Naš stik, št. 4, avgust 2013

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Hidroenergetika še ni izrekla zadnje besede
V svetu ta hip poteka kar nekaj velikih hidro projektov, pri čemer se v razvitih državah osredotočajo bolj na posodabljanje obstoječih elektrarn, gradnjo črpalnih in malih elektrarn ter raziskovanje novih tehnologij. V razvijajočih se državah pa več pozornosti namenjajo gradnji novih objektov in izrabi še neizkoriščenih vodotokov. Slovenija sicer bolj sodi v prvo skupino, čeprav imamo v načrtih tudi nekaj večjih aktualnih hidroenergetskih projektov, predvsem na Savi in Muri.

Natura 2000 ne pomeni nujno popolne prepovedi gradnje infrastrukturnih objektov

Kljub velikemu vodnemu potencialu Slovenija za proizvodnjo električne energije izkorišča manj kot 50 odstotkov vodotokov. O tem, kateri so glavni razlogi, da ne izkoriščamo več vodnega potenciala za pridobivanje električne energije, kje se najbolj zatika in kaj storiti, da bi se stanje na tem področju izboljšalo, smo se pogovarjali z ministrom za kmetijstvo in okolje mag. Dejanom Židanom.

Najugodnejši čas za začetek gradnje HE Brežice je jesen

Medtem ko HE Krško, ki je trenutno zadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, poskusno obratuje brez problemov, se začetek gradnje HE Brežice vse bolj odmika, saj je je bil sprva načrtovan že maja. Pridobitev gradbenega dovoljenja je sicer praktično tik pred sprejemom, investitor pa mora pridobiti še okoljevarstveno soglasje, kar naj bi se zgodilo jeseni, ko je načrtovan tudi začetek izgradnje. O razreševanju problemov in o nadaljnjih korakih, ki bodo sledili, smo se pogovarjali z vodjem oddelka za okolje in prostor, v podjetju HSE Invest, Silvom Smonkarjem.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Rešitve obstajajo Vladimir Habjan hidroelektrarne
Tema meseca Hidroenergetika še ni izrekla zadnje besede Brane Janjic,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,dopisniki Soške elektrarne Nova Gorica,Gorenjske elektrarne,Savske elektrarne Ljubljana,E 3, energetika, ekologija, ekonomija,Elektro Ljubljana OVE,Elektro Celje MHE-Elpro,Elektro Maribor Oven Viljem Pozeb,Drago Papler,Vekoslav Korošec,Silvo Smonkar,Gregor Milanez,Matjaž Glavic,Miroslav Prešeren hidroelektrarne
Aktualni intervju Natura 2000 ne pomeni popolne prepovedi gradnje infrastrukturnih objektov Polona Bahun Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Dejan Židan hidroelektrarne
Intervju Hidrogradnja ena redkih panog, ki jo skoraj v celoti obvladujemo sami Brane Janjic Gospodarska zbornica Vekoslav Korošec hidroelektrarne
Intervju V DEM glede že načrtovanih projektov ostajajo optimisti Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb hidroelektrarne
Intervju Najugodnejši čas za začetek gradnje HE Brežice je jesen Vladimir Habjan HSE Invest,HESS, Savske elektrarne Silvo Smonkar hidroelektrarne
Hidro energija Do hidroelektrarn prek ribe sulec in območij Natura 2000 Vladimir Habjan Holding slovenskih elektrarn,Hidroelektrarne na srednji Savi Djordje Žebeljan,Matjaž Eberlinc
Hidro energija Zamude tako na HE Brežice kot tudi HE Mokrice Vladimir Habjan Bogdan Barbic,Cveto Kosec,Aljoša Preskar,Tjaša Gregoric
Intervju Podjetje s projekti navzoče na vseh kontinentih sveta Polona Bahun Litostroj Power Drago Fabijan hidroelektrarne
Intervju Vlada naj čim prej zagotovi usklajen razvoj OVE! Miro Jakomin Zveza društev lastnikov in graditeljev MHE (ZDMHE) Stane Cadež MHE
Intervju TEŠ me praktično spremlja že od mladosti Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Peter Dermol termo energija
Termo energija Brestaniška elektrarna skozi burni zgodovinski čas Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj plinske elektrarne
Prenos Novo 110 kV GIS stikališče že v poskusnem obratovanju Polona Bahun ELES Milan Vižintin,Vinko Bratina,Andrej Fortunat rekonstrukcija
Obnovljivi viri energije V Sloveniji končno prvi vetrni park? Polona Bahun Vepa Aleš Mušic vetrne elektrarne
Trgovanje, borza E 3 si prizadeva za večjo prepoznavnost Miro Jakomin E 3, energetika, ekologija, ekonomija Darko Pahor trgovanje, borza
Trgovanje, borza Poceni elektrika se širi tudi na Hrvaško Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza
Energetska politika Slada za financiranje trajnostne energije ter direktno financiranje traj. en. v državah Zah. Balkana Maša Repež Evropa
Evropski pogledi Preblikovanje britanskega energetskega sistema: kaj meni javnost? Mojca Drevenšek energetika
