Naš stik, št. 6, december 2013

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Energetika bi lahko bila orodje za izhod iz krize

V slovenskem elektrogospodarstvu je še velik potencial, ki bi ga kazalo izrabiti tudi za pomoč pri izhodu iz sedanje gospodarske krize in ponoven zagon gospodarstva. Del tega potenciala naj bi pomagal sprostiti tudi nov energetski zakon, ki je v fazi potrjevanja v državnem zboru. Tako vsaj meni državni sekretar za energetiko mag. Bojan Kumer.

Eles letos končal svojo največjo investicijo doslej

Kot pravi direktor Aleksander Mervar, se bo leto 2013 v zgodovino Elesa zapisalo kot leto, v katerem je bila končana njegova največja investicija vse od ustanovitve družbe in ena najpomembnejših investicij v novejši zgodovini elektrogospodarstva, to je daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško. Prav tako pa je Eles letos dokončal tudi izjemno zahtevno rekonstrukcijo stikališča NEK. 

Lagodnega življenja v skupini HSE je konec!

Tako rekoč kot strela iz jasnega je pred nekaj meseci v javnosti odjeknila novica, da se tudi v energetiki, točneje znotraj Holdinga Slovenskih elektrarn, kjer sicer dobro poslujejo, obeta racionalizacija poslovanja. Prvi mož HSE Blaž Košorok pojasnjuje, da pogajanja s sindikati in vsemi deležniki še potekajo, vendar pa je časov, ko so bile kašče polne, konec tudi v energetiki.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Prihaja leto velikih izzivov Brane Janjic poslovanje
Tema meseca Trinajstica srečna za daljnovod Beričevo-Krško Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Borzen,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Acer,TE-TOL,Stelkom,Informa Echo,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Informatika,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Šoštanj,Termoelektrarna Trbovlje,Hidroelektrarne na spodnji Savi,HEP,E 3, energetika, ekologija, ekonomija,Elektro energija,Agencija za okolje,Elektro Gorenjska prodaja,CIGRE-CIRED,Energija plus,Ministrstvo za kmetijstvo in okolje,Elektro Celje energija,Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev poslovanje
Tema meseca Podjetja pričakujejo še bolj zaostrene razmere poslovanja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Elektro Primorska,SODO,Borzen,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,IBE,Elektro Gorenjska,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Brestanica,Termoelektrarna Trbovlje Bojan Luskovec,Karlo Peršolja,Matjaž Vodušek,Viljem Pozeb,Robert Golob,Tomislav Malgaj,Drago Polak,Uroš Mikoš,Uroš Blažica,Franc Blaznek poslovanje
Aktualni intervju Energetika bi lahko bila orodje za izhod iz krize Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Bojan Kumer energetska politika
Intervju Konkurenčnost na slovenskem energetskem trgu se povečuje Brane Janjic Agencija za energijo Irena Pracek trgovanje, borza,energetska politika
Strokovna posvetovanja S foruma Energetika in pravo 13 Brane Janjic Urban Prelog,Rajko Pirnat,Ana Stanic,Bojan Kumer strokovna posvetovanja
Intervju Eles letos končal svojo največjo investicijo doslej Polona Bahun ELES Aleksander Mervar poslovanje
Intervju Lagodnega življenja v skupini HSE je konec! Manja Pušnik Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok poslovanje
Intervju Blok 6 v obratovanje sredi leta 2015 Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Peter Dermol poslovanje
Prenos Eles uspešno končal večletno obnovo 400 kV stikališča NEK Brane Janjic ELES Aleksander Mervar,Martin Hostnik obnova
Intervju Dela v Krškem zame tudi velik osebni izziv Brane Janjic ELES Robert Kristan obnova
Intervju Drugi blok JEK lahko zgradimo v desetih letih Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak poslovanje
Jedrska energija Remont podaljšan, nato še samodejna zaustavitev Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija,remont
Jedrski odpadki Skrb za radioaktivne odpadke je neločljivi del energetskega sistema Vladimir Habjan Agencija za radioaktivne odpadke Tomaž Žagar jedrski odpadki
Intervju Leto zaznamovala rekordna hidrologija Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic hidroelektrarne,hidro energija
Intervju Nova kapitalsko močna energetska družba Miro Jakomin TE-TOL Samo Lozej termo proizvodnja,termo energija
Intervju Za stranke se je treba nenehno boriti Manja Pušnik Elektro Ljubljana Andrej Ribic distribucija,prodaja elektricne energije
Distribucija Distributerji izvedli najnujnejšo obnovo poškodovanega omrežja Miro Jakomin Elektro Primorska Radko Carli omrežje,obnova
Distribucija Leto 2014 bodo krojile spremembe energetske zakonodaje Vladimir Habjan Elektro Celje energija Mitja Terce distribucija
Distribucija Kljub krizi izboljšali rezultat Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Igor Podbelšek,Matjaž Glavic distribucija,poslovanje
Distribucija Elektro Gorenjska je izjemno učinkovita distribucija Miro Jakomin Elektro Gorenjska Bojan Luskovec distribucija,poslovanje
