Naš stik, št. 3, junij 2015

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete
Brez ustreznega omrežja ne bo enotnega trga in ne novih storitev

S povečevanjem števila proizvodnih virov in zahtev po dodatnih storitvah se vloga omrežij še povečuje, zato bo kakovost oskrbe z električno energijo v prihodnje še bolj odvisna od njihove kondicije. Takšnega mnenja so tudi v Bruslju, kjer izgradnji ustrezne elektroenergetske infrastrukture namenjajo vse več pozornosti in ustrezna omrežja omenjajo celo kot enega ključnih dejavnikov za načrtovano vzpostavitev enotnega evropskega energetskega trga.

Elektroenergetiki stopajo naprej!

V Portorožu je konec maja potekala že 12. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED, na kateri so izpostavili, da bo preusmeritev virov energije iz fosilnih v obnovljive zahtevala veliko novih znanj in spremembo sedanjih vzorcev delovanja elektroenergetskega sistema. Na konferenci so najzaslužnejšim posameznikom in skupinam podelili tudi posebna priznanja za uspešno opravljeno delo.

Zemeljski nasip z nekoliko drugačnim sistemom tesnjenja

Na gradbišču HE Brežice so za zaščito gradbene jame zgradili tako imenovani homogeni nasip, ki se doslej pri gradnji HE v Sloveniji ni uporabljal. Gre sicer za tehnološko nekoliko zahtevnejšo izvedbo, a so si z njo precej znižali stroške in olajšali izvedbo.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik V prihodnosti zgolj ustrezno omreženi Brane Janjic proizvodnja,investicije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja
Aktualno Strateško partnerstvo pomeni nove priložnosti Vladimir Habjan Elektro energija Bojan Kumer poslovanje,komuniciranje ,cene elektricne energije,reorganizacija,razvoj,racionalizacija,nova ponudba,partnerji,stroški,upravljanje s tveganji,kupci,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno Elektroenergetiki stopajo naprej! Vladimir Habjan,Miro Jakomin CIGRE-CIRED Peter Novak,Marko Hrast,Krešimir Bakic,Boris Žitnik,Marko Topic slovenska energetika ,priznanja,energetika,oskrba,projekti,okoljska politika,razvoj,Evropska unija,daljnovodi,tehnologija,elektroenergetski sistem
Aktualno HE Završnica praznuje stoletnico Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Anton Koselj,Drago Polak,Peter Gašperšic obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,organiziranost,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,umešcanje v prostor,vodenje,reorganizacija,razvoj,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,obletnice,Natura 2000,elektroenergetski sistem
Aktualno Nuklearka vstopila v 28. gorivni ciklus Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman obratovanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,elektroenergetski sistem
Aktualno Distribucijska podjetja za učinkovitejšo sistemsko ureditev Miro Jakomin GIZ distribucija Ferdinand Gubina distribucija,distribucijsko omrežje,SODO,razvoj distribucije,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,infrastruktura
Fokus Brez ustreznega omrežja ne bo enotnega trga in ne novih storitev Brane Janjic ELES,SODO Stanislav Vojsk obratovanje,vzdrževanje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,prenosno omrežje,pametna omrežja,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,energija,zanesljivost obratovanja,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Fokus Postopki za pridobitev služnosti trajajo predolgo Vladimir Habjan Elektro Celje Boštjan Turinek,Danijel Sitar investicije,gradnja,distribucijsko omrežje,umešcanje v prostor,priprava gradenj in soglasij,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,odjemalci
Fokus Prednost sanaciji posledic lanskega žledoloma Vladimir Habjan Elektro Ljubljana Matjaž Osvald investicije,obratovanje,omrežje,rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,priprava gradenj in soglasij,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,denar,daljnovodi,sanacija,Natura 2000,žled
Fokus Investicije v elektroenergetska omrežja so strateške naložbe Miro Jakomin Elektro Gorenjska Edvard Košnjek investicije,vzdrževanje,gradnja,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,obnova,razvoj distribucije,vodenje,napredno merjenje,projekti,razvoj,denar,naložbe,daljnovodi,tehnologija,stroški,infrastruktura
Fokus V ospredju vseh naložb mora biti odjemalec Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic investicije,obratovanje,daljinsko vodenje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,zanesljiva in kakovostna oskrba,denar,naložbe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,odjemalci
