Naš stik, št. 1, februar 2013

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Novela energetskega zakona prehaja v medresorsko obravnavo
Ena najpomembnejših nalog direktorata za energijo že nekaj časa velja noveli energetskega zakona, ki je po vrsti zapletov zdaj vendarle vstopila v zakonodajno proceduro in je v fazi medresorske obravnave. O poglavitnih težavah pri posodabljanju energetske zakonodaje in razlogih, da se je Slovenija znašla med državami, ki jim zaradi zamud pri prenosu evropskih direktiv grozijo celo denarne kazni, smo se pogovarjali z mag. Urbanom Prelogom.

Natura 2000 – ena večjih ovir pri gradnji daljnovodov
V varovanem območju Natura 2000 načrtovanje in gradnja energetskih objektov sicer nista prepovedana, a so omejitve za investitorja takšne, da se je temu bolje izogniti. Problem je v tem, da je območje Nature 2000 v Sloveniji daleč nad evropskim povprečjem in pri načrtovanju poteka tras daljnovodov investitorji prej ali slej naletijo nanj. In potem se postopek z izvedbo dodatnih zahtev močno zaplete, kar posledično podaljša umeščanje v prostor in podraži gradnjo.

Slovenija ima velik energetski potencial
Zeleno gospodarstvo je prihodnost, ki se je ne smemo bati, ampak jo velja sprejeti in spodbujati. Gre za to, da »ozelenimo« vse naše politike, kar bo zagotovilo dolgoročni trajnostni razvoj. Ne želimo le posameznih zelenih politik tu in tam, saj to ne bo delovalo: zagotoviti moramo, da bo skrb za okolje sistematično vključena v vse pomembnejše politike, ki vplivajo na svet, v katerem živimo. To je med drugim v pogovoru za Naš stik poudaril evropski komisar za okolje Janez Potočnik.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Postavljanje okvirov Brane Janjic zakonodaja
Intervju Novela energetskega zakona prehaja v medresorsko obravnavo Vladimir Habjan Direktorat za energijo Urban Prelog zakonodaja
Intervju Pogosto smo ujetnik zakonodajnih podlag Brane Janjic Agencija za energijo Irena Pracek zakonodaja
Aktualni intervju Z novelo zakona dobivamo precej nejasen in nepregleden dokument Brane Janjic Rajko Pirnat zakonodaja
Evropska zakonodaja Poiskati je treba čim več skupnih stičnih točk Miro Jakomin Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Peter Skoberne zakonodaja
Evropska zakonodaja Umeščanje Nature 2000 lahko spremeni koncept celotne verige Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn Matjaž Janežic zakonodaja
Evropska zakonodaja SENG za kompromisno rešitev vseh deležnikov Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec zakonodaja
Evropska zakonodaja Natura 2000 - ena večjih ovir pri gradnji daljnovodov Polona Bahun ELES Aleš Kregar zakonodaja
Intervju Slovenija ima velik energetski potencial Vladimir Habjan Janez Potocnik okoljska politika
Termo energija Črpanje sredstev bank pričakujejo februarja Janja Štrigl Termoelektrarna Šoštanj termo energija
Intervju V TEŠ letos zadnja remonta bloka 3 in 4 Janja Štrigl Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart remont
Intervju Pripadnost zaposlenih podjetju mi pomeni še dodaten motiv za delo Polona Bahun TE-TOL Samo Lozej termo energija
Jedrska energija Uresničeni vsi zastavljeni cilji Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija
Intervju V Trbovljah stavijo tudi na soproizvodnjo Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje Ervin Renko termo energija
Trgovanje, borza Novi tržni mehanizmi, novi izzivi Aleksandra Murks Bašic okolje
Prenos Daljnovod Beričevo-Trbovlje uradno predan svojemu namenu Polona Bahun ELES Milan Jevšenak,Igor Šalamun,Franci Rokavec daljnovodi
Intervju Dobro pripravljeni na morebitne izredne dogodke Tatjana Gabrovšek ELES Andrej Semprimožnik,Henrik Pižorn obratovanje
Intervju Sredstvabo za izvajanje podporne sheme vsako leto višja Brane Janjic Borzen Karlo Peršolja podpore
Intervju Kupci nam zaupajo Vladimir Habjan Elektro Celje energija Mitja Terce trgovanje, borza
