Naš stik, št. 9, september 2006

V tej številki lahko preberete...

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Strokovna posvetovanja Energetika v ospredju našega predsedovanja EU Brane Janjic Andrej Vizjak,Romana Jordan Cizelj mednarodno sodelovanje
Prenos Temeljita prenova prenosnega omrežja na Primorskem Brane Janjic ELES Srecko Lesjak,Ivan Lozej prenosno omrežje
Distribucija Poslej zaneslivejša oskrba BTC-ja Brane Janjic Elektro Maribor,Elektro Ljubljana Igor Šalamun,Mirko Marincic, Miloš Pavlica,Helena Petrin distribucija
Distribucija Gradnja novega daljnovoda v Prekmurju Mihaela Šnuderl Elektro Maribor gradnja
Hidro energija Dvajsetletnica delovanja HE Mavčiče Brane Janjic Savske elektrarne Ljubljana Jože Zagožen,Mohor Bogataj obletnice
Evropski pogledi Kaj si Slovenija in EU obetata od kaspijske regije? STA Andrej Vizjak,Marko Kryžanowski,Boštjan Napast,Vagito Alekperov,Benito Ferrero-Waldner,Mohammed S. Barkind,Mohamed El Baradei,Ilham Alijev strokovna posvetovanja
Evropski pogledi Leto mobilnosti ni odneslo ovir Simona Bandur Vladimir Špidla Evropa
Evropski pogledi HEP se povezuje z BiH, Italijo in Madžarsko Simona Bandur Ivica Toljan Evropa
Evropski pogledi Število malih hidroelektrarn narašča, vendar prepočasi Simona Bandur hidro energija
Obnovljivi viri energije Bioenergetika - energetski vir prihodnosti STA,Mihaela Šnuderl Hinko Šolinc,Tomaž Orešic,Blaž Miklavcic obnovljivi viri energije, OVE
Obnovljivi viri energije Odprtje nove vetrnice na Stolu Zvone Tavcar Zvone Tavcar,Vinko Alic,Drago Štefe vetrna energija
Strokovna posvetovanja Temperature vodnikov - vroča tema pariške Cigre Srecko Lesjak strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Letošnja Energij 06 bo v Mariboru Mihaela Šnuderl Tomaž Orešic srecanje
Na obisku Z Elektroservisi na vrh Srecka Žlajpah Elektroservisi Ivan Hozjan obletnice
Na obisku BELMET MI širi prodajna področja Irena Karner Belmet MI Matjaž Marinko poslovanje
Okolje Tudi žice so lahko zanimive Milan Vogrin okolje
Izobraževanje Pet zlatih varnostnih pravil Alojz Istinic izobraževanje
Popotovanja Bela veriga - II. Del Nejc Pozvek popotovanja
Družabna srecanja S Kitajske z bronasto medaljo Stane Stres kultura
Družabna srecanja Izlet upokojencev DEM v Budimpešto Boris Meško Dravske elektrarne Maribor srecanje
Obletnice V spomin Igor Vozel (1937-2006) Matija Nadižar Igor Vozel v spomin
Zdravje Ne pustite se stresti Robert Jakomin zdravje
Z nami v naravo Okoli Brane Vladimir Habjan narava
Uvodnik Energetski premiki Brane Janjic Vlada RS
Brez varovalke Mrhovinarstvo ali inovativnost? Miro Jakomin Vlada RS
Tema meseca Sprejete strateške usmeritve privatizacije Brane Janjic Andrej Vizjak,Jože Zagožen,Franc Dolar Vlada RS
Iz energetskih okolij Poročilo presoje sistema vodenja kakovosti Vilko Koritnik Elektro Celje poslovanje
Iz energetskih okolij Priprave na jesensko strateško konferenco Brane Janjic SDE Franc Dolar poslovanje
Iz energetskih okolij Med strateškimi cilji tudi elektroenergetika STA Petrol Marko Kryžanowski poslovanje
Iz energetskih okolij Razstava o izkopaninah iz Lajha Zlata doba Karnija Mateja Purgar Elektro Gorenjska razstave
Iz energetskih okolij V galeriji Elektra razstavljata Anita Zagoršek in Bernarda Vodnik Mateja Purgar Elektro Gorenjska Anita Zagoršek,Bernarda Vodnik razstave
Iz energetskih okolij V sedmih letih že 200.000 obiskovalcev Muzej premogovništva Slovenije Peter Pušnik kultura
Iz energetskih okolij Razstava likovnih del Alja Verbic Krajnc Elektro Celje razstave
Trgovanje, borza Živahno le na avkcijah za čezmejne zmogljivosti Borzen Borzen trgovanje, borza
Proizvodnja Proizvodnja in oskrba proizvodnja
Iz energetskih okolij Spremembe na področju javnih naročil Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Arbitraža še vedno visi v zraku Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško Andrej Vizjak jedrska energija
Iz energetskih okolij Podjetja si želijo pomoči države Agencija za tehnološki razvoj poslovanje
Iz energetskih okolij Na obisku gospodarski minister Alja Verbic Krajnc Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Spremembe Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Cenilci že na trasi 400 kV daljnovoda Beričevo-Krško Brane Janjic ELES Aleš Kregar daljnovodi
Iz energetskih okolij RTP Pivka kmalu v novi podobi Brane Janjic ELES Ivan Lozej gradnja
Iz energetskih okolij Iskanje najoptimalnejše trase za 400 kV daljnovod Cirkovce-Pince Brane Janjic ELES Aleš Kregar daljnovodi
Iz energetskih okolij S skupnimi močmi do posodobljene RTP Moste Miha Žumer gradnja
Iz energetskih okolij Kampanja za racionalnejšo rabo električne energije Holding slovenskih elektrarn ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Pripravlja se zakon o inženirski akademiji Slovenije Urad vlade za informiranje Vlada RS
Iz energetskih okolij Kljub dopustom živahno Irena Seme Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Iz energetskih okolij V Mavčičah poslej še mala sončna elektrarna Roman Modic Savske elektrarne Ljubljana Roman Modic soncna energija
Iz energetskih okolij Nadzorni svet imenoval novega direktorja Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor Damijan Koletnik poslovanje
Iz energetskih okolij Prva seja nadzornega sveta družbe Igor Šalamun GEN energija strokovna posvetovanja
Iz energetskih okolij Večina lanskega dobička za razvojne investicije Brane Janjic TE-TOL Blaž Košorok termo energija
Iz energetskih okolij Trgovanje na prenovljeni trgovalni aplikaciji Eva Cinkole Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Potrjeni razvojni načrti in poročilo za leto 2005 Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Lanski dobiček v celoti za razvojne programe družbe Dravske elektrarne Maribor Dravske elektrarne Maribor hidro energija
Iz energetskih okolij Za dividende 70 odstotkov čanskega dobička Elektro Ljubljana Elektro Ljubljana Mirko Marincic distribucija
Iz energetskih okolij Za delnico 12,20 tolarja bruto Mihaela Šnuderl Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij Večina bilančnega dobička za dividende Alja Verbic Krajnc Elektro Celje distribucija
Iz energetskih okolij Dividende tudi delničarjem Elektra Gorenjska Jasna Levc Uršic Elektro Gorenjska Andrej Šušteršic distribucija
Iz energetskih okolij Prva slovenska fotovoltaična konferenca Kristijan Brecl strokovna posvetovanja