Naš stik, št. 6, december 2014

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Elektrogospodarstvo letos zaznamovala naravna katastrofa brez primere

Leto 2014 se bomo v elektrogospodarstvu zagotovo še dolgo spominjali po žledolomu in ogromni škodi, ki jo je ta na začetku leta povzročil Elesu in distribucijskim podjetjem. V zgodovino elektrogospodarstva pa se bo zapisalo tudi kot leto, ko smo se soočili s prvo likvidacijo nekega energetskega objekta pri nas. V iztekajočem se letu ni manjkalo tudi bolj veselih dogodkov, saj so zaradi izjemnih hidroloških razmer hidroelektrarne podirale rekorde, priča pa smo bili tudi kar nekaj otvoritev novih energetskih objektov in začetkov novih projektov.

Za dobre projekte dobiš denar po vsem svetu

Če imaš jasno vizijo in veš, kaj hočeš, je pot k viziji precej lažja, pravi redni profesor dr. Rafael Mihalič, univ. dipl. ing. el., predstojnik Katedre za elektroenergetske sisteme in naprave ter vodja laboratorija na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. Vladi predlaga, naj izdela jasno strategijo, v katero smer bo šla energetika, saj bo to ljudi tudi manj stalo. Obstoječi NEP je preobširen in kontradiktoren, dovolj bi bila strategija, zapisana le na petnajstih straneh, ki pa bi ji morali slediti.

HSE ima še vedno veliko konkurenčnih prednosti

Po zaslugi letošnje izjemne hidrologije naj bi Holding Slovenske elektrarne  uspel ubraniti zastavljene proizvodne in tudi finančne načrte, a ga v prihodnje za ohranitev stabilnega položaja na trgu čaka še vrsta nalog. Prvi mož HSE Blaž Košorok ob tem izpostavlja nujnost racionalizacije in optimizacije poslovanja v vseh družbah ob spoznanju, da bo treba novim razmeram prilagoditi tudi poslovni model.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Leto številnih rekordov Brane Janjic TEŠ 6,energetika,energetska oskrba,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,elektricna energija,sanacija
Tema meseca Elektrogospodarstvo letos zaznamovala naravna katastrofa brez primere Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško,ELES,GEN energija,Acer,GEN-I,HE Zlatolicje,TET, TE-TOL Eles, Elektro Slovenija,prenos,distribucija,proizvodnja,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,strokovna posvetovanja,gradnja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetske investicije,energetska oskrba,hidro energija,energetska politika,obnova,izredne razmere,projekti,energetski zakon,elektricna energija,srecanje,evropska zakonodaja,havarija,agencija RS za energijo,elektrarne,stavka,posvet,blok 6,tehnologija,sanacija,žled,odprtje daljnovoda,elektrofest
Aktualni intervju Za dobre projekte dobiš denar po vsem svetu Vladimir Habjan Fakulteta za elektrotehniko Rafael Mihalic premog,investicije,hidroelektrarne,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,Vlada RS,elektroenergetski projekti,cene elektricne energije,nacionalni energetski program, NEP,elektricna energija,poraba,elektrika,raziskovanje
Intervju HSE ima še vedno veliko konkurenčnih prednosti Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok premog,proizvodnja,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,TEŠ 6,gradnja,termoelektrarne,termo proizvodnja,gradnja elektrarne,hidro energija,termo energija,energetski projekti,TEŠ,HSE, Holding Slovenske elektrarne,elektroenergetski projekti,elektrarne,blok 6,proizvodnja energije
Energetska politika Spodbudno letno poročilo o podnebnih ukrepih v EU Miro Jakomin Evropska komisija okolje,emisije,podnebne spremembe,sodobne tehnologije,zmanjševanje emisij,nizkoogljicne tehnologije,nizkoogljicna družba,Evropska unija,CO2 izpusti,podnebje,spremembe
Intervju Leto zaznamovala izredna hidrologija Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,energetika,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,hidro energija,sodobne tehnologije,HESS,plinske elektrarne,energetska politika,nizkoogljicne tehnologije,SENG,Nuklearna elektrarna Krško,energija,elektrarne,tehnologija,spodnja Sava,srednja Sava,proizvodnja energije