Fokus Ključni problem je pomanjkanje denarja Miro Jakomin Elektro Primorska Gregor Skrt investicije,obratovanje,vzdrževanje,stikališce,trajnostni razvoj,distribucijsko omrežje,umešcanje v prostor,razdelilna transformatorska postaja, RTP,posodabljanje omrežja,daljnovodi,tehnologija,stroški,žled,e-mobilnost,odjemalci
Pogledi Ob robu energetski uniji Krešimir Bakic slovenska energetika ,omrežje,energetika,energetski regulator,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,evropska zakonodaja,konkurencnost,energija,izpusti,trg elektricne energije,infrastruktura
Pogledi Vedno manj razumem! Andrej Stritar zakonodaja,TEŠ 6,projekti,nacionalni energetski program, NEP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,elektrika,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem
Na delovnem mestu Zemeljski nasip z drugačnim sistemom tesnjenja Vladimir Habjan HSE Invest,Hidroelektrarne na spodnji Savi Krešimir Kvaternik hidroelektrarne,raziskave,gradnja elektrarne,veriga elektrarn,kakovost,tehnicne izboljšave,tehnologija,stroški,spodnja Sava,DPN,infrastruktura
Na delovnem mestu Problem HE Brežice je ravninsko območje Vladimir Habjan HSE Invest Andrej Unetic hidroelektrarne,gradnja,gradnja elektrarne,varnost,stroški,podatki,poplave
Pogovor Koroška odločno k trajnostnim virom energije Brane Janjic Štefan Merkac
Pogovor Koroška odločno k trajnostnim virom energije Brane Janjic Štefan Merkac jedrska energija,strokovna posvetovanja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,energetska politika,elektricna energija,soncna energija,energija,e-mobilnost,toplotna energija
Portret Metan prekaša bencin Miro Jakomin Energetika Ljubljana Zoran Kibarovski plin,distribucija,okolje,izobraževanje,varstvo okolja,promet,tehnologija,stroški,polnilne postaje,metan
Pogledi Blišč in Beda razkritja proizvodnih virov elektrike Borut Rajer Borzen zakonodaja,jedrski odpadki,obnovljivi viri energije, OVE,proizvodnja elektricne energije,evropska zakonodaja,borza,kupci,energetski trg,trg elektricne energije
Pogledi Čas za energetski koncept Franc Žlahtic Plinovodi omrežje,energetika,sodobne tehnologije,energetska politika,projekti,Evropska unija,tehnicne izboljšave,podnebje,denar,tehnologija,odjemalci,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Blok 6 začenja tudi uradno s poskusnim obratovanjem Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj obratovanje,TEŠ 6,TEŠ,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,tehnologija
Iz energetskih okolij Sprejet Akcijski načrt za energetsko učinkovitost 2014-2020 Vladimir Habjan Vlada RS energetska ucinkovitost,energija,prenova
Iz energetskih okolij Posvet o varstvu narave in umeščanju v prostor Polona Bahun ELES prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,umešcanje v prostor,daljnovodi,Natura 2000
Iz energetskih okolij HE Fala - najstarejša elektrarna dobila najsodobnejšo opremo Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Drago Taljan hidroelektrarne,vodenje,prenova,agregat,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Zaživel nov sistem vodenja SCADA/EMS Polona Bahun ELES obratovanje,omrežje,prenosno omrežje,vodenje,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja Marjan Jelenko Termoelektrarna Brestanica obratovanje,jedrske elektrarne,terciarna regulacija,elektricna energija,elektroenergetski sistem,agregat
Iz energetskih okolij Na Bledu o sodobnih centrih vodenja v energetiki Miro Jakomin ELES prenos,distribucija,obratovanje,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,vodenje
Iz energetskih okolij Del poslanstva družbe je tudi pomagati ljudem Brane Janjic Energija plus Bojan Horvat racuni,donacije,elektricna energija,poraba,pomoc
Iz energetskih okolij Martinu Novšaku še tretji mandat v GEN energiji Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak energetika,nadzorni svet,cene elektricne energije,vodenje,projekti
Iz energetskih okolij - 2,6 odstotka Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo cene elektricne energije,poraba
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,obratovanje
Trenutek Vzdržujemo Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško vzdrževanje,remont,posodabljanje sistemov,varnost,zanesljivost obratovanja
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun jedrska energija,emisije,jedrski odpadki,zmanjševanje emisij,elektricna energija,Nuklearna elektrarna Krško,zrak,elektrarne,odlagališce radioaktivnih odpadkov,infrastruktura
Spomini Prva na Slovenskem Elektro Maribor Elektro Maribor elektricna energija,elektrika,elektrifikacija