Distribucija Z novo RTP do boljše oskrbe v Bohinjski dolini Miro Jakomin Elektro Gorenjska Bojan Luskovec,Bojan Kumer stikališce,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Sindikati Prihodnje leto začetek pogajanj glede prenove panožne kolektivne pogodbe Brane Janjic Sindikati Branko Sevcnikar sindikati
Evropski pogledi Evropa bi morala redefinirati svojo energetsko politiko Brane Janjic Evropska unija Janez Kopac,Tomaž Orešic,Ferdinand Felzinger energetska politika,evropska zakonodaja
Strokovna posvetovanja Potrebujemo številke, ne pridevnikov! Brane Janjic Samo Pajer,Danijel Levicar,David JC Mackay,Samo Omerzel trajnostni razvoj
Strokovna posvetovanja Razkorak med zavedanjem in ukrepanjem velik Polona Bahun Informa Echo Rajko Dolinšek,Bojan Kumer energetska ucinkovitost
Strokovna posvetovanja Spodbuditi zagon nove energetske dobe! Miro Jakomin Krešimir Bakic,Dejan Paravan,Mojca Cernelc,Marko Svetina,Miran Gaberšek,Danijel Levicar inovativnost
Sodobne tehnologije Obetajočim tehnologijam naproti Krešimir Bakic sodobne tehnologije
Informatika Vloga novih IT izjemno pomembna Miro Jakomin PIES Miran Novak,Rok Rupnik informatika,posvet
Podjetja smo ljudje To je bila ena mojih najboljših odločitev Polona Bahun ELES Enes Halilovic prenos
Okolje Daljnovodi ptice tudi rešujejo Milan Vogrin okolje,daljnovodi
Podjetja smo ljudje Naše delo terja dobro poznavanje celotnega sistema Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Drago Taljan
Podjetja smo ljudje S tekom se sproščam in nabiram energijo Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Benjamin Piškur rekreacija,šport,tekmovanja
Izza pisalne mize 22 minitni sestanki Klemen Podjed organiziranost
Izza pisalne mize Seznanitev, predstavitev in samopredstavitev Barbara Kravanja bonton
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic ELES obratovanje
Iz energetskih okolij Znane referenčne cene energentov za leto 2014 Brane Janjic Agencija za energijo cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Sekcija IPET uspešno končuje tretje leto svojega delovanja Brane Janjic Agencija za energijo podatki
Iz energetskih okolij Načrtovano proizvodnjo presegli že konec novembra Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor proizvodnja
Iz energetskih okolij HE Fala tudi zanimivo kulturno prizorišče Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor kultura
Iz energetskih okolij Potrjena izhodišča sprememb glede urejanja prostora in graditve Brane Janjic Vlada RS gradnja
Iz energetskih okolij V bruto končni porabi energije lani OVE sestavljali petino Brane Janjic Statisticni urad RS obnovljivi viri energije, OVE
Iz energetskih okolij Izplačila za podpore OVE še naraščajo Brane Janjic Borzen obnovljivi viri energije, OVE,podpore
Iz energetskih okolij Znane nove višine podpor za obnovljive vire Eva Cinkole Kristan Borzen obnovljivi viri energije, OVE,podpore
Iz energetskih okolij Borut Rajer imenovan za predsednika delovne skupine EUROPEX-a Brane Janjic Borzen Borut Rajer imenovanja
Iz energetskih okolij Nagrada za najboljše letno poročilo 2012 Borzen Borzen nagrade
Iz energetskih okolij Delež dajatev in davkov v ceni elektrike narašča Brane Janjic Vlada RS cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Uspešno izvedli še en projekt URE Miro Jakomin Gorenjske elektrarne ucinkovita raba energije, URE
Iz energetskih okolij Odprt poslovni objekt Mestinje Maja Ivancic Elektro Celje odprtje
Iz energetskih okolij Elektro Maribor izboljšal napajanje Lendave z okolico Karin Zagomilšek Elektro Maribor oskrba
Iz energetskih okolij Štajerska prestolnica bogatejša za dve novi polnilni postaji Brane Janjic Elektro Maribor elektricne polnilnice
Iz energetskih okolij V tretjem četrtletju cene elektrike še zrasle Brane Janjic cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Za finančne spodbude namenjenih 400 tisoč evrov E 3, energetika, ekologija, ekonomija razpis
Iz energetskih okolij 11. Hoflerjevi dnevi priložnost za predstavitev domačih strokovnih dosežkov Brane Janjic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Boris Žitnik,Miha Becan strokovna posvetovanja
Iz energetskih okolij Komisija predlaga ratifikacijo druge faze kjotskega protokola Polona Bahun Evropska unija okolje
Iz energetskih okolij CER obiskalo več kakor 2.500 obiskovalcev Miro Jakomin Center energetskih rešitev (CER) energetika
Iz energetskih okolij Izšla knjiga Ljubljanska inženirska zbornica 1919-44 Miro Jakomin Inženirska zbornica Slovenije energetska ucinkovitost,knjiga, zbornik
Iz energetskih okolij Evropska komisija objavila kažipot za podpore energetiki Polona Bahun Evropska unija podpore
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin zanimivosti
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Z naših delovišc Posodobitev 400 kV stikališča NEK dragocena izkušnja tudi za izvajalce Brane Janjic ELES,Elmont