Energetska politika Jugovzhodna Evropa bi morala po poti skupne energetske strategije Brane Janjic plin,prenos,distribucija,proizvodnja,investicije,emisije,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,energetska politika,energetska varnost,oskrba,jugovzhodna regija,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,zemeljski plin,varnost,nafta,energija,energetski trg
Elektricna energija Hit jeseni - razprave o uvedbi mehanizma CRM Brane Janjic Rajko Pirnat,Franc Križanic proizvodnja,zakonodaja,obnovljivi viri energije, OVE,energetska oskrba,energetska politika,cene elektricne energije,dodeljevanje prenosnih zmogljivosti,oskrba,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,politika,podpore,energetski trg
Intervju Opozarjati na pomanjkljivosti je naša dolžnost Brane Janjic SDE Branko Sevcnikar Eles, Elektro Slovenija,slovenska energetika ,distribucija,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,organiziranost,termoelektrarne,energetika,energetska oskrba,SODO,HSE, Holding Slovenske elektrarne,energetska politika,Vlada RS,reorganizacija,energetski zakon,elektricna energija,prodaja,politika,socialni dialog,kolektivne pogodbe,partnerji,pogovor,elektrogospodarstvo,stavka,stroški,žled
Hidro energija Prenova sekundarnih sistemov v HE Fala Drago Taljan,Dušan Dukaric Dravske elektrarne Maribor hidroelektrarne,sodobne tehnologije,obnova,posodabljanje sistemov,projekti,DEM,tehnicne izboljšave,prenova,elektrarne,tehnologija
Hidro energija HE Doblar I usposobljena za nadaljnje obratovanje Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja,hidroelektrarne,energetske investicije,hidro energija,rekonstrukcija,energetski projekti,obnova,vodenje,crpalna elektrarna,SENG,elektricna energija,prenova,elektrarne,zanesljivost obratovanja
Informatika Hitra odzivnost in natančnost je v pomoč uporabnikom Miro Jakomin SODO Marjan Rak informatika,inovativnost,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,SODO,omrežnina,elektricna energija,energetske storitve,tehnologija,odjemalci
Jedrska energija Naša vizija je biti zgled odličnosti Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Vinko Planinc jedrska energija,vzdrževanje,jedrske elektrarne,upravljanje,sodobne tehnologije,varnostni standardi,kakovost,varnost,tehnicne izboljšave,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,jedrska varnost
Intervju SENG z dobro popotnico tudi za jutri Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Vladimir Gabrijelcic proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,gradnja,energetske investicije,hidro energija,energetski projekti,elektroenergetski projekti,obnova,lokalne skupnosti,crpalna elektrarna,SENG,kadri,proizvodnja elektricne energije,energija,naložbe,prenova
Hidro energija Obratovanje in vzdrževanje z roko v roki Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne Damjan Požun okolje,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,organiziranost,hidro energija,lokalne skupnosti,elektricna energija,elektrarne
Hidro energija Inovativnost prinaša večjo učinkovitost Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Rok Narobe proizvodnja,investicije,hidroelektrarne,vzdrževanje,remont,energetika,inovativnost,hidro energija,energetski projekti,obnova,izredne razmere,projekti,meritve,tehnicne izboljšave,prenova
Prenos K hitri sanaciji vsak prispeval svoj maksimum Polona Bahun ELES Boštjan Barl Eles, Elektro Slovenija,obratovanje,energetska oskrba,poškodbe omrežja,prenosno omrežje,obnova,izredne razmere,elektricna energija,havarija,denar,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,sanacija,žled
Distribucija Uvedba net meteringa terja tehten premislek Brane Janjic GIZ distribucija distribucija,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,elektricna energija,nizkoogljicna družba,stroški,odjemalci
Distribucija Velik del aktivnosti usmerjen v sanacijo omrežja Miro Jakomin Elektro Primorska Uroš Blažica distribucija,investicije,telekomunikacije,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,poškodbe omrežja,distribucijsko omrežje,Elektro Primorska,elektroenergetski projekti,obnova,cene elektricne energije,reorganizacija,projekti,omrežnina,elektricna energija,naložbe,daljnovodi,opticno omrežje,sanacija,žled,e-mobilnost
Trgovanje, borza Trgovanje
Intervju Informatika mora biti vedno korak pred uporabniki Brane Janjic Informatika Pavel Car distribucija,poslovanje,informatika,Elektro Primorska,Elektro Gorenjska,Elektro Celje,projekti,omrežnina,elektricna energija,poraba,energija,stroški,podatki
Intervju Uspešno uvajanje navideznih okolij v procesne sisteme Dalibor Kranjcic Dravske elektrarne Maribor Drago Taljan,Dalibor Kranjcic,Alojz Jeznik,Gregor Kebric,Marko Rebernik hidroelektrarne,informatika,priznanja,inovativnost,sodobne tehnologije,posodabljanje sistemov,vodenje,standardi,DEM,tehnologija,procesni sistemi
Prenos Elesov pilotski projekt je lahko zgled drugim Polona Bahun ELES Robert Kristan Eles, Elektro Slovenija,prenos,investicije,omrežje,inovativnost,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,Elektroservisi,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,posodabljanje omrežja,tehnicne izboljšave,daljnovodi,zanesljivost obratovanja
Sodobne tehnologije Emilie Infrasun za večjo energetsko učinkovitost Miro Jakomin IJS Gašper Tavcar investicije,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetski projekti,energetska ucinkovitost,fotovoltaika,projekti,soncna energija,energija,prenova,Inštitut Jožef Štefan,tehnologija
Izobraževanje eSvet odprl svoja vrata Brane Janjic GEN energija Martin Novšak,Tomaž Žagar,Irena Pracek,Lucka Kajfež Bogataj,Janko Kosmac,Danijel Levicar slovenska energetika ,okolje,zakonodaja,izobraževanje,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,komuniciranje ,energetska ucinkovitost,energetski razvoj,elektricna energija,poraba,politika,Nuklearna elektrarna Krško,energija,agencija RS za energijo
Podjetja smo ljudje ELES rekel odločni NE slabim praksam in DA korporativni integriteti Polona Bahun ELES poslovanje,zakonodaja,izobraževanje,upravljanje,vodenje,poslovni bonton,kadri,standardi,gospodarska politika,elektrogospodarstvo,spremembe,javno narocanje
Na obisku Osnovnošolske ljubezni nikoli ne pozabiš Polona Bahun ELES Jaro Kremser nagrade,druženje,Na obisku,šport,pogovor,tekmovanja
Prenos Devet desetletij RTP Laško in daljnovoda Fala - Laško Srecko Lesjak ELES prenos,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,omrežje,energetska oskrba,prenosno omrežje,energetski projekti,gradnja daljnovoda,elektroenergetski projekti,gospodarski razvoj,razdelilna transformatorska postaja, RTP,energetski razvoj,elektricna energija,poraba,elektrika,elektrogospodarstvo,daljnovodi,odprtje daljnovoda,odjemalci
Kadri Analiza kadrovskih potencialov - 2 Romana Kovacs komuniciranje ,kadri
Poslovni bonton Kdaj in kakšna večerna obleka? Barbara Kravanja bonton,družabna srecanja,poslovni bonton
Obratovalni podatki Obratovanje Brane Janjic obratovanje
Iz energetskih okolij Evropska sredstva za infrastrukturne projekte tudi Elesu in Plinovodom Polona Bahun ELES,Plinovodi energetske investicije,projekti,energetska infrastruktura v EU
Iz energetskih okolij Stroški za izplačilo podpor iz OVE še naraščajo Brane Janjic Borzen proizvodnja,soncne elektrarne,elektrarne,podpore
Iz energetskih okolij Vodenje TEŠ začasno prevzel dr. Matjaž Eberlinc Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Matjaž Eberlinc TEŠ 6,energetika,HSE, Holding Slovenske elektrarne,imenovanja
Iz energetskih okolij Za podporo energetski proizvodnji gredo milijarde Brane Janjic Evropska komisija jedrska energija,proizvodnja,obnovljivi viri energije, OVE,podpore,proizvodnja energije
Iz energetskih okolij Objavljen predlog pravilnika o energetskih izkaznicah Vladimir Habjan Vlada RS energetska ucinkovitost,Ministrstvo za infrastrukturo
Iz energetskih okolij Visoki proizvodni rezultati v SEL Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,hidroelektrarne
Iz energetskih okolij Hidroelektrarne na spodnji Savi v okviru skupine GEN Vladimir Habjan GEN energija,HESS, Savske elektrarne,Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvodnja,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,HESS
Iz energetskih okolij Novembra močan porast vodostaja reke Save Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne,Hidroelektrarne na spodnji Savi proizvodnja,hidroelektrarne,hidro energija,HESS
Iz energetskih okolij GEN-I dvakratni zmagovalec v kampanji Zamenjaj in prihrani Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob plin,cene elektricne energije,oskrba,odjemalci
Iz energetskih okolij Nižanje cen električne energije se nadaljuje Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor energetika,cene elektricne energije,odjemalci
Iz energetskih okolij Projektno dokumentacijo za odlagališče Vrbina bo izdelala družba IBE Vladimir Habjan IBE,ARAO obratovanje,Nuklearna elektrarna Krško,radiaktivni odpadki,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij Uspešno končana državna vaja NEK 2014 Služba za odnose z javnostmi NEK Nuklearna elektrarna Krško reševalna vaja
Iz energetskih okolij Na Gorenjskem tudi letos podprli program Ne-odvisen.si Miro Jakomin Elektro Gorenjska donacije,dobrodelna dejavnost
Iz energetskih okolij Nov koncept razvoja omrežja v Zgornji Savinski dolini Maja Ivancic Elektro Celje distribucijsko omrežje,oskrba,odjemalci
Iz energetskih okolij Z mobilnim merilnim laboratorijem do boljših storitev Brane Janjic Elektro Maribor distribucijsko omrežje,meritve,tehnologija,odjemalci
Iz energetskih okolij Sredstva za novoletne čestitke tudi letos raje humanitarnim organizacijam Brane Janjic Elektro Maribor donacije
Iz energetskih okolij Delež cene energije v končnem računu pada Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo in prostor cene elektricne energije,elektricna energija,odjemalci
Iz energetskih okolij Cene elektrike v tretjem četrtletju rahlo navzgorBra Brane Janjic Statisticni urad RS cene elektricne energije,zemeljski plin
Iz energetskih okolij Muzej hidroelektrarne Fala prejel priznanje Naša Slovenija 2014 Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Viljem Pozeb hidroelektrarne,projekti,kulturna dedišcina
Iz energetskih okolij Letošnji dobitnik nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča je Martin Petrun Brane Janjic CIGRE-CIRED nagrade
Iz energetskih okolij Denar za vzpostavitev polnilnih postaj tudi Sloveniji Brane Janjic Evropska unija elektricna vozila,elektricne polnilnice,elektricna mobilnost
Iz energetskih okolij Srečanje direktorjev ob 10-letnici muzeja elektroprenosa v Laškem Srecko Lesjak ELES Aleksander Mervar prenos,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektrika,muzej,daljnovodi
Iz energetskih okolij Na 10. jubilejnem športnem srečanju na Madžarskem slavili Elesovi športniki Srecko Lesjak ELES športne igre,srecanje,športno društvo
Iz energetskih okolij Šolanje končala že 4. generacija študentov Brane Janjic Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru podelitev
Iz energetskih okolij Pet desetletij uspešnega razvoja elektronike Miro Jakomin razvoj,raziskovanje
Iz energetskih okolij Vloga jedrske energije v prihodnosti še večja Miro Jakomin IJS jedrska energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Z zamenjavo razsvetljave zmanjšali porabo Miro Jakomin Talum ucinkovita raba energije, URE,razsvetljava,poraba
Zanimivosti Zanimivosti iz sveta Miro Jakomin
Z naših delovišc Elektro Ljubljana bo daljnovod Vrhnika-Logatec priklopila še pred novoletnimi prazniki Tomaž Pungartnik Elektro Ljubljana obratovanje,distribucijsko omrežje,oskrba,havarija,daljnovodi