Naš stik, št. 5, oktober 2014

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Razvojnih projektov precej, a manjka sredstev za njihovo uresničitev

Glede na aktualne gospodarske razmere, trenutno povpraševanje po električni energiji in stanje na energetskem trgu se zdi, da je obdobje velikih in številnih energetskih projektov mimo, a poizvedovanja po podjetjih kažejo nasprotno. Res je sicer, da je večina projektov še na mizah, kljub temu pa jih vodilni v podjetjih izpostavljajo kot tiste s prednostnega seznama razvojnih programov in kot tiste, ki naj bi izkazovali tudi tehnično in ekonomsko upravičenost.

Prihodnje težišče investicij in aktivnosti bo v distribuciji

Doba velikih energetskih projektov, ki bi zaposlovali več tisoč ljudi, je minila. Pričakovati je, da bodo večji projekti poslej predvsem na ravni distribucije, in to ne le električne energije, ampak vseh energentov. Prav tako je pričakovati, da bodo nosilci energetskih aktivnosti poslej predvsem azijske države, vloga Evrope pa bo vsaj na energetskem zemljevidu precej zbledela.

Brez jedrske energije tudi v prihodnje ne bo šlo

Jedrska energija bo igrala tudi v naši energijski mešanici prihodnosti izjemno pomembno vlogo, saj ima številne prednosti tako z vidika proizvodnih zmogljivosti kot nizkoogljičnosti, pri čemer pa ostaja odprtih tudi še nekaj izzivov glede varnosti, razpoložljivosti zalog goriva in upravljanja z radioaktivnimi odpadki. To so poglavitne misli z nedavne konference Jedrska energija za novo Evropo 2014, ki je potekala v Portorožu.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Pogled na energetski jutri Brane Janjic ELES energetski razvoj
Tema meseca Razvojnih projektov precej, a manjka sredstev za njihovo uresničitev Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Holding slovenskih elektrarn,Elektro Celje,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana,HESS, Savske elektrarne,ARAO Tomaž Žagar,Silvester Jeršic,Marko Hrast,Ladislav Tomšic,Miran Marinšek,Matjaž Eberlinc energetski projekti
Aktualni intervju Prihodnje težišče investicij in aktivnosti bo v distribuciji Brane Janjic Plinovodi Franc Žlahtic distribucija,investicije,energetski projekti,energetski razvoj
Hidro energija HE na Savi so večnamenski državni projekt Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne Silvester Jeršic hidroelektrarne,hidro energija,projekti
Hidro energija Najbolj pomembna glede JEK je strateška politična odločitev Vladimir Habjan GEN energija Jože Špiler jedrska energija,jedrske elektrarne,Nuklearna elektrarna Krško,jedrska varnost
Hidro energija V letu 2014 storjen pomemben korak nadaljevanja projekta Vladimir Habjan ARAO Tomaž Žagar radiaktivni odpadki,odlagališce radioaktivnih odpadkov,NSRAO
Energetska politika Koalicijski partnerji so se zavezali k trajnostni oskrbi z energijo Polona Bahun Vlada RS energetska politika
Elektricna energija Uvozna energetska odvisnost Slovenije letos manjša Polona Bahun Vlada RS energetika,obnovljivi viri energije, OVE,poraba
Sindikati Sklepni posvet Energetike NEproDAMO! Brane Janjic SDE Aleksander Mervar,Franc Žlahtic,Krešimir Bakic,Branko Sevcnikar,Danijel Levicar,Franc Križanic energetika,prodaja,sindikati,privatizacija
Distribucija V Selški in Bohinjski dolini kmalu še boljša oskrba Miro Jakomin Elektro Gorenjska Bojan Luskovec,Danijel Levicar distribucija,daljnovodi
Distribucija Najpomembnejša naloga - pridobiti in zadržati kupce! Miro Jakomin Elektro Gorenjska prodaja Rudolf Ogrinc distribucija,trgovanje, borza,kupci,odjemalci
Termo energija TE Brestanica v prihodnje okoljsko še bolj prijazna Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica okolje,termo energija
Hidro energija HE Solkan doslej proizvedla več kot 3121 GWh Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Alida Rejec proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,obletnice
Hidro energija Obnova HE Plave I bo podaljšala dobo obratovanja Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Rajko Volk hidroelektrarne,hidro energija,obnova
Hidro energija 45. zasedanje CIGRE v Parizu z novim rekordom Franc Jakl CIGRE Terry Boston CIGRE
Strokovna posvetovanja Prihodnost energetike ustvarjajo inovativni Mojca Cernelc Koprivnikar,Željko Purgar SODO,GEN-I,GIZ distribucija Bojan Luskovec,Andrej Šajn energetika,inovativnost
Strokovna posvetovanja Brez jedrske energije tudi v prihodnje ne bo šlo Mojca Drevenšek Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo,Inštitut Jožef Stefan Igor Jencic,Radko Istenic,Igor Lengar jedrska energija,jedrske elektrarne,energetika,jedrska varnost
Izobraževanje Osrednja točka znanja in izobraževanja za varno uporabo jedrske energije Mojca Drevenšek TRIGA Luka Snoj jedrska energija,izobraževanje,jedrska varnost
