Naš stik, št. 9, september 2008

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Medsebojna soodvisnost Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Si.energija za prihodnost Brane Janjic,Polona Bahun,Martina Budal Andrej Vizjak,Janez Janša,Dimitrij Rupel,Mitja Bricelj,Jana Kubiša,Šjam Saran,Hans Jorgen Koch,Joseph Borell Fontelles,Ali Sayigh,Fred Singer,Annika Carlsson Kanayama,Pieter Boot,Geraldine Kutas,Mei Zhaorong,Hans von der Loo,Natik Alijev,Aleksander Jakovenko,Rudiger von Fritsch,Nordina Ceruatija,Branimir Gvozdenovic,Fatmir Besimi,Vilim Promorec,Enno Bozdo,Petar Stanojevic,Murat Bilhan,Janez Škrabec strokovna posvetovanja
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Aktualni intervju Gospodarska rast ne bi smela biti pogojena z rastjo rabe fosilne energije Polona Bahun Lucka Kajfež Bogataj okolje,podnebne spremembe
Ministrstvo za gospodarstvo Preboj k razvojni naravnanosti slovenskega gospodarstva Polona Bahun Andrej Vizjak Ministrstvo za gospodarstvo
Obratovalni podatki Poraba vseh vrst energije v Sloveniji še naprej narašča Brane Janjic poslovanje
Strokovna posvetovanja Prihodnost je v zanesljivih, neodvisnih in obnovljivih virih Minka Skubic Martin Novšak,Blaž Košorok,Peter Novak,Julijan Fortunat,Franko Nemac,Djani Brecevic,Pavel Omahen,Mojca Golc,Damjan Zagožen,Marko Kryžanowski strokovna posvetovanja
Sodobne tehnologije Tradicijo bo nadaljeval nov tehnološko sodoben blok Minka Skubic Termoelektrarna Trbovlje Marko Agrež,Andrej Vizjak termo energija
Intervju Verjamemo, da smo našli najboljšo rešitev Doris Kukovicic Lakic TE-TOL Janez Rupar intervju
Distribucija Na distribucijskem omrežju škode za osem milijonov evrov Vladimir Habjan Elektro Primorska,Elektro Ljubljana distribucijsko omrežje
Prenos Celotna sanacija v šestnajstih dneh Maša Puš Elektro Ljubljana prenos
Distribucija Prodaja gospodinjstvom povzroča izgube Brane Janjic Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska distribucija
Distribucija Elektro Primorska dala v obratovanje RTP Plave Vladimir Habjan Elektro Primorska,RTP Plave Julijan Fortunat,Andrej Vizjak,Andrej Mafi,Željko Kodermac,Radko Carli distribucija
Distribucija Plačilo elektrike po dejanski uporabi Vladimir Habjan Bojan Luskovec,Vera Zevnik strokovna posvetovanja
Distribucija Na območju Celja prehajajo na 20 kV napetostni nivo Andreja Bezjak,Aleš Rojc Elektro Celje distribucija
Sodobne tehnologije Elektroservisi končali gradnjo prvega 110 kV podvodnega kabelskega sistema v Sloveniji Maša Puš Elektroservisi gradnja
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen trgovanje, borza
Intervju Pomoč državi za izvajanje resolucije o trajnostni energiji Minka Skubic Jure Leben intervju
Sodobne tehnologije Fotovoltaika - ena najbolj obetavnih energetskih panog prihodnosti Polona Bahun Igor Šalamun,Janez Podobnik,Silvo Škornik,Uroš Merc,Erik Potocar,Kristijan Koželj,Igor Cehovin,Robert Otorepec,Franc Pangerl fotovoltaika
Informatika Projekta e-depeše in e-arhiv Vladimir Habjan ELES Matej Gomboši,Boštjan Rošar informatika
Evropski pogledi Proizvodnja in poraba energije v članicah EU Polona Bahun proizvodnja
Evropski pogledi Letalski prevozniki po letu 2012 vključeni v shemo ETS Polona Bahun Evropa
Tuje izkušnje Razmah jedrske energije na Finskem Polona Bahun jedrska energija
Tuje izkušnje Makedonska ekohiša je lahko spodbuda posnemovalcem Polona Bahun okolje
Na obisku Strokovnjakinja, ženska, mati, umetnica Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj Renata Hlastec intervju
Izobraževanje Najti svoje mesto pod soncem Janez Kokalj izobraževanje
Popotovanja Usoda počitniškega doma Ožbalt v Veliki Luki Minka Skubic Damijan Koletnik,Matija Kenda popotovanja
Obletnice V spomin Vinko Brišar (1971-2008) Sodelavci Elektra Primorska Elektro Primorska Vinko Brišar v spomin
Športna srecanja Elesijada presenečenj Srecko Lesjak športne igre
Športna srecanja Olimpijske igre v Pekingu soustvarili tudi zaposleni Elektra Cele Andreja Bezjak Elektro Celje Damjan Pavlin,Martina Ratej športne igre
Okolje Pri izbiri hladilnika so najpomembnejše naše potrebe Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Po dolini Soče, prvi destinaciji odličnosti Minka Skubic narava
Z naših delovišc Utrip z obnove daljnovoda Kanin daljnovodi
Iz energetskih okolij Po treh letih seja meddržavne komisije za NEK Minka Skubic Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij Eles s tožbo do pravice v Talumu Polona Bahun ELES Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Sodišče odločilo v prid mag. Vitoslavu Turku Elektro-Slovenija ELES Eles, Elektro Slovenija
Iz energetskih okolij Največja mednarodna konferenca jedrskih strokovnjakov Minka Skubic jedrska energija
Iz energetskih okolij Dobavitelj večine premoga bo Gorenje Doris Kukovicic Lakic TE-TOL Blaž Košorok premog
Iz energetskih okolij Za več energije in manšji vpliv na okolje Doris Kukovicic Lakic TE-TOL Blaž Košorok okolje
Iz energetskih okolij Usposabljanje zaposlenih za plinski enoti Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj zaposlovanje
Iz energetskih okolij V začetku septembra uspešno sinhroniziran tudi drugi plinski generator Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj plin
Iz energetskih okolij Srečanje s predstavniki občine Selnica ob Dravi Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor srecanje
Iz energetskih okolij Čistilna akcija in odprtje prenovljene olnarne Limbuško nabrežje Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik okolje
Iz energetskih okolij Ustanovljena seja strateškega sveta Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik,Darko Anželj strokovna posvetovanja
Iz energetskih okolij Projekt prenove hidroelektrarne Moste je v polnem teku Vladimir Habjan HE Moste,Savske elektrarne Ljubljana hidro energija
Iz energetskih okolij Odstranitev začasne pregrade za ČHE Avče Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica,Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic hidro energija
Iz energetskih okolij Tragična nesreča pri gradnji ČHE Avče Minka Skubic Soške elektrarne Nova Gorica,Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic hidro energija
Iz energetskih okolij Trajnostna energija v šolah Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana distribucija
Iz energetskih okolij Lani prodano za 2,3 odstotka več elektrike Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana Mirko Marincic distribucija
Iz energetskih okolij Prenovljen klicni center Elektro Primorska Elektro Primorska poslovanje
Iz energetskih okolij Zahvala podjetju in sodelavcem za takojšnjo pomoč Žarko Lukac,David Zadnik,Benjamin Poles Elektro Primorska zahvala
Iz energetskih okolij Za dividende 0,2 evra bruto na delnico Elektro Gorenjska Elektro Gorenjska poslovanje
Iz energetskih okolij Izveden prehod na 20 kV napetost Boštjan Tišler Elektro Gorenjska proizvodnja
Iz energetskih okolij Prva investicija Elektra Gorenjska v ogrevanje z lesno biomaso Ambrož Bogataj Elektro Gorenjska investicije
Iz energetskih okolij Delničarji potrdili in odobrili delo uprave Elektro Maribor Elektro Maribor poslovanje
Iz energetskih okolij Skupščina Elektra Celje Elektro Celje Elektro Celje srecanje
Iz energetskih okolij Srečanje delavcev ob dnevu elektrogospodarstva Andreja Bezjak Elektro Celje srecanje
Iz energetskih okolij BSH gospodinjski aparati - napaja nas Modra energija Elektro Celje Elektro Celje poslovanje
Iz energetskih okolij Nova kovačnica težkih odkovkov IBE IBE poslovanje
Iz energetskih okolij Za društvom uspešno triletni obdobje Matija Kenda Janez Potocnik,Matija Kenda,Majda Roksandic,Franc Kržišnik poslovanje
Iz energetskih okolij Z Elektroservisi na vrh 2008 Maša Puš Elektroservisi Ivan Hozjan poslovanje
Iz energetskih okolij Pospešene priprave na daljše odkope Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Ian Medved premog
Iz energetskih okolij V rudniku Mramor začeli montažo odkopne opreme Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje rudarstvo
Iz energetskih okolij Dobro poslovnje hčerinske družbe RGP Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje poslovanje
Iz energetskih okolij V razstavišču Barbara na ogled dela Darka Slavca Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Darko Slavec,Tatjana Pregel Kobe razstave