Naš stik, št. 2, april 2014

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Žledolom povzročil za več deset milijonov evrov škode

Ledena ujma, ki je konec januarja oziroma v začetku februarja zajela vso Slovenijo, je poleg gromozanske škode v gozdovih povzročila tudi večmilijonsko škodo na energetski infrastrukturi. Skupno je bilo poškodovanih skoraj 1573 kilometrov distribucijskega omrežja in še 30 kilometrov prenosnega omrežja. ELES naj bi sanacijo poškodovanega omrežja končal v začetku junija, v distribucijskih podjetjih bodo najnujnejša dela potekala vse leto, za popolno sanacijo omrežja pa bo treba tudi več let.

Prva sinhronizacija TEŠ 6 z omrežjem predvidoma oktobra

Na gradbišču bloka 6 v Šoštanju je tudi na začetku leta zelo živahno, saj je na njem še vedno blizu tisoč ljudi, ki opravljajo zaključna montažna dela. Na vseh sklopih opreme že nekaj časa intenzivno potekajo tudi hladni zagonski preizkusi, v Šoštanju pa prvi resen test pričakujejo julija, ko naj bi se začeli tudi vroči zagonski preizkusi montirane opreme.

Začetek izgradnje hidroelektrarne Brežice

Na gradbišču bodoče HE Brežice je 25. marca potekala slovesnost, na kateri so odkrili ploščo z datumom začetka izgradnje, s čimer se je tudi uradno začela gradnja predzadnje elektrarne v spodnjesavski verigi elektrarn. Predsednica vlade mag. Alenka Bratušek je ob otvoritvi poudarila, da gre za še en pomemben korak k doseganju zastavljenih ciljev proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Nujnost stalnega vzdrževanja omrežja Vladimir Habjan vzdrževanje,havarija
Tema meseca Žledolom povzročil za več deset milijonov škode Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,dopisniki ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska,Kelag Bojan Luskovec,Andrej Ribic,Iztok Bartol,Radko Carli,Franc Kropec,Sašo Jamšek,Matjaž Osvald,Boštjan Turinek,Damjan Bobek,Jure Jordan,Marijan Šunta havarija,žled
Aktualni intervju Zimska ujma opozorila na ranljivost in podhranjenost omrežja Miro Jakomin SODO Vladimir Mauko omrežje,havarija
Prenos Tokratne preobremenitve presegle vsa pričakovanja Polona Bahun Branko Zadnik daljnovodi
Prenos Pretekle izkušnje - bogat vir podatkov Janez Jakše havarija,daljnovodi
Tuje izkušnje Dosedanje večje ledene ujme po svetu in sanacijski ukrepi Krešimir Bakic CIGRE havarija
Prenos Šele ob ujmi se pokaže prava pripadnost poslanstvu Brane Janjic ELES Marjan Ulaga havarija,daljnovodi
Distribucija Vzdrževalci so delali v zelo nevarnih razmerah Miro Jakomin Elektro Primorska Radko Carli,Darjo Dolgan havarija
Distribucija Tako kaotičnih razmer ne pomnijo Vladimir Habjan Elektro Celje Simon Štrigl havarija
Proizvodnja Poslovanje skupine HSE je treba prilagoditi spremenjenim razmeram Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok poslovanje
Termo energija Prva sinhronizacija z omrežjem predvidoma oktobra Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Peter Dermol termo energija
Hidro energija Začetek izgradnje HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic,Alenka Bratušek,Samo Omerzel hidroelektrarne
Hidro energija Klimatske naprave vplivajo tudi na remonte in revizije Tomaž Markelj Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne
Intervju Imamo veliko želez v ognju Vladimir Habjan HSE Invest Sandi Ritlop poslovanje,projekti
Sindikati Slovenska energetika mora ostati v državni lasti Miro Jakomin Sindikati Branko Sevcnikar energetika,sindikati
Sodobne tehnologije Pospešena informatizacija distribucijskega omrežja Miro Jakomin GIZ Edvard Košnjek pametna omrežja
Sodobne tehnologije Telekom Slovenije koordinator dveh projektov pametnih omrežij Vladimir Habjan Telekom Slovenije Blaž Peternel pametna omrežja
Trgovanje, borza GEN-I povečal čisti poslovni dobiček za 19 odstotkov Vladimir Habjan GEN-I Martin Novšak,Robert Golob,Dejan Paravan,Bojan Kumer trgovanje, borza
Intervju Prodor na hrvaški trg - prelomnica za GEN-I Vladimir Habjan GEN-I Dejan Paravan trgovanje, borza
Trgovanje, borza Elektrika iz obnovljivih virov v vse domove na Celjskem Vladimir Habjan Elektro Celje energija Lucka Kajfež Bogataj,Dejan Savic,Mitja Terce trgovanje, borza,obnovljivi viri energije, OVE
Trgovanje, borza Poslej še boljša skrb za odjemalce Brane Janjic Energija plus Bojan Horvat,Boris Sovic trgovanje, borza
Sodobne tehnologije Kako izboljšati energetsko učinkovitost? Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Uršula Krisper ucinkovita raba energije, URE,energetska ucinkovitost
Energetska politika Dosežen bistven napredek pri doseganju ciljev EU Polona Bahun Evropska komisija Alenka Bratušek Evropska unija
