Naš stik, št. 6, december 2012

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Energetiko v letu 2012 krojilo vreme

Elektroenergetska podjetja si bodo leto 2012 zapomnila predvsem po težavah, ki jim jih je povzročalo vreme, tako dolgotrajna suša, kot močan veter in jesenske poplave. Sicer pa je po dolgoletnih prizadevanjih letos stekla gradnja enega najpomembnejših prenosnih objektov v Sloveniji 2x400 kV daljnovoda Beričevo-Krško. Kljub drugačnim željam in prizadevanjem investitorja pa tudi letos ni šlo brez zapletov pri projektu gradnje TEŠ 6.

Slovenija ima zagotovljeno kakovostno oskrbo z energijo

Z letošnjo oskrbo z električno energijo smo, kot pravi direktor direktorata za energijo Julijan Fortunat, lahko zadovoljni, saj večjih težav pri zagotavljanju napajanja odjemalcev ni bilo. Postopoma dobivamo tudi nove zakonske okvire, ki naj bi prispevali k izpolnitvi naših evropskih zavez. Z novim letom napovedane nekatere spremembe na področju podpore obnovljivim virom energije.

Huda ura v Podravju

Dravske elektrarne Maribor so v nedavnih poplavah utrpele za več kot deset milijonov evrov škode, pri čemer so bile poškodovane HE Fala, HE Ožbalt in HE Formin. Slednjo, ki je bila tudi najhuje prizadeta, bodo usposabljali kar še nekaj časa, veliko dela pa bo treba opraviti tudi na poškodovanem odvodnem kanalu.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Leto novih pričakovanj Brane Janjic energetika
Tema meseca Energetiko leta 2012 krojilo vreme Polona Bahun energetika
Aktualni intervju Slovenija ima zagotovljeno kakovostno oskrbo z energijo Brane Janjic Direktorat za energijo Julijan Fortunat energetika
Intervju Naloge in pristojnosti Agencije za energijo se širijo Brane Janjic JARSE Irena Pracek energija
Intervju Eles v novo leto z izjemnimi rezultati Brane Janjic ELES Milan Jevšenak prenos
Intervju Za investicije se je treba trezno odločati Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija
Intervju Priložnosti HSE so prek meja in v strateških partnerstvih Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok proizvodnja elektricne energije
Intervju Letos tretjina prihodkov doseženih zunaj osnovne dejavnosti Brane Janjic Premogovnik Velenje Milan Medved premog
Intervju Vrsta uvedenih sprememb v učečem se kolektivu Vladimir Habjan Elektro Celje Rade Kneževic distribucija
Strokovna posvetovanja JV Evropa soočena s kroničnim pomanjkanjem novih energetskih investicij Polona Bahun,Miro Jakomin ELES,Elektro Ljubljana,Holding slovenskih elektrarn,EFT,Direktorat za energijo Aleksander Mervar,Blaž Košorok,Julijan Fortunat,Andrej Ribic,Tomaž Orešic,Slavtcho Neykov,Vuk Hamovic strokovna posvetovanja
Strokovna posvetovanja Energetika in pravo 12 Brane Janjic Julijan Fortunat,Rajko Pirnat,Maks Helbl,Tomaž Jancar,Slavko Dolinšek energetika
Strokovna posvetovanja Energetski potencial vodotokov premalo izkoriščen Polona Bahun Zveza društev za biomaso Blaž Kavcic,Martina Šumenjak hidro energija
Hidro energija Precejšnja škoda tudi v DEM Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej havarija
Intervju Leto 2012 zaznamovala najslabša hidrologija Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic hidro energija
Hidro energija Zapleti podaljšujejo sanacijo akumulacije HE Moste Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Rudi Brinšek hidroelektrarne
Intervju Leto 2013 v znamenju začetka del na HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic hidroelektrarne
Termo energija Še večja zanesljivost obratovanja TEB Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Jure Colaric termo proizvodnja
Prenos Začetek postopkov za gradnjo DV 2x400 kV Cirkovce-Pince ELES,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Rudi Voncina,Marko Hrast umešcanje v prostor
Prenos Gradbena dela proti koncu, na vrsti elektromontaža Vladimir Habjan ELES Vinko Bratina,Drago Škamperle rekonstrukcija
Jedrska energija Jedrska energija je za državo prednost Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak,Dejan Savic,Romana Jordan,Bojan Štumberger,Miran Stanko jedrska energija
Jedrska energija Izboljšave varnosti potrebne v skoraj vseh evropskih jedrskih elektrarnah Polona Bahun Gunter Oettinger jedrske elektrarne
