Naš stik, št. 6, december 2015

V tej številki lahko preberete...

Pregled dogodkov, ki so zaznamovali elektroenergetiko v letu 2015

Pogledi ključnih predstavnikov elektrogospodarstva na aktualna energetska vprašanja

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Po poti strateških odločitev Brane Janjic investicije,podnebne spremembe,energetska politika,energetska ucinkovitost,oskrba,elektricna energija,energija,elektrogospodarstvo,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Tema meseca Pregled leta - Začrtali smernice slovenski energetiki Polona Bahun Nuklearna elektrarna Krško,ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,Premogovnik Velenje,GEN energija,Borzen,Soške elektrarne Nova Gorica,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Savske elektrarne Ljubljana,Termoelektrarna Šoštanj,Termoelektrarna Trbovlje,Elektro energija,Elektro Gorenjska prodaja,Energija plus,Elektro Celje energija Martin Novšak,Bojan Luskovec,Drago Polak,Marjan Pintar slovenska energetika ,jedrska energija,distribucija,proizvodnja,obratovanje,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,racuni,TEŠ 6,gradnja,remont,informatika,raziskave,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska oskrba,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,HSE, Holding Slovenske elektrarne,elektricne polnilnice,energetska ucinkovitost,posodabljanje sistemov,umešcanje v prostor,vodenje,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,proizvodnja elektricne energije,energija,tehnicne izboljšave,elektrogospodarstvo,daljnovodi,tehnologija,žled,e-mobilnost,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Obstoječi energetski sistem je dober Brane Janjic Direktorat za energijo,Ministrstvo za infrastrukturo Danijel Levicar jedrska energija,okolje,hidroelektrarne,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,energetski projekti,energetska politika,oskrba,projekti,promet,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,Ministrstvo za okolje in prostor,energija,izpusti,tehnologija,energetski trg,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Največ vlaganj bo v pametna omrežja Vladimir Habjan ELES Aleksander Mervar prenos,distribucija,proizvodnja,investicije,vzdrževanje,gradnja,omrežje,prenosno omrežje,pametna omrežja,SODO,gradnja daljnovoda,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,energetski zakon,razvoj,kadri,elektrika,naložbe,daljnovodi,agencija RS za energijo,vrednost projekta
Pogovor Za enakopraven položaj na trgu Miro Jakomin SODO Matjaž Vodušek distribucija,proizvodnja,zakonodaja,energetika,distribucijsko omrežje,razvoj distribucije,projekti,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Pogovor Namesto strateškega partnerja, strateški lastnik Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Blaž Košorok premog,proizvodnja,poslovanje,TEŠ 6,vzdrževanje,termoelektrarne,energetika,hidro energija,cene elektricne energije,reorganizacija,racionalizacija,blok 6,stroški
Pogovor JEK 2 je regijski projekt Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak jedrska energija,premog,okolje,investicije,emisije,jedrske elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,energetska politika,oskrba,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,varnost,konkurencnost,energija,naložbe,elektrarne,tehnologija,kupci,infrastruktura
Pogovor Elektrika je energent prihodnosti Miro Jakomin Elektro Gorenjska,GIZ distribucija Bojan Luskovec distribucija,investicije,gradnja,omrežje,alernativni viri,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,SODO,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,tehnologija,odjemalci,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Naš cilj so tuji trgi Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic distribucija,investicije,ucinkovita raba energije, URE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,virtualna elektrarna,terciarna regulacija,projekti,elektricna energija,daljnovodi,sanacija,žled,polnilne postaje,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,GEN-I
Pogovor Prednost ima trajnostna energija Polona Bahun Borzen Karlo Peršolja izobraževanje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,energetski zakon,proizvodnja elektricne energije,energija,borza,elektrarne,podpore,podatki,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije