Naš stik, št. 2, april 2016

V tej številki lahko preberete...

Hidroelektrarne-priložnost in izziv
Slovenija ima še velik hidropotencial, ki bi ga kazalo izrabiti. Kako daleč so projekti na posameznih vodotokih in katere so poglavitne ovire, da ne potekajo hitreje?

Za menjavo plinskih blokov  vse nared
V termoelektrarni Brestanica bodo začeli z izvedbo ključnega projekta, to je zamenjavo dotrajanih plinskih agregatov. Vrednost naložbe je ocenjena na 35 milijonov evrov, končali pa naj bi jo v dveh letih.

Med ponudbo Energetike tudi električna energija
V Energetiki Ljubljana so obstoječi ponudbi toplote in plina aprila dodali še električno energijo, s čimer so zaokrožili paleto storitev s področja oskrbe prestolnice z energijo. Energetika sicer pripravlja tudi nekatere druge ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Neizkoriščena prihodnost Brane Janjic trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,energija
Aktualno Za menjavo plinskih blokov vse nared Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj obratovanje,emisije,vzdrževanje,varstvo okolja,plinske elektrarne,zmanjševanje emisij,projekti,zanesljiva in kakovostna oskrba,tehnicne izboljšave,tehnologija
Aktualno Sprejem Energetskega koncepta Slovenije je treba pospešiti Miro Jakomin Energetska zbornica Slovenije Anton Colaric distribucija,investicije,zakonodaja,hidroelektrarne,energetika,poslovni nacrt,energetska politika,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno Med ponudbo Energetike tudi električna energija Miro Jakomin Energetika Ljubljana Samo Lozej investicije,,omrežje,energetska oskrba,TE-TOL,energetska ucinkovitost,oskrba,elektricna energija,kakovost,zemeljski plin,zrak,toplotna energija
Aktualno Poslovanje v letu 2015 nad pričakovanji Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Matjaž Osvald,Marjan Ravnikar poslovanje,investicije,omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,obnova,razdelilna transformatorska postaja, RTP,polnilne postaje,e-mobilnost,odjemalci
Aktualno Prihodnost so investicije v pametna omrežja Miro Jakomin Bojan Luskovec,Matjaž Osvald prenos,distribucija,investicije,telekomunikacije,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,Elektro Gorenjska,Elektro Celje,Elektro Maribor,razvoj distribucije,napredno merjenje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,opticno omrežje,infrastruktura,Elektro Ljubljana
Fokus Hidroelektrarne Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Holding slovenskih elektrarn,Dravske elektrarne Maribor,Savske elektrarne Ljubljana,Hidroelektrarne na spodnji Savi,Zveza društev lastnikov in graditeljev MHE (ZDMHE) Andrej Vizjak,Blaž Pišek,Andrej Tumpej,Matjaž Eberlinc,Stane Cadež okolje,obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,narava,državni prostorski nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,cene elektricne energije,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,veriga elektrarn,elektricna energija,varovanje narave,ekonomija,razpis,Natura 2000,stroški,proizvodnja energije,vrednost projekta,infrastruktura
Pogledi Potrebujemo energetski čudež! Leon Cizelj izobraževanje,podnebne spremembe,raziskave,energetika,nizkoogljicne tehnologije,energija,izpusti
Pogledi Spremembe v EES - grožnja ali priložnost? Andrej Sourent obratovanje,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,elektricna energija,tehnologija,elektroenergetski sistem
Pogledi (Ne) učinkovitost obstoječe zakonodaje Aleš Jurak investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,posojilo,energetski trg
Pogledi Naiven razmislek o napovedovanju prihodnosti Bojan Luskovec distribucija,investicije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,energetska politika,vodenje,napredno merjenje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,tehnologija,odjemalci,trg elektricne energije
Na delovnem mestu Ob prenovi naših elektrarn smo pridobili dragocena znanja in izkušnje Vladimir Habjan Dravske elektrarne Maribor Tomaž Markelj trgovanje, borza,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,remont,upravljanje,varstvo okolja,daljinsko vodenje,MHE,elektrarne,agregat
Pogovor Spajanje energetskih trgov se uspešno nadaljuje Brane Janjic BSP South Pool Anže Predovnik prenos,trgovanje, borza,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,dodeljevanje prenosnih zmogljivosti,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,elektricna energija,Evropska unija,prodaja,evropska zakonodaja,elektrika,stroški,podatki,kupci,odjemalci,trg elektricne energije
Portret Zmage si moraš želeti Polona Bahun Elektro Ljubljana Martina Pohar šport,tekmovanja
Na delovnem mestu Kakovostno vzdrževanjepogoj za visoko razpoložljivost naprav Vladimir Habjan Dravske elektrarne Maribor Tomaž Markelj obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,varstvo okolja,daljinsko vodenje,sodobne tehnologije,pametna omrežja,obnova,izredne razmere,reorganizacija,kadri,varnost,elektrarne,zanesljivost obratovanja,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Razglašena opozorilna stavka v elektrogospodarstvu Brane Janjic SODO,Holding slovenskih elektrarn,Vlada RS,SDE,Ministrstvo za infrastrukturo organiziranost,energetika,razvoj slovenske energetike,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,socialni dialog,elektrogospodarstvo,stavka,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Četrti blok TEŠ dobil dovoljenje za obratovanje Polona Bahun Termoelektrarna Šoštanj,Agencija za okolje obratovanje,TEŠ
Iz energetskih okolij Letos za naložbe skoraj 10 milijonov evrov Miro Jakomin SODO investicije,distribucijsko omrežje,oskrba,projekti,zanesljivost obratovanja,razpis,infrastruktura
Iz energetskih okolij S 7. aprilom stekla druga faza poročanja po uredbi REMIT Polona Bahun Borzen prenos,elektricna energija,zemeljski plin,evropska zakonodaja,odjemalci,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Štorklji na Ljubečni dobili varnejši dom Vladimir Habjan Elektro Celje narava,umešcanje v prostor,nadzemni vodi
Iz energetskih okolij Sredstva za pomoč mariborskim humanitarnim organizacijam Vladimir Habjan Elektro Maribor družbena odgovornost,donacije,pomoc
Iz energetskih okolij Lani z 1,3 milijona evrov dobička Brane Janjic Energija plus okolje,poslovanje,prodaja elektricne energije
Iz energetskih okolij Poudarek na optimizaciji sistemskih storitev Nadja Novak ELES Aleksander Mervar,Janez Kopac obratovanje,prenosno omrežje,energetska politika,oskrba,proizvodnja elektricne energije,elektrarne
Iz energetskih okolij Končano zbiranje ponudb za nakup obveznic Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn poslovanje
Iz energetskih okolij Z obnovo MHE Goričane do podvojitve proizvodnje Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana daljinsko vodenje,rekonstrukcija,obnova,MHE,elektrarne
Iz energetskih okolij 147.1 milijona evrov Brane Janjic Borzen obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,elektrarne,podpore
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen trgovanje, borza,obratovanje,hidroelektrarne,prenosno omrežje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,podpore,odjemalci
Trenutek Preučujemo Brane Janjic Slovenski nacionalni komite svetovnega energetskega sveta energetika,energetska politika,okoljska politika,zanesljiva in kakovostna oskrba,podnebje,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Spomini 120 let elektrifikacije Kristina Sever Elektro Ljubljana distribucija,omrežje,energetika,oskrba,elektricna energija,elektrogospodarstvo,elektrarne,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja plin,proizvodnja,hidroelektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,prenosno omrežje,elektricna vozila,energetska politika,energetska varnost,zmanjševanje emisij,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,Evropska unija,evropska zakonodaja,energija,vetrna energija,biomasa,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura