Naš stik, št. 3, maj 2012

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Ovire pri umeščanju v prostor si postavljamo tudi sami
Težave z umeščanjem v prostor je mogoče odpraviti le v dogovoru z vsemi deležniki, pri čemer je pomembno čimprejšnje vključevanje javnosti v postopke. Trenutna zakonodaja je preveč zapletena, opaziti pa je tudi pomanjkanje ustreznega znanja tako pri investitorjih kot uradnih osebah, ki zagate rešujejo tudi s postavljanjem vedno novih zahtev.

Energetski zakon do poletja, nacionalni energetski program še letos

Julijan Fortunat, ki je z imenovanjem nove vlade prevzel vodenje direktorata za energijo, je v energetskih krogih znan obraz, saj je pred tem vrsto let vodil Elektro Primorska. Z njim smo se tokrat pogovarjali o nekaterih ta hip najbolj izpostavljenih vprašanjih, povezanih s prihodnostjo našega elektrogospodarstva.

Vlada ni obravnavala poroštva za TEŠ 6

Termoelektrarna Šoštanj in Holding Slovenske elektrarne sta v zadnjem času z namenom pospešitve postopkov za izdajo poroštva RS za zgraditev nadomestnega bloka 6 poslala pristojnim ministrstvom več dokumentov, vendar je Odbor DZ za finance in monetarno politiko 23. maja predlog zakona o državnem poroštvu za posojilo EIB za TEŠ 6 z dnevnega reda seje umaknil.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Umeščanje v prostor - cokla slovenske energetike Polona Bahun uvodnik
Tema meseca Ovire pri umeščanju v prostor si postavljamo kar sami Brane Janjic,Vladimir Habjan Agencija za energijo Silvester Jeršic,Julijan Fortunat,Igor Cuš,Krešimir Bakic,Aleš Kregar,Uroš Mikoš,Vekoslav Korošec,Janez Marušic,Erdal Trhulj,Marjeta Peterlin,Matjaž Mulej,Gordana Ljubic,Silvo Žlebir,Cveto Kosec,Vesna Kolar Planinšic,Irena Rejec Brancelj,Dejan Savic umešcanje v prostor
Tema meseca Nasprotovanje javnosti je pogosto posledica slabe obveščenosti in nezaupanja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Srecko Mašera,Metod Brešan umešcanje v prostor
Aktualni intervju Energetski zakon do poletja, NEP še letos Brane Janjic Agencija za energijo Julijan Fortunat zakonodaja
Intervju V Sloveniji ne znamo ali ne zmoremo rešiti nerazumno dolgih postopkov umeščanja Polona Bahun Direktorat za energetiko Cveto Kosec umešcanje v prostor
Intervju Vsak nov zakon pomeni zastoj za pol leta Vladimir Habjan Direktorat za prostor Barbara Radovan umešcanje v prostor
Intervju Dialog je treba graditi na dejstvih Polona Bahun Pomurski razvojni inštitut Darko Anželj hidroelektrarne
Intervju Vsak objekt se da umestiti v prostor Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic hidroelektrarne
Okolje Visokonapetostni daljnovodi v življenskem prostoru ptic Urška Koce DOPPS okolje
Intervju Državni uradniki bi morali biti bolj pragmatični Vladimir Habjan HSE Invest Silvo Smonkar umešcanje v prostor
Proizvodnja Uspešno poslovanje družbe v lanskem letu Brane Janjic,Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak,Tomaž Savšek poslovanje
Energetska politika V rebalansu proračuna za energetiko namenjenih dobrih 64 milijonov evrov Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Zvone Cernac energetska politika
Termo energija Vlada ni obravnavala poroštva za TEŠ 6 Termoelektrarna Šoštanj Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Jedrska energija Dobri rezultati za NEK Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško,Uprava RS za jedrsko varnost Andrej Stritar jedrska energija
Proizvodnja Za verigo srednjesavskih HE še ni zelene luči Miro Jakomin Hidroelektrarne na srednji Savi Miran Jamšek hidroelektrarne
Prenos Končana obnova dveh 400 kV stikališč v Krškem Miro Jakomin ELES Martin Hostnik rekonstrukcija
Prenos Rekonstrukcija RTP Ilirska Bistrica v polnem teku Vladimir Habjan ELES Marko Hrast,Radko Carli rekonstrukcija
Prenos Prenašamo energijo - ohranjamo ravnovesje Vladimir Habjan ELES Milan Jevšenak,Aleksander Mervar prenos
Trgovanje, borza South pool
Strokovna posvetovanja Slovenija potrebuje ustrezen sistem zagotavljanja energije Polona Bahun Matjaž Janežic,Simon Tot strokovna posvetovanja
Trgovanje, borza Borzen Borzen trgovanje, borza
Intervju Sredstev z aizvajanje podpornih shem začenja zmanjkovati Brane Janjic Borzen Karlo Peršolja trgovanje, borza
Intervju Temeljno poslanstvo - zadovoljstvo odjemalcev Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic distribucija
Trgovanje, borza Energija plus skupaj s kupci do učinkovitejše rabe energije Brane Janjic Elektro Maribor Enegija plus trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Pametna omrežja del rešitve sodobnih energetskih izzivov Brane Janjic Igor Papic,Janez Renko,Ludwig Karg,Silvo Ropoša strokovna posvetovanja
Obnovljivi viri energije Plod raziskav o OVE so dobre prakse Miro Jakomin Združenje slovenske fotovoltaicne industrije obnovljivi viri energije, OVE
Tuje izkušnje Potepanje po avstrijski energetski poti Sebastijan Stegel,Vedran Prgomet energetika
Distribucija Pot v trajnostno naravnano zeleno energijo Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Franc Bogovic,Janez Potocnik,Marjan Šarec elektricne polnilnice
Proizvodnja Z ukrepi do še večje energetske učinkovitosti Miro Jakomin Center za energetsko ucinkovitost Stane Merše
Obnovljivi viri energije Sončna energija je alternativna oskrba za tretje tisočletje Polona Bahun Franko Nemac,Silvo Škornik soncna energija
Strokovna posvetovanja Brez finančnega vidika z odgovornostjo ne bo nič Polona Bahun ELES Rajko Dolinšek,Mojca Drevenšek,Doris Kukovic-Lakic,Aleš Prešeren,Renata Križnar
Zdravje Eldom se čedalje bolj preusmerja na prosti trg Brane Janjic Eldom Hubert Ketiš rekreacija
Podjetja smo ljudje Gorski reševalci smo za zgled Vladimir Habjan Elektro Gorenjska Miha Žumer Na obisku
Zanimivosti V Laškem še bogatejša zbirka elektro naprav Miro Jakomin ELES muzej
Podjetja smo ljudje Drava - reka raznolikih barv Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Roman Šafhalter Na obisku
Zdravje Letni čas kot prijatelj in sovražnik Polona Bahun zdravje
Z nami v naravo Po razgibani poti na Trdinov vrh Miro Jakomin narava
Z naših delovišc Daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško počasi dobiva končno podobo Brane Janjic ELES prenos
Obratovalni podatki Obratovanje obratovanje
Iz energetskih okolij Vlada pozdravlja energetski načrt za leto 2050 Brane Janjic Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Energetska odvisnost Slovenije se zmanjšuje Brane Janjic Zavod za statistiko energetika
Iz energetskih okolij Slovenija uspešna pri doseganju Kjotskih ciljev Polona Bahun Agencija za okolje okolje
Iz energetskih okolij Eles pomemben člen novoustanovljenega združenja MED-TSO ELES Milan Jevšenak združenja
Iz energetskih okolij Svetovni dan zemlje Eles zaznamoval z okoljsko knjigo Hišek in brihta ELES Uroš Salobir okolje
Iz energetskih okolij V Novi Gorici prvič uporabljeni montažni stebri Vladimir Habjan ELES Aleš Brencic vzdrževanje
Iz energetskih okolij Spodnjesavske elektrarne vendarle do leta 2016? Miro Jakomin Odbor za gradnjo HE na spodnji Savi hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Ustanovna seja NS družbe Srednjesavske elektrarne Brane Janjic Hidroelektrarne na srednji Savi hidroelektrarne
Iz energetskih okolij NUK Krško znova v omrežju Nuklearna elektrarna Krško jedrska energija
Iz energetskih okolij HE Krško čaka na prvo vrtenje z vodnim natokom Vladimir Habjan HSE Invest,Hidroelektrarne na spodnji Savi Sandi Ritlop hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Družbo po poslej vodil Uroš Blažica Brane Janjic Elektro Primorska Uroš Blažica distribucija
Iz energetskih okolij HSE dobil zeleno luč za lastniški vstop v Elektro Gorenjska prodajo Polona Bahun Elektro Gorenjska,Elektro Gorenjska prodaja trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Dan reenergije Renata Križnar Elektro Gorenjska prodaja trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Odprta največja sončna elektrarna na javni ustanovi na Gorenjskem Polona Bahun,Renata Križnar Gorenjske elektrarne Aleš Ažman soncna energija
Iz energetskih okolij Certifikat kakovosti za projektiranje in gradnjo fotonapetostnih sistemov Renata Križnar Gorenjske elektrarne Aleš Ažman kakovost
Iz energetskih okolij Sončna občina Naklo Drago Papler Gorenjske elektrarne soncna energija
Iz energetskih okolij Uspešno poslovanje leta 2011 Vladimir Habjan Elektro Celje poslovanje
Iz energetskih okolij Bioplin kot alternativa zemeljskemu plinu Agencija za energijo plin
Iz energetskih okolij Mariborčani pripravljajo vrsto ozaveščevalnih projektov Brane Janjic Elektro Maribor okolje
Iz energetskih okolij Poslovni izid leta 2011 znatno boljši Miro Jakomin Elektro Ljubljana poslovanje
Iz energetskih okolij Vplivi daljnovodov na okolje so rešljivi Miro Jakomin CIGRE okolje
Iz energetskih okolij Več razmišljati tudi o kakovosti energije! Miro Jakomin Eko konferenca kakovost
Iz energetskih okolij Vklopi prihranek Violeta Irgl Elektro energija trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Na ogled izobraževalni video soproizvodnje električne in toplotne energije Brane Janjic TE-TOL
Iz energetskih okolij Preklopi na sonce Polona Bahun Slovenski e-forum soncna energija
Iz energetskih okolij Nad težave z novim odkopom Brane Janjic Premogovnik Velenje premog
Iz energetskih okolij Družba bo gradila še dve sončni elektrarni Brane Janjic HTZ Velenje Marjan Lampret soncna energija
Zanimivosti Zanimivosti Miro Jakomin zanimivosti