Naš stik, št. 3, junij 2016

V tej številki lahko preberete...

Pametna omrežja so tu

Zgodba o tako imenovanih pametnih omrežjih ni nova in ima svoje korenine že nekaj desetletij nazaj, ko je z razvojem informacijskih tehnologij prišlo do prvega povezovanja z energetiko. V kar nekaj aktualnih mednarodnih raziskovalnih projektov s tega področja so vključena tudi naša energetska podjetja. Tokrat smo jih povprašali, kakšna je njihova vloga pri tem in kaj si od teh projektov obetajo?

Jedrska energija se še ne poslavlja

Jedrska energija bo tudi v prihodnje imela pomembno vlogo pri zagotavljanju oskrbe z električno energijo, njen delež pa naj bi v energetski mešanici leta 2050 v državah EU še vedno znašal dobro petino.

Začela se je gradnja 110 kV prekmurske zanke

Elektro Maribor pospešeno gradi dobrih 14 kilometrov dolg dvosistemski 110 kV daljnovod RTP Murska Sobota–RTP Mačkovci, ki bo predvidoma začel obratovati še letos. Gre za enega od treh ključnih objektov 110 kV prekmurske zanke, s katero bodo zagotovili večjo zanesljivost in kakovost napajanja tega dela Slovenije.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Pametno s pametnimi omrežji Brane Janjic omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,projekti,razvoj,energetske storitve,denar,tehnologija,skladi
Aktualno Elektrarna dobiva končno podobo Vladimir Habjan HSE Invest,Hidroelektrarne na spodnji Savi Matjaž Hauptman,Alen Lazic hidroelektrarne,izobraževanje,gradnja,stikališce,gradnja elektrarne,elektromontažna dela,projekti,varnost,nesreca,elektrarne,razpis,elektrifikacija,elektroenergetski sistem,agregat
Aktualno Jedrska energija se še ne poslavlja Brane Janjic Evropska komisija jedrska energija,investicije,zakonodaja,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,raziskave,sodobne tehnologije,elektricna energija,varnost,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Aktualno ELES prevzema 110 kV omrežje Miro Jakomin ELES Srecko Lesjak obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,omrežje,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,obnova,projekti,energetski zakon,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,infrastruktura
Aktualno Zaživel nov center vodenja Miro Jakomin Elektro Gorenjska Bojan Luskovec distribucija,poslovanje,obratovanje,izobraževanje,upravljanje,omrežje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,razvoj distribucije,oskrba,vodenje,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kakovost,podatki,javno narocanje,elektroenergetski sistem
Aktualno Začela se je gradnja 110 kV prekmurske zanke Brane Janjic Elektro Maribor zakonodaja,gradnja,omrežje,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,umešcanje v prostor,oskrba,regulacija,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,odjemalci,elektrifikacija,vrednost projekta
Fokus Pametna omrežja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,Kristijan Koželj ELES,SODO,Elektro Celje,GEN-I,GIZ distribucija,Tehnološka platforma za pametna omrežja Bojan Luskovec,Uroš Salobir,Igor Papic,Gregor Omahen,Tomaž Oštir prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,,upravljanje,informatika,raziskave,omrežje,energetika,daljinsko vodenje,prodaja elektricne energije,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,energetska politika,energetska ucinkovitost,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,napredno merjenje,projekti,lokalne skupnosti,meritve,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,nova ponudba,energetske storitve,raziskovanje,internet,elektrogospodarstvo,ekonomija,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,proizvodnja energije,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Pogledi Zakaj v podjetjih sploh potrebujemo upravljanje s sredstvi? Saša Jamšek upravljanje,projekti,elektricna energija,denar,elektrogospodarstvo,ekonomija,upravljanje s tveganji
Pogledi Pasti energetskih strategij Vekoslav Korošec proizvodnja,zakonodaja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,oskrba,razvoj,ekonomija,elektrarne,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Regulatorno tveganje ovira investicije v EU Ana Stanic poslovanje,zakonodaja,energetika,energetske investicije,Evropska unija,evropska zakonodaja,upravljanje s tveganji
Pogledi Pri delitvi znanja se pogosto zatika Andrej Tomšic izobraževanje,informatika,razvoj,kadri
Na delovnem mestu Uspešno uvajanje sodobnih analitičnih orodij Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Dalibor Kranjcic vzdrževanje,upravljanje,informatika,sodobne tehnologije,projekti,meritve,tehnologija,podatki,procesni sistemi,elektroenergetski sistem
Na delovnem mestu Sistem ZVAPS prinaša pomembne prihranke Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Sašo Kreslin,Boštjan Gregorc obratovanje,zakonodaja,hidroelektrarne,vzdrževanje,sodobne tehnologije,vodenje,meritve,kadri,elektrarne,tehnologija,podatki,procesni sistemi,odjemalci,agregat
Pogovor Ključni cilj je proizvesti čim več elektrike Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj Arman Koritnik premog,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,omrežje,poslovni nacrt,termo energija,cene elektricne energije,oskrba,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,evropska zakonodaja,kolektivne pogodbe,izpusti,obletnice,elektrogospodarstvo,zanesljivost obratovanja,blok 6,posojilo,tehnologija,odjemalci,energetski trg,toplotna energija,elektroenergetski sistem
Portret Za dobre fotografije si je treba vzeti čas Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Miha Becan CIGRE,razstave,informatika,popotovanja,energetika,fotografija,nadzemni vodi,koledar,združenja,daljnovodi,Hoeflerjevi dnevi,knjiga, zbornik
Iz energetskih okolij Omrežje je treba prilagoditi izzivom razpršenih virov Miro Jakomin Zavod14 Klemen Potisek prenos,distribucija,zakonodaja,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,umešcanje v prostor,elektricna energija,elektrogospodarstvo,tehnologija,e-mobilnost,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Uroš Blažica ostaja direktor Elektra Primorska Vladimir Habjan Elektro Primorska Uroš Blažica nadzorni svet,elektricna energija,prodaja,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Imenovan nov predsednik uprave Vladimir Habjan Elektro Celje Franc Kupec energetika,distribucijsko omrežje,elektrogospodarstvo,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Stroški arbitraže bodo krila vsa elektroenergetska podjetja Brane Janjic Nuklearna elektrarna Krško prodaja elektricne energije,elektricna energija,Ministrstvo za finance,denar,elektrogospodarstvo,Ministrstvo za infrastrukturo
Iz energetskih okolij Lani smo uvozili 48 odstotkov potrebne energije Brane Janjic Statisticni urad RS jedrska energija,hidroelektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Nadaljujejo se posveti za pripravo Energetskega koncepta Slovenije Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo Danijel Levicar energetika,oskrba,delavnica,energija,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Z novimi rešitvami do učinkovitejših polnilnih postaj Brane Janjic Kolektor upravljanje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,polnilne postaje
Iz energetskih okolij TE-TOL še povečal učinkovitost svojih naprav Miro Jakomin Energetika Ljubljana obratovanje,vzdrževanje,zrak
Iz energetskih okolij Trend višanja izplačil za OVE se umirja Polona Bahun Borzen proizvodnja,,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna energija,podpore
Iz energetskih okolij Projekt E3 finalist energetsko učinkovitih projektov Vladimir Habjan E 3, energetika, ekologija, ekonomija investicije,inovativnost,sodobne tehnologije,energetska ucinkovitost,projekti
Iz energetskih okolij Slovenija tke močnejše energetske vezi z Iranom Polona Bahun ELES,GEN-I,Vlada RS Klemen Potisek emisije,ucinkovita raba energije, URE,energetika,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij 2,4 odstotka Brane Janjic Evropska unija cene elektricne energije
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,remont,hidro energija,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,regulacija,crpalna elektrarna,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,DEM,energija,podpore,odjemalci
Trenutek Vzdržujemo Brane Janjic ELES vzdrževanje,stikališce,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,daljnovodi
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun premog,emisije,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,trajnostni razvoj,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,gospodarski razvoj,fotovoltaika,projekti,promet,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,Evropska unija,vodni viri,izpusti,podnebje,denar,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,polnilne postaje,pomoc,elektromobilnost,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Spomini 120 let elektrifikacije Kristina Sever Elektro Ljubljana proizvodnja,omrežje,elektrika,obletnice,elektrifikacija