Sodobne tehnologije Hiter razvoj podmorskih kablov Krešimir Bakic CIGRE Krešimir Bakic,Maks Babuder razvoj,podmorski kabli
Strokovna posvetovanja GEN-I predstavil trende in izzive na področju OVE dopisniki GEN-I Stane Merše,Robert Golob,Dejan Paravan,Primož Trucl energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetski trg
Obnovljivi viri energije ZENS predlaga ustanovitev energetsko neodvisne regije Miro Jakomin ZENS Božo Dukic energetski projekti,energetski razvoj
Sodobne tehnologije Nastaja slovensko razvojno jedro električne mobilnosti Željko Purgar CONOT elektricna vozila,elektricne polnilnice,elektricna mobilnost
Okolje Prva faza sanacije Ptujskega jezera končana Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Vladimir Krajcer okolje,energetika
Družabna srecanja Elektrofest letos poleg Ljubljane tudi v Krškem Brane Janjic ELES elektrofest
Strokovna posvetovanja Tehnogenij prerasel v največjo tovrstno prireditev v Posavju Tanja Jarkovic GEN energija Martin Novšak projekti,energija,tehnicne izboljšave,tehnologija
Na obisku Odkrivanje neznanega je največji magnet Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Janez Homovec distribucija,sanacija,jamarstvo
Obletnice Stoletnica splošne elektrifikacije na Slovenskem Drago Papler Elektro Gorenjska elektrifikacija
V spomin V spomin Tomažu Sajevicu Vladimir Habjan ELES Tomaž Sajevic v spomin
Kadri Analiza kadrovskih potencialov - 1 Romana Kovacs kadri,management
Poslovni bonton Umetnost ličenja in brezhibna podlaga Barbara Kravanja poslovni bonton
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic ELES obratovanje
Iz energetskih okolij Nekdanji minister novega pospremil s knapovskim pozdravom "srečno" Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Peter Gašperšic Ministrstvo za infrastrukturo
Iz energetskih okolij Problem zamude pri gradnji odlagališča ostaja še odprt Polona Bahun Uprava RS za jedrsko varnost jedrska energija,jedrske elektrarne,jedrska varnost
Iz energetskih okolij Vsi pomembni podatki za odjemalce sedaj na enem mestu Polona Bahun Agencija za energijo plin,zakonodaja,elektricna energija
Iz energetskih okolij Blok 6 že v omrežju Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj gradnja,termoelektrarne
Iz energetskih okolij Nadaljnja usoda elektrarne še v zraku Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje termoelektrarne
Iz energetskih okolij Dosežena rekordna proizvodnja DEM Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,proizvodnja energije
Iz energetskih okolij Novi akcijski načrt javnemu sektorju prinaša še nekaj novih ukrepov Polona Bahun Vlada RS energetska politika,energetska ucinkovitost
Iz energetskih okolij Rekordna proizvodnja tudi v SEL Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana hidroelektrarne,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Uspešno obnovili 110 kV stikališče HE Vrhovo Miro Jakomin HE Vrhovo hidroelektrarne,stikališce
Iz energetskih okolij Cene elektrike za industrijo navzdol, za gospodinjstva pa rahlo navzgor Brane Janjic Statisticni urad RS cene elektricne energije
Iz energetskih okolij Slovensko-japonske rešitve pametnih skupnosti in pametnih omrežij Polona Bahun Javna agencija SPIRIT pametna omrežja
Iz energetskih okolij Skupščini Elektra Celje in Elektra Ljubljana Vladimir Habjan Elektro Ljubljana,Elektro Celje poslovanje,skupšcina
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana sponzoriral projekt obnove Viške hiške Majda Dodevska Elektro Ljubljana Andrej Ribic sponzorstvo
Iz energetskih okolij Pomoč prizadetim v poplavah Brane Janjic Energija plus poplave,pomoc
Iz energetskih okolij Dvajsete letne športne igre EDS tokrat na Gorenjskem Distribucijska podjetja športne igre
Iz energetskih okolij Sončna 11. elesijada v senci trgatev Srecko Lesjak ELES športne igre
Iz energetskih okolij Odprtje šestih hitrih polnilnic Tesla Motors v Ljubljani Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel elektricne polnilnice,elektromobilnost
Iz energetskih okolij Največ energije gre za ogrevanje prostorov Brane Janjic Zavod za statistiko elektricna energija,poraba
Iz energetskih okolij Prenašamo energijo - BIO 50 ELES Katarina Krasko Štebljaj fotografija
Distribucija EC Energija in EG Prodaja se združujeta Miro Jakomin Elektro Celje,Elektro Gorenjska,Elektro Gorenjska prodaja,Elektro Celje energija distribucija,elektricna energija
Trgovanje, borza Trgovanje Borzen trgovanje, borza
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,tehnologija
Z naših delovišc Pripravljalna dela na gradbeni jami HE Brežice končana Brane Janjic HESS, Savske elektrarne gradnja,gradnja elektrarne,projekti