Strokovna posvetovanja V EU so zaradi dogajanja z OVE zadržani do pametnih omrežij Alenka Žumbar,Tanja Srnovšnik Irena Pracek,Igor Papic,Zvonko Toroš,Boris Sovic pametna omrežja
Intervju Eles pomemben partner pri vseevropskem projektu eBadge Polona Bahun ELES Darko Kramar pametna omrežja
Intervju Lisa, projekt, ki je uspešno združil moči Vladimir Habjan Elektro Primorska Zvonko Toroš pametna omrežja
Sodobne tehnologije O električnih vodih še vedno nekatera zmotna mnenja Miro Jakomin IBE Mitja Novak daljnovodi
Sodobne tehnologije Nove smeri (ali stranpoti) preizkušanja kablov Ivo Kobal Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) sodobne tehnologije
Intervju Raziskovalno delo opravlja z veseljem Miro Jakomin Fakulteta za elektrotehniko Živa Bricman Rejc raziskave
Intervju Družini prijazno že več kot štirideset let Polona Bahun Informatika Miran Novak družbena odgovornost
Izobraževanje Deset najpogostejših napak pri organizaciji časa Klemen Podjed izobraževanje
Izobraževanje Ličenje na delovnem mestu Barbara Kravanja izobraževanje
Anketa Vaše mnenje Vladimir Habjan SODO,GEN energija,Holding slovenskih elektrarn Martin Novšak,Ivan Šmon,Djordje Žebeljan,Janez Potocnik zakonodaja
Obratovalni podatki Obratovanje
Iz energetskih okolij Zamenjava na vrhu Elesa ELES Vitoslav Türk prenos
Iz energetskih okolij Omrežnina za prenosno omrežje letos nižja za 5,09 odstotka Brane Janjic ELES Aleksander Mervar omrežnina
Iz energetskih okolij Eles podelil zlate plakete za življenjske dosežke Polona Bahun ELES Hailu Kifle ,Mirjan Trampuž,Jože Kravanja,Janez Pintar nagrade
Iz energetskih okolij Koncentracija HSE in E3 skladna s pravili konkurence Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn,E 3, energetika, ekologija, ekonomija konkurencnost
Iz energetskih okolij Sanacija HE Formin že poteka Aleš Kirbiš Dravske elektrarne Maribor havarija
Iz energetskih okolij Že peta donacija Pomurskega razvojnega inštituta Vladimir Habjan Pomurski razvojni inštitut Darko Anželj donacije
Iz energetskih okolij Tradicionalno partnersko srečanje družbe GEN-I Vladimir Habjan GEN-I Martin Novšak,Robert Golob srecanje
Iz energetskih okolij GEN-I dvignil cene elektrike Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Zimski športni stik ni klonil pred vremenom Doris Kukovicic TE-TOL športne igre
Iz energetskih okolij Elektro Maribor za investicije letos namenja 5,5 milijona evrov Karin Zagomilšek Elektro Maribor Boris Sovic investicije
Iz energetskih okolij Za Volovjo reber ni več upanja? Vladimir Habjan Elektro Primorska Tomaž Jancar,Tomaž Petrovic vetrne elektrarne
Iz energetskih okolij Slovenija bogatejša za dve polnilni črpalki Brane Janjic Elektro Ljubljana Uršula Krisper elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij Nagrada informacijskemu orodju SOIPE Mateja Pecnik Elektro Ljubljana nagrade
Iz energetskih okolij Elektro energija donator meseca januarja Vladimir Habjan Elektro energija donacije
Iz energetskih okolij V ponudbi tudi lesni peleti in peči Vladimir Habjan Elektro Celje energija prodaja
Iz energetskih okolij 20. zimske športne igre elektrodistribucijskih podjetij Maja Ivancic Elektro Celje športne igre
Iz energetskih okolij Dobro sodelovanje z gorenjskimi občinami Renata Križnar Elektro Gorenjska poslovanje
Iz energetskih okolij Januarja potekala izredna skupščina Premogovnika Velenje Tadeja Mravljak Jegršnik Premogovnik Velenje vodenje
Iz energetskih okolij Tudi letos usmerjeni k uporabnikom Rudolf Ogrinc Gorenjske elektrarne obnovljivi viri energije, OVE
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen,Regionalna energetska borza trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin zanimivosti
Z naših delovišc V HE Doblar obnovili drugi in tretji agregat Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Peter Drusany rekonstrukcija