Naš stik, št. 4, avgust 2016

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Slovenski trg dobro deluje

Agencija za energijo je letos izdala že petnajsto letno poročilo o delovanju slovenskega trga z električno energijo in zemeljskim plinom, ki podaja celovit pregled o dogajanju v letu 2015. To je bilo še posebej pestro, saj je zaživela večina ukrepov, ki izhajajo iz Energetskega zakona in uvedbe tretjega svežnja energetske zakonodaje EU.

Lansko leto za OVE med rekordnimi

Lani je bilo po svetu zgrajenih za 147 GW novih proizvodnih zmogljivosti iz obnovljivih virov, pri čemer sta v ospredju izrabi vetra in sonca. Za naložbe v obnovljive vire pa je bilo namenjenih rekordnih 285,9 milijarde dolarjev.

Nujno je združevanje strokovnih potencialov

V juniju je v Portorožu je pod okriljem CIGRE – Mednarodnega sveta za velike elektroenergetske sisteme, potekala prva regionalna energetska konferenca SEERC, ki združuje gospodarski, akademski in industrijski del elektroenergetike v srednji in jugovzhodni Evropi. Udeležilo se jo je več kot 300 strokovnjakov iz 26 držav, na njej pa je bilo predstavljenih kar 120 referatov in nekaj posebej vabljenih predstavitev.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Od julija slovenski trg še bolj evropski Polona Bahun GEN-I,Elektro energija,ECE distribucija,cene elektricne energije,konkurencnost,energija,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno Lansko leto za OVE med rekordnimi Brane Janjic proizvodnja,hidroelektrarne,gradnja,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska oskrba,energetski projekti,energetska ucinkovitost,oskrba,razvoj,energetski razvoj,poraba,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,toplotna energija,elektroenergetski sistem
Aktualno Prenosno omrežje pripravljeno na razmah električnih vozil Miro Jakomin Pavel Omahen,Klemen Potisek,Janez Koželj distribucija,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,strokovna posvetovanja,informatika,telekomunikacije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,promet,elektricna energija,poraba,politika,elektrika,energija,denar,ekonomija,zanesljivost obratovanja,tehnologija,stroški,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,ELES,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno Ambiciozno tudi v prihodnje Vladimir Habjan Elektro Primorska Uroš Blažica distribucija,poslovanje,investicije,gradnja,nagrade,omrežje,poslovni nacrt,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,nadzorni svet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,partnerji,stavka,odjemalci,infrastruktura
Aktualno Nujno je združevanje strokovnih potencialov Drago Papler CIGRE,SEERC Krešimir Bakic mednarodno sodelovanje,izobraževanje,strokovna posvetovanja,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,okoljska politika,elektricna energija,elektrika,elektrogospodarstvo,tehnologija,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Fokus Slovenski trg dobro deluje Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Elektro Maribor,Agencija za energijo,GEN-I,Elektro Maribor Enegija plus,Elektro energija,ECE Robert Golob,Bojan Horvat,Dejan Paravan,Mitja Terce,Duška Godina slovenska energetika ,prenos,distribucija,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,obratovanje,zakonodaja,racuni,izobraževanje,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetske investicije,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,cezmejne prenosne zmogljivosti,energetski zakon,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,energetske storitve,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,podpore,proizvodnja energije,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Pogledi Eppur si mouve! Ali res? Miran Novak PIES strokovna posvetovanja,informatika,energetika,pametna omrežja,projekti,posvetovanja,naložbe,posvet
Pogledi Aktualni tehnični izzivi v elektroenergetiki Pavel Omahen ELES proizvodnja,racuni,jedrske elektrarne,termoelektrarne,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost,elektrika,energija,daljnovodi,elektrarne,elektroenergetski sistem
Pogledi Koncept ali program in kako naprej? Maks Babuder Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) obratovanje,informatika,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,energetski zakon,razvoj,zemeljski plin,nafta,energija,ekonomija,spremembe,tehnologija,e-mobilnost,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Je trg res mrtev? Dejan Paravan GEN-I trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,zakonodaja,informatika,podnebne spremembe,ucinkovita raba energije, URE,energetika,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,oskrba,regulacija,energija,tehnologija,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Na delovnem mestu Doseganje evropske ravni kakovosti Miro Jakomin Elektro Gorenjska okolje,poslovanje,zakonodaja,družbena odgovornost,poslovna odlicnost,varnostni standardi,vodenje,certifikat družini prijazno podjetje,okoljska politika,kadri,kakovost,standardi,varnost,varovanje,odjemalci
Na delovnem mestu Ni počivanja na lovorikah doseženih certifikatov Miro Jakomin Elektro Gorenjska Mojca Kremsar upravljanje,energetika,varstvo okolja,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,komuniciranje ,gospodarski razvoj,oskrba,certifikat družini prijazno podjetje,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,kakovost,elektrika,upravljanje s tveganji,infrastruktura
Pogovor Ponudba na slovenskem energetskem trgu je pestra Brane Janjic Agencija za energijo Duška Godina prenos,distribucija,trgovanje, borza,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,racuni,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,energetski regulator,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,energetska politika,energetska ucinkovitost,cezmejne prenosne zmogljivosti,napredno merjenje,projekti,agencija,energetski zakon,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zemeljski plin,Evropska unija,varnost,politika,evropska zakonodaja,konkurencnost,elektrika,borza,varovanje,denar,naložbe,agencija RS za energijo,tehnologija,stroški,podatki,proizvodnja energije,elektromobilnost,odjemalci,energetski trg,toplotna energija,trg elektricne energije
Portret Inženir, ki ljubi abstraktno Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Igor Zimic okolje,obratovanje,razstave,izobraževanje,obnova,meritve,umetnost
Iz energetskih okolij Avstrijska in slovenska meja uspešno spojeni Polona Bahun ELES prenos,trgovanje, borza,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Sredstva za bazen HE Brežice le zagotovljena Vladimir Habjan Vlada RS investicije,hidroelektrarne,gradnja elektrarne,infrastruktura
Iz energetskih okolij Slovenija podala pozitivno mnenje o JE Paks 2 Miro Jakomin Ministrstvo za okolje in prostor okolje,jedrske elektrarne,projekti
Iz energetskih okolij Gorazd Skubin predčasno prevzel vodenje HSE Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Gorazd Skubin poslovanje,TEŠ,nadzorni svet,cene elektricne energije,vodenje,reorganizacija,naložbe,blok 6,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij Spominska obeležja ob 25.obletnici vojne za Slovenijo Miro Jakomin Gorenjske elektrarne,Termoelektrarna Brestanica varnost,obletnice,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Razglasili najboljše na natečaju Mladi v svetu energije Vladimir Habjan GEN energija izobraževanje,energetika,projekti,prireditve,natecaj,elektrika,energija
Iz energetskih okolij V letu 2015 na področju jedrske varnosti brez pretresov Vladimir Habjan Uprava RS za jedrsko varnost obratovanje,zakonodaja,gradnja,remont,sevanje,projekti,Nuklearna elektrarna Krško,radiaktivni odpadki,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij Zamenjava sistema vzbujanja in električnih zaščit agregata 2 na HE Formin Iztok Dover Dravske elektrarne Maribor obratovanje,hidroelektrarne,remont,projekti,zanesljivost obratovanja
Iz energetskih okolij Izšla knjiga OVE v Sloveniji z naslovom Prerez časa in prostora Polona Bahun Borzen slovenska energetika ,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energija,knjiga, zbornik,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Mag. Aleksander Mervar imenovan za menedžerja desetletja Brane Janjic ELES Aleksander Mervar poslovanje,nagrade,poslovna odlicnost,pametna omrežja,vodenje,projekti,podelitev
Iz energetskih okolij Vlada sprejela letna poročila družb ELES, Borzen in SODO Vladimir Habjan Vlada RS poslovanje,investicije,SODO,denar,porocilo,ELES
Iz energetskih okolij Korak bliže k združitvi z GEN-I Polona Bahun Elektro energija trgovanje, borza,projekti,elektricna energija,zemeljski plin,prodaja,skupšcina,GEN-I,Elektro Ljubljana
Iz energetskih okolij 406 milijonov evrov Brane Janjic Elektro Maribor distribucija,energetika,elektricna energija,posodabljanje omrežja,denar,elektrogospodarstvo,spremembe,odjemalci
V številkah Obratovanje in Trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Gradimo Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,gradnja,stikališce,gradnja elektrarne,elektromontažna dela,agregat
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja premog,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,raziskave,omrežje,termoelektrarne,trajnostni razvoj,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,cene elektricne energije,projekti,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zdravje,energija,izpusti,podnebje,geotermalna energija,elektrarne,tehnologija,polnilne postaje
Spomini Pol stoletja laboratorija za visoke napetosti Stane Vižintin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) okolje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,meritve,razvoj,elektroenergetski sistem