Naš stik, št. 2, april 2015

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

S termoelektrarnami težko, brez njih še težje

Izjemno nizke cene električne energije, ki so posledica velikih količin izdatno subvencionirane električne energije iz vetrnih in sončnih elektrarn, povzročajo lastnikom klasičnih elektrarn vse več skrbi, saj postaja proizvodnja iz tradicionalnih energetskih virov neekonomična. Kakšna prihodnost se v takšnih razmerah obeta termoelektrarnam?

Evropsko energetiko čaka temeljito preoblikovanje

Evropska komisija je pred kratkim predstavila Strategijo za vzpostavitev Energetske unije in vrsto spremljajočih dokumentov, katerih skupni cilj je zmanjšanje energetske odvisnosti in zagotovitev zanesljive in cenovno sprejemljive oskrbe evropskih državljanov in gospodarstva z energijo.
Trenutni kazalci o energetski oskrbi EU namreč niso spodbudni, neukrepanje pa bi pomenilo nadaljnje poslabšanje konkurenčne primerljivosti s preostankom sveta.

Gradnja HE Brežice v polnem teku

Gradbena in pripravljalna dela v gradbeni jami HE Brežice so končana, pogodbeniki HESS pa na hidroelektrarni začenjajo z glavnimi gradbenimi deli. Aprila naj bi začeli tudi z izgradnjo akumulacijskega bazena, začetek poskusnega obratovanja pa je predviden konec leta 2017.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Termoelektrarne še niso rekle zadnje besede Vladimir Habjan termoelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,elektricna energija,tehnologija
Aktualno Evropsko energetiko čaka temeljito preoblikovanje Brane Janjic Evropska komisija energetika,energetska oskrba,prenosno omrežje,energetska politika,omrežnina,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,Evropska unija,evropska zakonodaja,konkurencnost,energija,energetski trg
Aktualno Evropski operaterji prenosnih omrežij kos izzivu Polona Bahun ELES,ENTSO-E Franc Kropec proizvodnja,obratovanje,soncne elektrarne,prenosno omrežje,regulacija,elektricna energija,poraba,kakovost
Aktualno Z novim zakonom nove obveznosti Brane Janjic Borzen Karlo Peršolja trgovanje, borza,investicije,ucinkovita raba energije, URE,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,eko sklad,energetski zakon,elektricna energija,agencija RS za energijo,podpore
Aktualno Gradnja HE Brežice v polnem teku Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Silvester Jeršic,Bogdan Barbic,Vojko Sotošek proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,omrežje,energetika,državni prostorski nacrt,gradnja elektrarne,projekti,elektrarne,sanacija
Aktualno Z inovativnostjo do večje zanesljivosti Vladimir Habjan Elektro Celje Miran Rošer obratovanje,vzdrževanje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,razvoj,elektricna energija,odjemalci
Fokus S termoelektrarnami težko, a brez njih še težje Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Jože Lenart premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,TEŠ 6,termoelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,konkurencnost,posvetovanja,naložbe,elektrarne,blok 6,energetski trg
Fokus Se premog res poslavlja? Brane Janjic premog,okolje,termoelektrarne,termo proizvodnja,termo energija,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,energija,stroški
Fokus Premoga za TEŠ 6 je dovolj Vladimir Habjan Premogovnik Velenje Ludvik Golob premog,proizvodnja,rudarstvo,sodobne tehnologije,TEŠ,energija
Fokus Z novo tehnologijo do bistveno večjih izkoristkov Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Jure Colaric plin,obratovanje,emisije,sodobne tehnologije,projekti,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,ELES
Fokus Z novo plinsko-parno enoto manjši izpusti Miro Jakomin TE-TOL,Energetika Ljubljana Janez Rupar plin,premog,okolje,obratovanje,emisije,,energetsko dovoljenje,projekti,elektricna energija,poraba,energija,stroški,toplotna energija,plinsko-parna enota
Pogledi Energetska unija - kakšen bo naslednji korak? Romana Jordan Evropska komisija okolje,emisije,raziskave,energetika,energetska politika,elektricna energija,Evropska unija,evropska zakonodaja,konkurencnost,energija,podpore,tehnologija,energetski trg
Pogledi Pametna omrežja so nacionalni projekt Igor Papic prenos,distribucija,omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,raziskovanje,tehnologija
Pogledi Enostavno drugače Natalija Varl inovativnost,razvoj
Pogledi Natura 2000 - izziv ali ovira za razvoj? Aleš Kregar okolje,narava,umešcanje v prostor,Natura 2000,stroški
Na delovnem mestu Z meritvami tudi na teren Brane Janjic Elektro Maribor Iztok Bracko,Andrej Babenko distribucija,vzdrževanje,soncne elektrarne,sodobne tehnologije,Elektro Celje,oskrba,reorganizacija,meritve,elektricna energija,elektrogospodarstvo,odjemalci,mobilni merilni laboratorij
Pogovor Dobro delo je treba nagraditi Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Marjan Pintar okolje,poslovanje,investicije,družbena odgovornost,organiziranost,glasba,reorganizacija,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,stroški
Portret Z izboljšavami do prihrankov Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Marko Fabinc plin,hidroelektrarne,vzdrževanje,inovativnost,meritve
Iz energetskih okolij Korak bliže k sklenitvi 110 kV gorenjske zanke Miro Jakomin Elektro Gorenjska daljnovodi
Iz energetskih okolij Uspešna zamenjava vzbujevalnega sistema in zaščit na HE Formin Iztok Dover Dravske elektrarne Maribor,HE Formin obratovanje,omrežje,elektricna energija,tehnologija,sanacija
Iz energetskih okolij Na zmagoviti poti Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob elektricna energija,kakovost,energija,stranke,odjemalci
Iz energetskih okolij Na obisku delegacija BiH Vladimir Habjan ELES Aleksander Mervar obratovanje,energetika,prenosno omrežje,pametna omrežja,projekti
Iz energetskih okolij Na Ekokvizu dijaki letos o Energiji na zalogo Polona Bahun ELES energija,ekošola,energetska pismenost
Iz energetskih okolij Uspešno vključevanje v evropske projekte Polona Bahun ELES obnovljivi viri energije, OVE,energetska infrastruktura v EU
Iz energetskih okolij Uresničujmo, z energijo varčujmo! Miro Jakomin SODO distribucija,elektricna energija,poraba,energija
Iz energetskih okolij Poslovanje je zelo dobro Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak poslovanje,investicije,obratovanje,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,konkurencnost
Iz energetskih okolij Ob letošnjem remontu pregledanih kar 22 agregatov Tomaž Markelj Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,investicije,obratovanje,vzdrževanje,hidro energija,obnova,elektrarne,blok 6
Iz energetskih okolij 22,5 milijona evrov Brane Janjic Elektro Maribor napredno merjenje,razdelilna transformatorska postaja, RTP,naložbe,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic trgovanje, borza,obratovanje
Trenutek Saniramo Polona Bahun ELES daljnovodi,sanacija
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun prenos,investicije,gradnja,podnebne spremembe,termoelektrarne,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,izpusti,podnebje,vetrna energija,daljnovodi,elektrarne,tehnologija,energetski trg,elektroenergetski sistem
Spomini Kmalu 60 let Jože Lenart Termoelektrarna Šoštanj proizvodnja,obratovanje,rudarstvo,gradnja,termoelektrarne,termo proizvodnja,gradnja elektrarne,gospodarski razvoj