Naš stik, št. 4, avgust 2014

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Stanje na slovenskem energetskem trgu zadovoljivo

Minulo leto je bilo po številu menjav dobavitelja električne energije manj dinamično kot leta prej, saj smo v letu 2013 prvič zabeležili upad števila menjav glede na naraščajoči trend v obdobju od 2006 do 2012. Ne glede na to pa ocene Agencije za energijo o stanju na področju energetike kažejo, da so trendi na slovenskem energetskem trgu podobni tistim v drugih evropskih državah, pri čemer cene električne energije kljub visoki kakovosti in zanesljivosti dobav še vedno ne dosegajo evropskega povprečja.

Bodoča končna cena električne energije bo odvisna predvsem od nove državne strategije

Po oceni direktorja Elesa Aleksandra Mervarja lahko pričakujemo, da bo kljub trendu padanja borznih cen končna cena elektrike rasla. Razloge vidi predvsem v izpolnjevanju ciljnega deleža OVE v končni bruto rabi električne energije. Med druge dejavnike, ki bodo vplivali na bodoče oblikovanje končnih cen elektrike, uvršča še morebitno povečevanje uvozne odvisnost Slovenije, uvedbo mehanizma CRM in morebitne spremembe evropske politike na področju zaračunavanja prenosnih poti, v kar sicer ne verjame. V Sloveniji bodo cene delno odvisne tudi od bodoče organiziranosti elektroenergetskega sektorja.

Prva zakuritev kotla bloka 6 uspešna

V Šoštanju so 22. julija uspešno začeli z vročimi zagonskimi preizkusi, kar pomeni nov pomemben mejnik v zgodovini projekta izgradnje bloka 6. Prva sinhronizacija novega bloka z omrežjem je predvidena konec septembra, polno moč pa naj bi dosegli konec oktobra. Preizkusi in testiranja nameščene opreme se bodo nato nadaljevali vse do prevzema objekta od Alstoma, kar naj bi se zgodilo konec junija prihodnje leto.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Trg je in ga ni Brane Janjic trgovanje, borza
Tema meseca Stanje na slovenskem energetskem trgu zadovoljivo Miro Jakomin,dopisniki,Brane Janjic. Vladimir Habjan Agencija za energijo,Holding slovenskih elektrarn,GEN-I,Elektro Gorenjska,Elektro Maribor Enegija plus,E 3, energetika, ekologija, ekonomija,Elektro energija,Energija plus,Elektro Celje energija Bojan Horvat,Igor Podbelšek,Mitja Terce,Rudolf Ogrinc distribucija,proizvodnja,ucinkovita raba energije, URE,energetski regulator,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,energetske storitve,elektrika,agencija RS za energijo,podpore
Aktualni intervju Bodoča končna cena električne energije bo odvisna predvsem od nove državne strategije Vladimir Habjan ELES Aleksander Mervar slovenska energetika ,distribucija,obratovanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,cene elektricne energije,dodeljevanje prenosnih zmogljivosti,cezmejne prenosne zmogljivosti,omrežnina,nacionalni energetski program, NEP,elektricna energija,politika,elektrika,naložbe,elektrogospodarstvo,daljnovodi
Iz energetskih okolij Energetski trg pred nujnim preoblikovanjem Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Tomaž Štokelj slovenska energetika ,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,hidroelektrarne,organiziranost,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,energetska politika,cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,prodaja,pogovor,podpore,proizvodnja energije
Intervju Regulatorni ukrepi imajo absolutno prevelik vpliv na trg Vladimir Habjan GEN-I Dejan Paravan plin,trgovanje, borza,proizvodnja,prodaja elektricne energije,cene elektricne energije,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,konkurencnost,elektrika,energija,borza,pogovor
Strokovna posvetovanja Na energetskem trgu dobrodošli 'fair playerji' Miro Jakomin Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev Alberto Pototschnig,Samo Omerzel trgovanje, borza,zakonodaja,energetika,pametna omrežja,energetska politika,agencija,regulacija,nizkoogljicna družba,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,konkurencnost
Termo energija Prva zakuritev kotla uspešna Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Gregor Crep okolje,proizvodnja,obratovanje,TEŠ 6,gradnja,omrežje,termoelektrarne,energetika,gradnja elektrarne,termo energija,sodobne tehnologije,TEŠ,HSE, Holding Slovenske elektrarne,elektroenergetski projekti,projekti,energija,blok 6,tehnologija,razpis
Hidro energija Prenova HE Zlatoličje tudi uradno končana Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn,Dravske elektrarne Maribor Blaž Košorok,Viljem Pozeb,Aleš Kirbiš proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,odprtje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetska oskrba,hidro energija,rekonstrukcija,energetski projekti,HSE, Holding Slovenske elektrarne,elektroenergetski projekti,obnova,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,DEM,MHE,energija,prenova
Prenos ELES sanacijo že končal, drugi si še prizadevajo Brane Janjic,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,dopisniki ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska Damir Loncar prenos,distribucija,obratovanje,omrežje,rekonstrukcija,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,obnova,izredne razmere,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,daljnovodi,nesreca,naravne nesrece,zanesljivost obratovanja,sanacija,stroški,žled
Distribucija Elektro Maribor zaznamoval začetek elektrifikacije Brane Janjic Elektro Maribor Bojan Horvat,Boris Sovic,Miroslav Prešeren distribucija,investicije,gradnja,omrežje,razsvetljava,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,Elektro Maribor,izredne razmere,gospodarski razvoj,razvoj distribucije,oskrba,projekti,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,elektrika,energija,jubileji,obletnice,elektrogospodarstvo,prenova,tehnologija
Sindikati SDE zaskrbljen nad prihodnostjo slovenske energetike Brane Janjic Sindikati Branko Sevcnikar,Valter Vodopivec slovenska energetika ,proizvodnja,poslovanje,organiziranost,energetika,zaposlovanje,HSE, Holding Slovenske elektrarne,energetska politika,reorganizacija,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,politika,sindikati,gospodarska politika,denar,pogovor,elektrogospodarstvo,spremembe,elektrarne,stavka,proizvodnja energije
Elektricna energija Liberalizacija energetskega trga ni upravičila vseh pričakovanj Drago Papler Drago Papler distribucija,zakonodaja,racuni,energetika,prodaja elektricne energije,energetska oskrba,energetska politika,cene elektricne energije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,prodaja,konkurencnost,elektrika,denar,elektrogospodarstvo,ekonomija
Trgovanje, borza Tržni deleži distribucijskih dobaviteljev se zmanjšujejo Drago Papler Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Petrol,GEN-I,Elektro Gorenjska,E 3, energetika, ekologija, ekonomija,Elektro energija,Elektro Gorenjska prodaja,Energija plus,Elektro Celje energija distribucija,trgovanje, borza,omrežje,energetska oskrba,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,konkurencnost,elektrika,energija,spremembe,podatki
Intervju Finska: Pomen jedrske energije se bo v prihodnje krepil Mojca Drevenšek Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije,Inštitut Jožef Stefan jedrska energija,okolje,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,raziskave,energetika,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,energetsko dovoljenje,energetski projekti,energetska politika,elektroenergetski projekti,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,projekti,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,varnost,energija,raziskovanje,izpusti,radiaktivni odpadki,pogovor,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost,upravljanje s tveganji
Jedrska energija Lani brez dogodkov, ki bi sevalno ogrozili prebivalstvo Miro Jakomin Nuklearna elektrarna Krško,Uprava RS za jedrsko varnost jedrska energija,proizvodnja,TEŠ 6,remont,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,varnost,radiaktivni odpadki,prenova,porocilo,elektrarne,jedrska varnost
Energetska politika Države izrazile zadovoljstvo z napredkom Miro Jakomin slovenska energetika ,emisije,podnebne spremembe,energetika,energetska politika,zmanjševanje emisij,Evropska unija,politika,Ministrstvo za okolje,energija,izpusti,podnebje,spremembe,procesni sistemi,Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Mednarodno sodelovanje Projekt Re-Co odpira pot k energetski učinkovitosti Miro Jakomin ucinkovita raba energije, URE,razsvetljava,energetska ucinkovitost,projekti,racionalizacija,energija,tehnicne izboljšave,denar
Okolje Kako do ustreznejšega sistema urejanja prostora? Miro Jakomin IJS Branko Kontic slovenska energetika ,okolje,zakonodaja,energetika,varstvo okolja,energetske investicije,energetski projekti,energetska politika,elektroenergetski projekti,razvoj slovenske energetike,umešcanje v prostor,projekti,energetski zakon,okoljska politika,razvoj,energetski razvoj,evropska zakonodaja,varovanje narave,elektrogospodarstvo,Inštitut Jožef Štefan,podatki,Ministrstvo za kmetijstvo in okolje
Strokovna posvetovanja Varnost oskrbe z energijo ni samoumevna Mojca Drevenšek ELES,GEN energija,Plinovodi Franc Žlahtic,Darko Kramar,Samo Fürst slovenska energetika ,plin,prenos,proizvodnja,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,jedrske elektrarne,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,prenosno omrežje,energetski projekti,gradnja daljnovoda,energetska varnost,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,nafta,energija,podpore,energetska pismenost
Izobraževanje Študentje navdušeni nad strokovno ekskurzijo Fakulteta za elektrotehniko premog,hidroelektrarne,izobraževanje,termoelektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetski projekti,elektroenergetski projekti,projekti,energetska infrastruktura v EU,izlet,crpalna elektrarna,Evropa,energija,vetrna energija,elektrarne,strokovni izlet,tehnologija
V spomin V spomin v spomin
Popotovanja Veter v laseh ali na dveh kolesih po Floridi Gorazd Kosic popotovanja,izlet,turizem
Kadri Razvoj karierne poti
Poslovni bonton Dvajset minut za spočit in brezhiben videz Barbara Kravanja poslovni bonton
Z naših delovišc Dela na bloku 6 gredo h koncu Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj TEŠ 6,termoelektrarne,gradnja elektrarne,termo energija,TEŠ,zanesljivost obratovanja,blok 6
Iz energetskih okolij Delež potrebnih sredstev za OVE se povečuje Brane Janjic Borzen proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,elektrarne
Iz energetskih okolij Julija prejeli polni certifikat Družini prijazno podjetje Eva Cinkole Kristan Borzen certifikat družini prijazno podjetje
Iz energetskih okolij Prestolnica do zanesljivejše oskrbe z električno energijo Polona Bahun ELES energetska oskrba,rekonstrukcija,energetski projekti,gradnja daljnovoda,elektricna energija,daljnovodi
Iz energetskih okolij Znani ključni poslovni kazalci energetskega sektorja za leto 2013 Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor premog,proizvodnja,energetika,cene elektricne energije,elektricna energija,zemeljski plin
Iz energetskih okolij Projekt rekonstrukcija RTP Ilirska Bistrica pridobil uradno dovoljenje Polona Bahun ELES investicije,rekonstrukcija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP
Iz energetskih okolij Razglasitev nagrajencev natečaja BIO 50 energy Miro Jakomin ELES prenos,energija
Iz energetskih okolij S skupščin distribucijskih podjetij Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Gorenjska nadzorni svet,porocilo
Iz energetskih okolij Bonitetno odlično podjetje tudi Gorenjske elektrarne Miro Jakomin Gorenjske elektrarne poslovanje,poslovna odlicnost
Iz energetskih okolij Mag. Bojanu Luskovcu še en mandat Brane Janjic Elektro Gorenjska Bojan Luskovec nadzorni svet
Iz energetskih okolij EG zaključil 50.obletnico z dobrodelnostjo Miro Jakomin Elektro Gorenjska oskrba,elektricna energija
Iz energetskih okolij Dopuščena možnost posvetovalnega referenduma Polona Bahun hidroelektrarne,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,energija
Iz energetskih okolij V sporazumu za izvajanje kohezijske politike tudi energetika Brane Janjic Vlada RS distribucija,emisije,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,elektricna energija,nizkoogljicna družba
Iz energetskih okolij Dobri poslovni rezultati popravili bonitetno oceno na A1++ Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,poslovanje,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija
Iz energetskih okolij Podeljene nagrade najboljšim dijakom SERŠ Miro Jakomin Elektro Maribor Boris Sovic distribucija,izobraževanje
Iz energetskih okolij Nagrade za odličnost tudi najboljšim dijakom Elektro in računalniške šole Ptuj Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic distribucija,poslovanje,izobraževanje,elektricna energija
Iz energetskih okolij Za investicije lani porabili 10,9 milijona evrov Miro Jakomin Elektro Primorska Uroš Blažica poslovanje,investicije,obratovanje,omrežje,letni nacrt,oskrba
Iz energetskih okolij Namesto podpornih shem net-metering Brane Janjic Združenje slovenske fotovoltaicne industrije proizvodnja,investicije,omrežje,soncne elektrarne,fotovoltaika,meritve,elektricna energija,poraba,elektrika,podpore
Iz energetskih okolij Skupina GEN-I beleži izjemne rezultate tudi na Hrvaškem Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,elektricna energija,elektrika
Iz energetskih okolij Raziskave na bodočem odlagališču NSRAO se nadaljujejo Brane Janjic Agencija RAO raziskave,umešcanje v prostor,radiaktivni odpadki,podatki
Iz energetskih okolij Stojan Nikolić imenovan za finančnega direktorja družbe Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Nikolic Stojan nadzorni svet
Iz energetskih okolij Skupina GEN postala večinski lastnik spodnje Save Vladimir Habjan GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,Savske elektrarne Ljubljana,Hidroelektrarne na spodnji Savi Martin Novšak,Blaž Košorok,Drago Polak proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij HE Brežice z novim dotokom financ Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne,Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,gradnja
Iz energetskih okolij Pobuda za ustanovitev energetsko neodvisne skupnosti Gorenjske Brane Janjic okolje,promet,elektricna energija,energija,tehnologija,skladi
Iz energetskih okolij Podpisani dve pogodbi za nadaljevanje del Brane Janjic. Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,gradnja
Iz energetskih okolij Soške elektrarne dosegajo proizvodne rekorde Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec proizvodnja,hidroelektrarne,letni nacrt,hidro energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Polletni rezultati krepko nad planom Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Preoblikovanje poslovnega modela Energetike Ljubljana Miro Jakomin Energetika Ljubljana Samo Lozej distribucija,okolje,energetika,oskrba,poraba,zemeljski plin
Iz energetskih okolij Spodbude za energetsko učinkovitost Miro Jakomin Energetika Ljubljana investicije,ucinkovita raba energije, URE,distribucijsko omrežje,zemeljski plin,energija
Iz energetskih okolij Prvi elektroenergetski košarkarski turnir Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) športne igre,srecanje,šport,športno društvo
Iz energetskih okolij Že 46. srečanje GERES Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica rudarstvo,športne igre,srecanje,šport
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Delež potrebnih sredstev za OVE se povečuje Brane Janjic Borzen proizvodnja,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,podpore
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin zanimivosti