Naš stik, št. 12, december 2008

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Prenos Ker je pot energije pomembna Maša Puš Edo Komatar daljnovodi
Izobraževanje Kmalu razpis za strateške raziskovalno-razvojne projekte v podjetjih Brane Janjic izobraževanje
Hidro energija V šestnajstih letih do deset novih hidroelektrarn na Savi Minka Skubic projekti
Distribucija Prehod na 20 kV uspešen kljub neugodnim vremenskim razmeram Aleš Rojc Elektro Celje posodabljanje sistemov
Na obisku Naprave moraš poznati in spoštovati Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Sreco Grkman intervju
Hidro energija Rekonstrukcija akumulacijske hidroelektrarne Lomščica Drago Papler Gorenjske elektrarne rekonstrukcija
Izobraževanje Študentje na tradicionalnem energetskem potepu po Evropi Samo Gašperic izobraževanje
Obnovljivi viri energije Po koncu rudarjenja razcvet obnovljivih virov Minka Skubic Marko Agrež,Blaž Košorok,Robert Golob,Janez Lipec,Polona Lajevec,Andrej Kermavnar,Horst Jauschnegg,Kamil Krošelj,Stig Larsson,Nika Krajnc obnovljivi viri energije, OVE
Ucinkovita raba energije Začnimo pri sebi in vsi bomo zmagovalci Polona Bahun
Trgovanje, borza Trgovalna platforma BSP Regionalne Energetske Borze - ComXerv Simona Mravlje trgovanje, borza
Evropski pogledi Novi paket za večjo energetsko varnost Evrope Polona Bahun Evropa
Evropski pogledi Premik pogajanj o podnebju v višjo prestavo Polona Bahun Evropa
Tuje izkušnje V Bolgariji predstavili novo energetsko strategijo Polona Bahun sodobne tehnologije
Tuje izkušnje Balkanske države za Jonsko-jadranski plinovod Polona Bahun plin
Izobraževanje Doba manipulacije Janez Kokalj izobraževanje
Intervju Japonski vrt pod Pohorjem Vladimir Habjan Elektro Maribor Zvonko Mezga intervju
Okolje Potujmo varčno Polona Bahun okolje
Z nami v naravo Po sledeh šprinterske kraljice teka na smučeh Minka Skubic narava
Z naših delovišc V HE Blanci se bo prvemu kmalu pridružil drugi agregat gradnja
Uvodnik Srečno 2020! Brane Janjic uvodnik
Tema meseca Leto 2008 zaznamovale razprave o podnebno energetskem paketu Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Minka Skubic Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Vitoslav Türk,Igor Šalamun podnebne spremembe
Brez varovalke Na valovih virtualnosti! Miro Jakomin okoljske vrednote
Aktualni intervju Združevanje stebrov šele po temeljitem premisleku Vladimir Habjan Vlado Dimovski intervju
Strokovna posvetovanja Eles nosilec nove evropske energetske regijske politike Brane Janjic ELES Vitoslav Türk srecanje
Družabna srecanja Slovensko prenosno omrežje na sečišču treh regij Polona Bahun ELES Marko Hrast,Vitoslav Türk srecanje
Prenos Eles s podporo ministrstva začel z aktivnostmi za nadaljevanje obnove daljnovoda Polona Bahun ELES daljnovodi
Prenos Končana študija izvedljivosti 400 kV daljnovoda Okroglo-Udine Jurij Klancnik prenosno omrežje
Na obisku Največji center vzdrževanja postaja vsako leto večji Minka Skubic Vojko Vadnjal,Jože Sencar Eles, Elektro Slovenija
Strokovna posvetovanja Slovenski elektroenergetiki o temah srečanja v Parizu Polona Bahun CIGRE Stane Vižintin,Miloš Pantoš,Krešimir Bakic,Igor Papic,Aleš Kregar,Srecko Lesjak,Dejan Paravan,Konrad Lenasi,Rafael Mihalic,Matjaž Kersnik,Milan Marinšek,Tadeja Babnik,Aleš Peršin srecanje
Trgovanje, borza Poročilo organizatorja trga Borzen Borzen trgovanje, borza
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Iz energetskih okolij Projekt Evropa pred izzivom dobiva konkretne cilje Brane Janjic projekti
Iz energetskih okolij Mag. Janez Kopač v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo Minka Skubic Janez Kopac,Igor Šalamun Vlada RS
Iz energetskih okolij Za Beričevo-Krško tudi evropski denar Brane Janjic ELES prenos
Iz energetskih okolij Vlada imenovala nove člane nadzornega sveta Vladimir Habjan ELES Vlada RS
Iz energetskih okolij Finančna kriza bo vplivala tudi na poslovanje Taluma Polona Bahun poslovanje
Iz energetskih okolij Poplačan kredit za gradnjo NEK Minka Skubic GEN energija Matej Lahovnik jedrska energija
Iz energetskih okolij Sinhroniziran prvi agregat HE Blanca Minka Skubic Hidroelektrarne na spodnji Savi hidro energija
Iz energetskih okolij Iskanje transportnih poti za ČHE Kozjak Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor,CHE Kozjak hidro energija
Iz energetskih okolij Dve zanimivi predavanji Alfa sekcije Minka Skubic izobraževanje
Iz energetskih okolij Inštitut upravičil vlogo informacijskega stičišča Pomurski razvojni inštitut Damijan Koletnik,Darko Anželj izobraževanje
Iz energetskih okolij Ivan Leban prejel nagrado IZS za življenjsko delo in izjemne dosežke IBE IBE Ivan Leban nagrade
Iz energetskih okolij Veliko modro priznanje Elektroservisi priznanja
Iz energetskih okolij Med prvimi v Sloveniji Elektroservisi poslovanje
Iz energetskih okolij Uvajanje novih storitev za gospodinjske odjemalce Elektro Gorenjska Elektro Gorenjska poslovanje
Iz energetskih okolij Dobili prve šolane energetske menedžerje Minka Skubic izobraževanje
Iz energetskih okolij 55 let internega glasila Rudar Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje Milan Medved obletnice