Naš stik, št. 1, januar 2014

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Črni petek za slovensko elektroenergetsko omrežje

Tako težko pričakovana zima je pokazala svoje zobe. Na Gorenjskem so se zadnji dan januarja ukvarjali z več kot meter visokim snegom, na Primorskem in Notranjskem pa je velike težave povzročal žled. Ta je v ledeni oklep odel vse, kar mu je bilo na poti, lomil drevje ter podiral daljnovode. Največ okvar  na daljnovodih je bilo na Primorskem in Notranjskem, kjer je bilo ostalo brez električne energije več deset tisoč odjemalcev, čeprav so se s posledicami naravne katastrofe tokrat spopadali prav v vseh podjetjih.

Energetski zakon znova v Državni zbor

Poslanci državnega zbora so konec januarja sicer sprejeli nov energetski zakon (EZ-1), a so se zadeve zaradi veta državnega sveta nato znova zapletle. Državni svetniki so namreč predvsem zaradi nezadovoljstva z uvajanjem energetskih izkaznic sprejeli zahtevo, da državni zbor Republike Slovenije znova odloča o tem zakonu. Kdaj natančno naj bi se to zgodilo, še ni znano, je pa dejstvo, da Slovenija že zdaj zelo zamuja s prenosom evropske energetske zakonodaje v naš pravni red.

Agencija za energijo prevzema odločnejši nadzor nad trgom

Z novim energetskim zakonom je Agencija za energijo dobila več novih nalog in pristojnosti, med katerimi je na prvem mestu treba omeniti izvajanje nadzora nad zakonitostjo delovanja udeležencev na trgu z energijo. V okviru te pristojnosti bo agencija nadzirala izvajanje zakonskih določb s področja trga z elektriko in zemeljskim plinom ter predpisov in splošnih aktov, izdanih na podlagi teh določb; nadzirala pa bo tudi izvajanje določb uredb EU s področja notranjega trga z energijo.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Junaki leta Brane Janjic havarija
Distribucija Slovenija v ledenem objemu Polona Bahun ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska havarija
Zakonodaja Energetski zakon znova v Državni zbor Brane Janjic,Polona Bahun Aleksander Mervar,Ivan Šmon,Matjaž Vodušek,Rajko Pirnat zakonodaja
Zakonodaja Agencija za energijo prevzema odločnejši nadzor nad trgom Brane Janjic Agencija za energijo Tomaž Lah trgovanje, borza
Zakonodaja Sprejeta okvirna evropska politika za podnebje in energijo 2020-2030 Vladimir Habjan Ana Stanic energetska politika,evropska zakonodaja
Zakonodaja Na emisijskem trgu se obeta kar nekaj novosti Aleksandra Murks Bašic energetska politika,evropska zakonodaja
Sindikati Sindikat pozval vlado k odgovorni odločitvi Miro Jakomin Sindikati Branko Sevcnikar,Valter Vodopivec,Marko Golob energetika,sindikati
Jedrska energija Za NEK uspešno poslovno leto Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško poslovanje,Nuklearna elektrarna Krško
Jedrska energija Vrhunska strokovna podpora delovanju jedrskih objektov Miro Jakomin IJS Leon Cizelj jedrska energija,jubileji
Hidro energija Začetek gradnje HE Brežice predvidoma marca 2014 Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi,Odbor za gradnjo HE na spodnji Savi hidro energija,spodnja Sava
Hidro energija Projekt poteka tudi brez koncesijske pogodbe Vladimir Habjan Hidroelektrarne na srednji Savi Matjaž Eberlinc hidroelektrarne,srednja Sava
Hidro energija Pri obnovi pretočnih pol uporabljena vrsta edinstvenih rešitev Zlatko Urih Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Hidro energija Dosegli nadpovprečne rezultate Vladimir Habjan Elektro Celje Rade Kneževic distribucija,poslovanje
Prenos RTP Okroglo letos v novi preobleki Brane Janjic ELES Jernej Majcen prenos,rekonstrukcija
Prenos Končana javna razgrnitev in javne obravnave Polona Bahun ELES Gorazd Hrovat daljnovodi,DPN
Distribucija POraba elektrike na območju Elektra Maribor narašča Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,poraba
Termo energija V novi družbi naj bi bili poslovno še uspešnejši Miro Jakomin TE-TOL Aleksander Mervar,Blaž Košorok,Samo Lozej,Marija Gostincar,Janez Debeljak poslovanje,termo proizvodnja
Sodobne tehnologije Potreben korak naprej pri uvajanju pametnih omrežij Miro Jakomin Bojan Luskovec,Milena Cernilogar,Igor Papic,Gregor Omahen,Marjan Drmota strokovna posvetovanja,pametna omrežja
Vlada RS Uvozna energetska odvisnost Slovenije lani večja Polona Bahun Vlada RS energetika,energetska politika
Energetska politika IEA napoveduje nadaljnjo rast porabe energije Brane Janjic Mednarodna agencija za energijo poraba
Evropska zakonodaja Do 2030 emisije zmanjšati za 40 in OVE povečati na 27 odstotkov Polona Bahun Evropska komisija emisije,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika
Evropska zakonodaja Ambiciozni cilji pri izrabi energije oceanov Polona Bahun Evropska komisija Evropa
Obnovljivi viri energije Uporaba lesne biomase je priložnost za prihodnost Drago Papler Drago Papler strokovna posvetovanja,biomasa
Kadri Reorganizacija je lahko orodje za prilagajanje trgu Romana Kovacs kadri
Podjetja smo ljudje V nenehni pripravljenosti tudi na delovnem mestu Miro Jakomin SODO Dušan Vižintin Na obisku
Podjetja smo ljudje Brez avta danes nihče nič ne more! Miro Jakomin Elektro Primorska Ljubo Kogoj Na obisku
Popotovanja Veter v laseh na dveh kolesih po Floridi Gorazd Kosic popotovanja
Kadri Ciljno vodenje Romana Kovacs kadri
Poslovni bonton Poslovni obed Barbara Kravanja poslovni bonton
Aktualni intervju Sprejeta okvirna evropska politika za podnebje in energijo 2020 - 2030 Vladimir Habjan Ana Stanic zakonodaja,energetika,energetska infrastruktura v EU,energija,podnebje
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Nad evropskimi projekti bo bedelo MzIP Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor evropska zakonodaja
Iz energetskih okolij Danijel Levičar na čelo Direktorata za energijo Polona Bahun Direktorat za energijo Danijel Levicar imenovanja
Iz energetskih okolij Sistemski operaterji Slovenije, Hrvaške ter BiH bodo zagotavljali skupno rezervo električne energije Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Aleksander Mervar,Bojan Kumer terciarna regulacija
Iz energetskih okolij Prvi javni razpis v okviru Instrumenta za povezovanje Evrope do poletja Polona Bahun Evropska unija evropska zakonodaja
Iz energetskih okolij Obrambni minister ob obisku izrazil zahvalo vsem ekipam Brane Janjic ELES Roman Jakic havarija
Iz energetskih okolij HSE in SOD pod drobnogledom Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn,SOD,Racunsko sodišce TEŠ 6
Iz energetskih okolij Sprejetih več sklepov v zvezi s poslovanjem HSE Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn,SOD zakonodaja
Iz energetskih okolij S trenutnimi politikami cilj zmanjšanja emisij do 2050 nedosegljiv Polona Bahun Evropska komisija energetika
Iz energetskih okolij TE-TOL posodobil vodenje in nadzor Miro Jakomin TE-TOL Anton Simoncic posodabljanje sistemov
Iz energetskih okolij Zgledna družbena odgovornost TE-TOL Miro Jakomin TE-TOL družbena odgovornost
Iz energetskih okolij Lokacija za JEK 2 je potresno varna Vladimir Habjan GEN energija jedrske elektrarne
Iz energetskih okolij Družba GEN prejela osnovni certifikat Družini prijazno podjetje Vladimir Habjan GEN energija certifikat družini prijazno podjetje
Iz energetskih okolij Novomeščani najboljši Mladi genijalci Katja Bogovic GEN energija Stane Rožman,Martin Novšak tekmovanja
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana najbolj ugleden delodajalec v svoji panogi Vladimir Habjan Elektro Ljubljana nagrade
Iz energetskih okolij Na ogled razstava o Elektru Gorenjska Miro Jakomin Elektro Gorenjska Drago Papler razstave
Iz energetskih okolij Ugledne nagrade za izjemna akademska dela Miro Jakomin Fakulteta za elektrotehniko nagrade
Iz energetskih okolij Trg sončnih elektrarn lani skoraj zamrl Brane Janjic Slovenski portal za fotovoltaiko soncne elektrarne
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen,Regionalna energetska borza trgovanje, borza,borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin zanimivosti
Z naših delovišc Odstranjevanje posledic ledene ujme Brane Janjic havarija