Strokovna posvetovanja GEN-I za bolj uravnotežen sistem podpor Vladimir Habjan GEN energija,GEN-I,Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Martin Novšak,Hinko Šolinc,Robert Golob,Borut Rajer,Dejan Paravan podpore
Obnovljivi viri energije Oblačni dnevi za slovensko fotovoltaiko Miro Jakomin Združenje slovenske fotovoltaicne industrije fotovoltaika
Intervju Naša prednost je celovita ponudba Brane Janjic Petrol Gorazd Skubin trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja Znanja veliko, manjka povezovanj in demonstracijskih projektov Brane Janjic Julijan Fortunat,Krešimir Bakic,Igor Papic,Marko Topic,Miran Gaberšek,Anton Petric strokovna posvetovanja
Intervju Rešitve vse bolj prilagajajo posameznim naročnikom Brane Janjic Informatika Pavel Car informatika
Strokovna posvetovanja Aktivirati obstoječe znanje o informacijskih tehnologijah Miro Jakomin Miran Novak,Andrej Souvent,Gregor Plavcak,Andrej Grebenc,Rok Rupnik informatika
Intervju CIGRE v znamenju hitrega razvoja elektroenergetskih sistemov Miro Jakomin CIGRE-CIRED Krešimir Bakic CIGRE
Sodobne tehnologije Že 50 let stičišče teorije in prakse Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Maks Babuder sodobne tehnologije
Strokovna posvetovanja Razen v prometu, Slovenci postajamo bolj energetsko učinkoviti Polona Bahun Julijan Fortunat,Niko Martinec ucinkovita raba energije, URE
Intervju Prva slovenska knjiga s celotnim prikazom sončne energije Miro Jakomin Drago Papler soncna energija
Podjetja smo ljudje Kralj med gobami je jurček Vladimir Habjan Soške elektrarne Nova Gorica Peter Bajc Na obisku
Zdravje Praznični december brez robčkov Polona Bahun zdravje
Z nami v naravo Na Tošč iz Mačkovega grabna Miro Jakomin narava
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Objavljen posvetovalni dokument o elektromobilnosti Brane Janjic JARSE elektricna vozila
Iz energetskih okolij Izvedene skupščine in imenovani novi nadzorni sveti Vladimir Habjan ELES,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn vodenje
Iz energetskih okolij Daljnovod 2x110 kV Beričevo-Trbovlje že pod napetosjo Brane Janjic ELES daljnovodi
Iz energetskih okolij Muzejsko zbirko so letos še popetsrili Miro Jakomin ELES muzej
Iz energetskih okolij Vodenje TE-TOL prevzel Samo Lozej Polona Bahun TE-TOL Samo Lozej vodenje
Iz energetskih okolij V TP radvanje poskusna uvedba pametnega omrežja Brane Janjic Elektro Maribor pametna omrežja
Iz energetskih okolij Uporabna dopolnitev obveščanje o izklopih Brane Janjic Elektro Maribor sodobne tehnologije
Iz energetskih okolij S konkretno akcijo v pomoč prizadetim v poplavah Brane Janjic Elektro Maribor Enegija plus dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Podpisan dokument o vlaganju v Južni tok Slovenija Polona Bahun Geoplin Marjan Eberlinc plinovod
Iz energetskih okolij Mag. janez Kopač na čelo sekretariata energetske skupnosti Brane Janjic Janez Kopac,Gunter Oettinger Evropska unija
Iz energetskih okolij Lani največ energije šli za ogrevanej prostorov Brane Janjic Zavod za statistiko energija
Iz energetskih okolij Poglavitni razlog za menjavo dobavitelja ostaja cena Brane Janjic
Iz energetskih okolij Oktobra zaživel izravnalni trg z električno energijo v Sloveniji Eva Cinkole Kristan Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Decembra dražba za neposredno prodajo električne energije centra za podpore za leto 2013 Eva Cinkole Kristan Borzen trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Cer namenjen izboljšanju energetske učinkovitosti Miro Jakomin Center za energetsko ucinkovitost ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Prve družine iz naselja Vrbina dobile dom Polona Bahun GEN energija Martin Novšak
Iz energetskih okolij Prostora za sožitje ptic in vetrnic dovolj Polona Bahun DOPPS okolje,vetrne elektrarne
Iz energetskih okolij Rudarji predstavili nova oblačila Brane Janjic Premogovnik Velenje premog
Jedrska energija Wenra o povečanju jedrske varnosti Miro Jakomin Uprava RS za jedrsko varnost jedrska energija
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Z naših delovišc V Šoštanju so se dela konec leta upočasnila Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj termo proizvodnja