Naš stik, št. 5, oktober 2015

V tej številki lahko preberete...

Slovenija začrtala pot nizkoogljični družbi

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog izhodišč strateškega dokumenta Energetski koncept Slovenije, v katerem so začrtani ključni elementi, s katerimi bomo usmerili prehod Slovenije v nizkoogljično družbo. Pri tem ne gre le za zahteven proces preobrazbe družbe, temveč je prehod v nizkoogljično družbo treba razumeti tudi kot izziv za ustvarjanje novih priložnosti za razvoj družbene blaginje.

ECE- Združeni še močnejši

Podjetji Elektro Celje Energija in Elektro Gorenjska Prodaja sta se s 1. oktobrom združili v enotno podjetje pod imenom ECE. Družba ECE je s tem postala drugi največji dobavitelj električne energije pri nas, na seznamu svojih odjemalcev pa imajo več kot 200.000 gospodinjstev in 30.000 podjetij.

Prihodnje leto začetek prenove HE Plave I

Poglavitni namen načrtovane obnove HE Plave I je revitalizacija že obstoječe elektrarne, s čimer naj bi ta po dolgi in uspešni obratovalni dobi lahko še naprej opravljala svoje temeljno poslanstvo. Posodobljena elektrarna bo omogočala tudi boljše nadzore in lažje vzdrževanje, zmanjšali pa se bodo tudi vplivi na okolje.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Cilji ambiciozni, pa so tudi uresničljivi? Polona Bahun okolje,zakonodaja,energetske investicije,energetski projekti,energetska politika,energetski razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,konkurencnost,podnebje
Aktualno Združeni še močnejši Miro Jakomin Elektro Gorenjska prodaja,Elektro Celje energija,ECE Mitja Terce,Rudolf Ogrinc ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,poraba,kakovost,racionalizacija,nova ponudba,zemeljski plin,elektrika,biomasa,stroški,kupci,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno Letos manjša poraba energije Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo zakonodaja,hidroelektrarne,termoelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,oskrba,promet,elektricna energija,poraba,zemeljski plin,Nuklearna elektrarna Krško,nafta,energija,elektrarne,podpore,stroški,toplotna energija
Aktualno Prihodnje leto začetek obnove HE Plave 1 Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Rajko Volk obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,elektromontažna dela,obnova,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrarne
Aktualno V Brežicah v ospredju gradbena dela Vladimir Habjan HSE Invest Andrej Unetic hidroelektrarne,gradnja,omrežje,gradnja elektrarne,HESS,denar
Aktualno Sodelovanje v Europexu prinaša številne koristi Eva Cinkole Kristan Borzen Borut Rajer trgovanje, borza,emisije,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,projekti,razvoj,evropska zakonodaja,elektrika,podpore,trg elektricne energije
Fokus Slovenija začrtala pot nizkoogljični družbi Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,GIZ distribucija,Inštitut Jožef Stefan Martin Novšak,Bojan Luskovec,Djordje Žebeljan,Romana Jordan jedrska energija,distribucija,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,izobraževanje,TEŠ 6,informatika,ucinkovita raba energije, URE,alernativni viri,energetika,varstvo okolja,trajnostni razvoj,fuzija,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,projekti,promet,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,vodikove tehnologije,poraba,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost,energija,izpusti,podnebje,denar,stroški,Ministrstvo za infrastrukturo,elektromobilnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Kupec je Kralj Mitja Terce Elektro Celje energija prodaja elektricne energije,cene elektricne energije,elektricna energija,elektrika,kupci,trg elektricne energije
Pogledi Dialog in ne monolog Rudi Voncina Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) okolje,energetika,varstvo okolja,trajnostni razvoj,denar,elektroenergetski sistem
Pogledi Usklajevanje stališč ostaja šibka točka Valter Vodopivec SDE ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,cene elektricne energije,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,konkurencnost,podnebje,elektrogospodarstvo,energetski trg,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Na delovnem mestu Na splet po nova znanja Vladimir Habjan GEN energija ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrarne,energetska pismenost,proizvodnja energije
Na delovnem mestu Želimo preprečiti manipuliranje z bralci Vladimir Habjan GEN energija Melita Lenošek Kavcic okolje,energetika,energija,elektrarne,energetska pismenost
Pogovor Energetski kalkulator je prihodnost Mojca Drevenšek Statisticni urad RS Mojca Suvorov okolje,podnebne spremembe,energetika,energetska politika,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,oskrba,projekti,promet,razvoj,elektricna energija,poraba,kakovost,energija,podnebje,podatki,energetska pismenost
Portret Znanje deli z več tisoč mladimi Brane Janjic Elektro Ljubljana Marko Piko distribucija,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrika,energija,elektrogospodarstvo,energetska pismenost
Pogledi Tehnološke spremembe terjajo celovito presojo Janko Kosmac ELES obratovanje,izobraževanje,gradnja,sodobne tehnologije,cene elektricne energije,vodenje,projekti,elektricna energija,kadri,odjemalci,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Temeljita posodobitev centra vodenja Emil Cek ELES obratovanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,vodenje,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Mednarodni projekt Flex4Grid Maja Ivancic Elektro Celje distribucija,upravljanje,distribucijsko omrežje,projekti,razvoj,poraba,proizvodnja elektricne energije,raziskovanje,Inštitut Jožef Štefan,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Nagrada inovatorjem Iztok Dover Dravske elektrarne Maribor obratovanje,omrežje,sodobne tehnologije,vodenje,projekti,prenova,zanesljivost obratovanja,procesni sistemi
Iz energetskih okolij Uspešna prva konferenca Trajnostna energija lokalno Eva Cinkole Kristan Borzen okolje,izobraževanje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,energetska ucinkovitost,projekti,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Kmalu nova javna polnilnica za vozila na metan Miro Jakomin Energetika Ljubljana okolje,denar,ekonomija,polnilne postaje,metan
Iz energetskih okolij V osmih mesecih več kot 100 zagonov Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica plinske elektrarne,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrarne,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Visoki jubilej bratov Vidmar Brane Janjic Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Maks Babuder CIGRE,elektrogospodarstvo
Iz energetskih okolij Prva hitra univerzalna polnilnica za električna vozila v Sloveniji Miro Jakomin Center energetskih rešitev (CER) elektricna vozila,elektricne polnilnice,promet,nizkoogljicna družba,poraba,polnilne postaje,elektricna mobilnost ,infrastruktura
Iz energetskih okolij 23.430 Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo elektricna energija,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,obratovanje,termoelektrarne,termo proizvodnja,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,proizvodnja elektricne energije,podpore
Trenutek Izobražujemo Brane Janjic ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko razstave,izobraževanje,sevanje,elektrofest
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja okolje,gradnja,raziskave,omrežje,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,gradnja daljnovoda,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,uvoz in izvoz elektricne energije,fotovoltaika,oskrba,projekti,elektricna energija,soncna energija,poraba,evropska zakonodaja,energija,elektricna mobilnost
Spomini Prva centrala na vodni pogon Brane Janjic razsvetljava,elektricna energija