Strokovna posvetovanja En.Odmev 014 Brane Janjic,Vladimir Habjan Energetika.net Aleksander Mervar,Martin Novšak,Tomaž Žagar,Blaž Košorok,Robert Golob,Marjan Eberlinc,Tomaž Orešic,Alojz Stana,Uroš Merc,Alberto Pototschnig,Danijel Levicar,Matej Pivc,Matic Poropatic energetska politika
Strokovna posvetovanja Prihodnost moramo dolgoročno graditi na obnovljivih virih Brane Janjic Hinko Šolinc,Peter Novak,Ferdinand Gubina,Robert Otorepec posvetovanja
Energetska politika Osem napovedi za ameriški energetski sektor za leto 2014 Cveto Kosec energetska politika
Strokovna posvetovanja EN-LITE teden krepitve energetske pismenosti Mojca Drevenšek Tomaž Žagar,Franc Žlahtic,Uroš Salobir energetska politika,energetska pismenost
Strokovna posvetovanja 2050 Kažipot kalkulator za realistično načrtovanje energetske prihodnosti Mojca Drevenšek James Geddes energetska pismenost
Jedrska energija Pandorina obljuba v Sloveniji Katja Bogovic Marko Cepin,Marcel Štefancic jedrska energija
Strokovna posvetovanja Izzivi kriznega komuniciranja Tanja Jarkovic Martin Novšak,Marko Cepin jedrska energija,komuniciranje
Strokovna posvetovanja Obetajoče napovedi z autekočinjeni zemeljski plin Jože Skok Tomaž Grm,Paulo Dal Lago,Peter Šilc zemeljski plin
Strokovna posvetovanja Na GZS predstavili rezultate projekta Miro Jakomin Informa Echo Rajko Dolinšek,Lucija Remec,Polona Lah javno narocanje
Popotovanja Veter v laseh ali na dveh kolesih po Floridi Gorazd Kosic popotovanja
Poslovni bonton Uporaba 360-stopinjske povratne informacije Romana Kovacs upravljanje,kadri
Poslovni bonton Pravil akomuniciranja po elektronski pošti Barbara Kravanja poslovni bonton
Iz energetskih okolij Prejeli priznanje za odpravo posledic žledu Vladimir Habjan Elektro Ljubljana nagrade,žled
Iz energetskih okolij Zaradi ujme še ni predvidena sprememba omrežnine JARSE omrežnina
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Nov energetski zakon že v veljavi Polona Bahun Vlada RS zakonodaja
Iz energetskih okolij Sprejet sklep o načinu umeščanja HE na srednji Savi v prostor Vladimir Habjan Vlada RS umešcanje v prostor
Iz energetskih okolij Cene plina še vedno nad, cene elektrike pa pod povprečjem EU Brane Janjic Zavod za statistiko plin,cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Spremembe evropske direktive o jedrski varnosti Brane Janjic Evropski parlament jedrska energija
Iz energetskih okolij V Sloveniji skoraj tretjina elektrike iz hidroelektrarn Polona Bahun hidroelektrarne,hidro energija
Iz energetskih okolij MzIP uspešno ob prvi obletnici delovanja Miro Jakomin Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel poslovanje
Iz energetskih okolij Energijski pregled poslovne stavbe kronali z energijsko izkaznico Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel energijska izkaznica
Iz energetskih okolij S prenovo stavb bi lahko prihranili okrog 40 odstotkov energije Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor zakonodaja
Iz energetskih okolij S predstavniki MZIP o spremembah, ki jih Elesu prinaša novi energetski zakon ELES,Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Aleksander Mervar,Bojan Kumer,Marjan Ravnikar zakonodaja,energetski zakon
Iz energetskih okolij Zaključil se je letošnji Ekokviz za srednje šole Polona Bahun ELES tekmovanja
Iz energetskih okolij Dr. Andrej Stritar sodeloval na srečanju RIC Miro Jakomin Uprava RS za jedrsko varnost Andrej Stritar jedrska energija,jedrska varnost
Iz energetskih okolij GEN-I med najboljšimi ponudniki energije Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Andreju Ribiču še en mandat Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Andrej Ribic poslovanje
Iz energetskih okolij Dober milijon evrov za izboljšanje energetske učinkovitosti Violeta Irgl Elektro energija Igor Podbelšek energetska ucinkovitost
Iz energetskih okolij Obletnica prve električne žarnice na Slovenskem Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic,Andrej Fištravec obletnice
Iz energetskih okolij Nov korak k integraciji evropskega energetskega trga Brane Janjic Regionalna energetska borza trgovanje, borza
Iz energetskih okolij Lani za izpolnitev obveznosti iz podporne sheme že 118,5 milijona evrov Brane Janjic Borzen podpore
Iz energetskih okolij Inštitut obiskali predstavniki mednarodne delovne skupine CIGRE D1.52 Brane Janjic CIGRE CIGRE
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin zanimivosti
Z naših delovišc Začetek gradnje HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne