Naš stik, št. 1, februar 2015

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Slovenija na zemljevidu hitropolnilnih postaj

Po načrtu naj bi maja na slovenskih avtocestah dobili prvi dve hitropolnilni postaji za polnjenje električnih vozil, do konca leta 2015 pa še ostalih 24. Gre za projekt Srednjeevropski zeleni koridorji CEGC, ki zajema postavitev mreže 115 hitrih polnilnih postaj v petih evropskih državah, in sicer Avstriji, Slovaški, Sloveniji, Nemčiji in na Hrvaškem. 

Nuklearka na poti k odličnosti

Leto 2014 bo zapisano v zgodovini Nuklearne elektrarne Krško kot posebno, saj je bila sprejeta odločitev lastnikov o podaljšanju obratovalne dobe do leta 2043, dosegli pa so tudi proizvodni rekord. Izzive, ki jih še čakajo, je v pogovoru razkril predsednik uprave NEK Stane Rožman.

RTP Okroglo nared vsaj še za tri desetletja

Z zadnjimi ureditvenimi deli je celovita rekonstrukcija RTP Okroglo, ki se je začela že leta 2012, končana. Gre za eno od šestih večjih stikališč v Sloveniji, ki predstavlja ključno napajalno točko za celotno Gorenjsko in tamkajšnjo industrijo. V RTP Okroglo je bil tudi prvič vgrajen 400/110 kV transformator domačega proizvajalca.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Se nam obeta nova doba elektrifikacije? Brane Janjic elektricna vozila,oskrba,elektricna energija,elektrika,Ministrstvo za infrastrukturo,elektricna mobilnost
Aktualno Nuklearka na poti k odličnosti Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman jedrska energija,proizvodnja,investicije,obratovanje,remont,jedrske elektrarne,energetika,energetske investicije,letni nacrt,cene elektricne energije,varnostni standardi,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,elektrogospodarstvo,ekonomija,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost
Aktualno 2014 - leto rekordov Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Andrej Tumpej proizvodnja,hidroelektrarne,remont,hidro energija,HSE, Holding Slovenske elektrarne,obnova,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,DEM
Aktualno RTP Okroglo nared vsaj še za tri desetletja Polona Bahun ELES Jernej Majcen Eles, Elektro Slovenija,obratovanje,vzdrževanje,stikališce,energetske investicije,rekonstrukcija,prenosno omrežje,obnova,posodabljanje sistemov,razdelilna transformatorska postaja, RTP,prenova,zanesljivost obratovanja
Aktualno Posodobljeni računi veliko prijaznejši do kupcev Vladimir Habjan Elektro Celje energija Mitja Terce racuni,energetska oskrba,cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,poraba,energetske storitve,elektrika,denar,biomasa,tehnologija,stroški,podatki,e-racun,kupci,odjemalci
Aktualno Razvoj v porečju Save Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Drago Polak slovenska energetika ,okolje,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,energetske investicije,hidro energija,energetski projekti,obnova,umešcanje v prostor,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,MHE,prenova,elektrarne,podpore
Fokus Slovenija na zemljevidu hitropolnilnih postaj Miro Jakomin SODO Ivan Zadravc distribucija,racuni,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,elektro crpalka,tehnologija,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,Ministrstvo za infrastrukturo,elektromobilnost,elektricna mobilnost
Fokus Poslovni model za e-mobilnost še v nastajanju Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Samo Fekonja omrežje,elektricna vozila,pametna omrežja,elektricne polnilnice,projekti,razvoj,DEM,elektrika,elektro crpalka,tehnologija,polnilne postaje,e-mobilnost,elektromobilnost,elektricna mobilnost
Fokus Za obdobje elektrifikacije skušamo navdušiti mlade Brane Janjic Elektro Maribor Božidar Govedic distribucija,okolje,varstvo okolja,trajnostni razvoj,elektricna vozila,pametna omrežja,elektricne polnilnice,promet,razvoj,elektricna energija,elektrika,zrak,elektro crpalka,tehnologija,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,elektromobilnost,elektricna mobilnost
Fokus Uspeh evropskega projekta e-mobilnosti Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Uršula Krisper racuni,informatika,omrežje,sodobne tehnologije,elektricna vozila,komuniciranje ,elektricne polnilnice,virtualna elektrarna,oskrba,projekti,promet,razvoj,elektro crpalka,tehnologija,podatki,polnilne postaje,e-mobilnost,elektromobilnost,elektricna mobilnost
Pogledi Tako elementarna, pa tako zapletena dobrina Tomaž Orešic slovenska energetika ,jedrska energija,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,razvoj slovenske energetike,razvoj distribucije,razvoj,energetski razvoj,Evropska unija,evropska zakonodaja,podpore,odjemalci,energetski trg
Pogledi Slovenija je razvojne priložnosti slabo izrabila Franko Nemac ,hidroelektrarne,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,razvoj,konkurencnost,MHE,denar,elektrarne,podpore
Pogledi Nujna prenova emisijskega trga Aleksandra Murks Bašic emisije,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,politika,evropska zakonodaja,izpusti,podnebje
Na delovnem mestu Novi učno-vadbeni center Vladimir Habjan Elektro Celje Marijan Šunta,Damir Loncar,Vilko Koritnik distribucija,izobraževanje,sodobne tehnologije,elektromontažna dela,razvoj distribucije,razvoj,zdravje,varnost,ucenje,varovanje,tehnicne izboljšave,upravljanje s tveganji
Pogovor Slovenski trg je primerljiv s tujimi Brane Janjic Agencija za energijo Irena Pracek slovenska energetika ,zakonodaja,omrežje,energetika,energetski regulator,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,agencija,energetski zakon,razvoj,omrežnina,elektricna energija,kadri,Evropska unija,politika,Javna agencija RS za energijo,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,naložbe,agencija RS za energijo,odjemalci,energetski trg
Portret Voditi utečeno ekipo je čast Miro Jakomin Elektro Gorenjska Tomaž Sitar investicije,daljinsko vodenje,gradnja daljnovoda,projekti,lokalne skupnosti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,šport,tehnologija,odjemalci
Iz energetskih okolij Ob obletnici nova škoda Brane Janjic,Polona Bahun ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska poškodbe omrežja,prenosno omrežje,obnova,oskrba,elektricna energija,havarija,sanacija,žled,odjemalci
Iz energetskih okolij Programska oprema SUMO gre tudi na trg Polona Bahun ELES Aleksander Mervar obratovanje,omrežje,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti,tehnologija
Iz energetskih okolij Lani rekordna proizvodnja in odlični poslovni rezultati Drago Papler Gorenjske elektrarne proizvodnja,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrarne
Iz energetskih okolij Prenehanje dejavnosti bo potekalo v dveh fazah Brane Janjic Termoelektrarna Trbovlje Eles, Elektro Slovenija,slovenska energetika ,obratovanje,termoelektrarne,energetika,termo proizvodnja,termo energija,proizvodnja elektricne energije,elektrogospodarstvo,elektrarne
Iz energetskih okolij Držali obljubo in znižali cene Vladimir Habjan Elektro Celje energija Mitja Terce plin,distribucija,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,elektricna energija,zemeljski plin,elektrika,biomasa,kupci
Iz energetskih okolij 2.800 TWh Brane Janjic South pool trgovanje, borza,elektricna energija,energetski trg
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic trgovanje, borza,obratovanje
Trenutek Gradimo Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,HESS
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj našh meja Polona Bahun hidroelektrarne,jedrske elektrarne,termoelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,soncna energija,zanimivosti
Spomini Že 100 let Drago Papler distribucija,hidroelektrarne,gradnja,omrežje,daljnovodi,elektrarne,elektrifikacija