Strokovna posvetovanja Nov korak v smeri univerzalnega informacijskega jezika za elektrogospodarstvo Brane Janjic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Andrej Souvent energetika
Strokovna posvetovanja Prva plazma po zgraditvi fuzijskega reaktorja ITER Miro Jakomin IJS Andrej Trkov raziskave
Strokovna posvetovanja Scalar zaznamoval petnajst let delovanja Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Stane Vižintin,Boris Žitnik,Janko Kosmac,Vladimir Djurica,Goran Milev,Gašper Lakota Jericek raziskave
Jedrska energija Prof. dr. Borut Mavko veliko prispeval k razvoju jedrske tehnike Miro Jakomin IJS Borut Mavko jedrska energija
Intervju Meni je to delo čudovito Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Zvonko Glas obratovanje
Izza pisalne mize Priritete! Nujno in pomembno! Klemen Podjed organiziranost
Izza pisalne mize Ženska poslovna garderoba Barbara Kravanja poslovni bonton
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Novelo energetskega zakona je treba očistiti balasta Polona Bahun Gospodarska zbornica zakonodaja
Iz energetskih okolij Leto 2012 zaznamovala nadaljnja rast porabe električne energije Brane Janjic Agencija za energijo poraba
Iz energetskih okolij Septembra nižji prispevki za OVE Brane Janjic Vlada RS obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij V podporno shemo vključenih skoraj 3.200 elektrarn Brane Janjic Borzen podpore
Iz energetskih okolij V pripravi DPN za rekonstrukcijo daljnovoda Beričevo-Divača Polona Bahun ELES prenos
Iz energetskih okolij Zaradi neurja brez električne energije ostalo več tisoč odjemalcev Brane Janjic distribucija
Iz energetskih okolij Jedrska varnost v Sloveniji na visoki ravni Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško varnost
Iz energetskih okolij Večina infrastrukturnih projektov v zamudi za leto ali dve Polona Bahun ENTSO-E investicije
Iz energetskih okolij Skupščine v elektrodistribuciji Miro Jakomin Elektro Maribor,Elektro Gorenjska poslovanje
Iz energetskih okolij V Bruslju o novostih na področju jedrske varnosti Polona Bahun ENSREG Gunter Oettinger jedrska energija
Iz energetskih okolij Modra generacija s pozitivnim odnosom do okolja Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok modra energija
Iz energetskih okolij Sandi Ritlop novi direktor družbe HSE Invest Vladimir Habjan HSE Invest Sandi Ritlop poslovanje
Iz energetskih okolij V prvem polletju krepko pod načrti Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje poslovanje
Iz energetskih okolij V Premogovniku Velenje zadovoljni z lanskim poslovanjem Polona Bahun Premogovnik Velenje poslovanje
Iz energetskih okolij Sprejete nove smernice glede sofinanciranja energetskih projektov Brane Janjic Evropska investicijska banka Gunter Oettinger,Mihai Tanasescu posojilo
Iz energetskih okolij Čedalje uspešnejša prodaja lastnega znanja na tujih trgih Brane Janjic Premogovnik Velenje tehnologija
Iz energetskih okolij Goriva za jedrske elektrarne še za tisoče let Polona Bahun Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) Yukiya Amano jedrska energija
Iz energetskih okolij Kogeneracija prinaša velike koristi Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Mirko Javeršek kogeneracija
Iz energetskih okolij Prenovljen priročnik z aizgradnjo malih hidroelektrarn Brane Janjic SODO,Borzen MHE
Iz energetskih okolij V sistem naprednega merjenja vključenih že tretjina vseh odjemalcev Brane Janjic Elektro Maribor distribucija
Iz energetskih okolij V rezervi ostalo skoraj 387 tisoč emisijskih kuponov Polona Bahun Vlada RS emisije
Iz energetskih okolij Nagrade tudi najboljšim dijakom s Ptuja Brane Janjic Elektro Maribor Rajko Fajt,Boris Sovic nagrade
Iz energetskih okolij Podpora akciji Peljimo jih na morje Brane Janjic Elektro Maribor,Elektro Maribor Enegija plus Bojan Horvat,Karin Zagomilšek,Mateja Lamovšek donacije
Iz energetskih okolij Končan javni razpis Elektro energije za področje gospodarstva Vladimir Habjan Elektro Celje energija razpis
Iz energetskih okolij Elektro energija nagrajuje zveste odjemalce Vladimir Habjan Elektro Celje energija nagrade
Iz energetskih okolij Panonski bazen večinoma ni primeren za gradnjo geotrmalnih elektrarn raziskave
Iz energetskih okolij Raziskava o obratovanju sončne elektrarne Miro Jakomin Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru Peter Virtic raziskave
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Evropski pogledi Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin energetika
Izza pisalne mize Na daljnovodu Beričevo-Krško kmalu končana tudi elektromonžna dela Polona Bahun ELES daljnovodi