Vizjak obletnice
Proizvodnja ČHE Kozjak nov izziv za Dravske elektrarne Ivo Mihevc CHE Kozjak Igor Cuš hidro energija
Termo energija Dolgoročno ostajajo pri indonezijskem premogu Minka Skubic TE-TOL Blaž Košorok premog
Prenos Zagotovljeno kakovostno napajanje za nadaljnji razvoj območja Vladimir Habjan Elektro Ljubljana,RTP Radece Mirko Marincic prenos
Iz energetskih okolij Pestro obarvan maj Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij April presegli proizvodni načrt Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Letos prvič tudi v Sloveniji Vladimir Habjan srecanje
Iz energetskih okolij Elektru Gorenjska koncesija za ogrevanje podružnične šole v Lomu Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Varčno z energijo tudi na tednu mladih Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Dan odprtih vrat fotonapetostnih elektrarn na Gorenjskem Renata Križnar Elektro Gorenjska distribucija
Iz energetskih okolij Prvič pri nas izvedena 110 kV podvodna kabelska povezava IBE IBE prenos
Iz energetskih okolij Predstavitev nove energijske znamke OVEN Karin Zagomilšek Elektro Maribor Stanislav Vojsk distribucija
Iz energetskih okolij Šestdeset let uspešnega delovanja Pija Brezigar Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) obletnice
Iz energetskih okolij Uspešna predstavitev na sejmu Energetike Alja Verbic Krajnc Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Nadzorni svet potrdil dobro poslovanje leta 2007 Premogovnik Velenje Simon Tot poslovanje
Iz energetskih okolij Rudarski inšpektorji pri varnosti ugotavljajo pozitivne premike Premogovnik Velenje Anton Planinc rudarstvo
Iz energetskih okolij Razstava Milene Braniselj Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved,Polona Škodic razstave