Naš stik, št. 5, oktober 2016

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:Energetska prihodnost Slovenije je nizkoogljična

Priprava Energetskega koncepta Slovenije poteka nekoliko drugače, kot so se pripravljali drugi strateški dokumenti doslej. Zato je, kot pravi Urška Dolinšek z Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo, tokrat dejansko več poudarka na sami pripravljalni fazi, da lahko vzpostavimo trdne temelje, ki bodo omogočili izdelavo dobre energetske strategije.

V Krškem začetek rednega remonta

Po letu in pol obratovanja se je oktobra v NEK začel redni remont elektrarne. Izvajajo vrsto pomembnih posodobitev, nadzornih preverjanj in vzdrževalnih del, med katerimi izstopa remont glavnega generatorja.

Pozornost HSE je treba usmeriti v razvoj

»Poglavitni problem HSE je, da se je doslej ukvarjal preveč sam s sabo in z dogajanjem, povezanim s projektom TEŠ 6, premalo pa s pogledi v prihodnost. Zato je izgubil razvojni naboj, ki ga je v preteklosti imel,« pravi Gorazd Skubin.


 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Energetski koncept že je in ga še ni Brane Janjic jedrska energija,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,konkurencnost,energija,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno V Krškem začetek rednega remonta Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Vinko Planinc obratovanje,izobraževanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,hladilni stolpi,posodabljanje sistemov,kadri,kakovost,standardi,varnost,tehnicne izboljšave,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,razpis,jedrska varnost,javno narocanje
Aktualno Raziskave in razvoj za trajnostno jedrsko energetiko Mojca Drevenšek jedrska energija,obratovanje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,raziskave,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,okoljska politika,razvoj,elektricna energija,nizkoogljicna družba,politika,energija,radiaktivni odpadki,jedrska varnost
Aktualno Gradbena dela v polnem teku Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Tomislav Malgaj obratovanje,emisije,vzdrževanje,gradnja,stikališce,energetsko dovoljenje,plinske elektrarne,projekti,elektricna energija,denar,daljnovodi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,agregat,infrastruktura
Aktualno Naš cilj je stroškovna optimizacija poslovanja Vladimir Habjan Elektro Celje Boris Kupec distribucija,poslovanje,investicije,obratovanje,vzdrževanje,gradnja,upravljanje,omrežje,poslovni nacrt,distribucijsko omrežje,obnova,oskrba,vodenje,elektricna energija,kadri,havarija,spremembe,odjemalci,elektroenergetski sistem
Aktualno Dopolnitve panožne kolektivne pogodbe še letos Brane Janjic SDE Valter Vodopivec poslovanje,socialni dialog,kolektivne pogodbe,sindikati,pogovor,elektrogospodarstvo
Fokus Energetska prihodnost Slovenije je nizkoogljična Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Elektro Ljubljana,GEN energija,Energetska zbornica Slovenije,Ministrstvo za infrastrukturo Martin Novšak,Andrej Ribic,Robert Golob,Peter Kralj,Anton Colaric,Dušan Florjancic,Urška Dolinšek jedrska energija,distribucija,premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,omrežje,alernativni viri,termoelektrarne,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,distribucijsko omrežje,energetska politika,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,nizkoogljicne tehnologije,umešcanje v prostor,oskrba,promet,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,kadri,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,politika,Nuklearna elektrarna Krško,delavnica,konkurencnost,nafta,energija,raziskovanje,izpusti,biomasa,naložbe,ekonomija,tehnologija,proizvodnja energije,elektricna mobilnost ,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Od polnjenja baterij do celovite storitve Uršula Krisper Elektro Ljubljana upravljanje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,projekti,promet,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,infrastruktura
Pogledi Masovna uporaba električnih avtomobilov vse bliže Pavel Omahen ELES obratovanje,omrežje,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,cene elektricne energije,promet,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem
Pogledi Zakaj je nujno, da se koncesije podelijo distributerjem? Valter Vodopivec SDE distribucija,vzdrževanje,upravljanje,informatika,distribucijsko omrežje,SODO,Vlada RS,gospodarski razvoj,razvoj distribucije,elektricna energija,kadri,politika,elektrogospodarstvo,stroški,infrastruktura
Pogledi Več posluha za skupne rešitve Tomaž Žagar ARAO jedrska energija,mednarodno sodelovanje,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,proizvodnja elektricne energije,kakovost,raziskovanje,radiaktivni odpadki,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Na delovnem mestu Podatki so vse pomembnejši Polona Bahun ELES Aleksander Polajner investicije,vzdrževanje,upravljanje,informatika,omrežje,poslovni nacrt,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,umešcanje v prostor,projekti,meritve,razvoj,tehnicne izboljšave,daljnovodi,podpore,tehnologija,razpis,stroški,podatki,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Pogovor Pozornost je treba usmeriti v razvoj Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Gorazd Skubin premog,proizvodnja,poslovanje,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,TEŠ 6,poslovni nacrt,prodaja elektricne energije,hidro energija,komuniciranje ,cene elektricne energije,reorganizacija,projekti,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost,socialni dialog,kolektivne pogodbe,elektrogospodarstvo,stroški,kupci,energetski trg,elektroenergetski sistem,vrednost projekta
Portret Vse bliže krogu najboljših motokrosistov Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Matic Žitnik plin,proizvodnja,vzdrževanje,termoelektrarne,šport,elektrogospodarstvo,tekmovanja,elektrarne,stroški
Iz energetskih okolij Nova daljnovodna povezava Železniki-Bohinj tudi uradno odprta Miro Jakomin Elektro Gorenjska investicije,energetske investicije,gradnja daljnovoda,elektroenergetski projekti,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,vrednost projekta
Iz energetskih okolij Ob Evropskem tednu mobilnosti nova električna polnilnica Polona Bahun Elektro Ljubljana elektricne polnilnice,projekti,zelena energija
Iz energetskih okolij Slavnostno odprtje RTP Žalec Maja Ivancic Elektro Celje distribucija,okolje,investicije,emisije,vzdrževanje,stikališce,distribucijsko omrežje,gospodarski razvoj,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,varnost,hrup,odjemalci
Iz energetskih okolij Distribucijska podjetja del dobička minulega leta razdelila med delničarje Polona Bahun Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska distribucija,nadzorni svet,skupšcina
Iz energetskih okolij V teku obnova 110 kV stikališča Slovenska Bistrica Polona Bahun ELES investicije,stikališce,obnova
Iz energetskih okolij Reka Sava spet v starem toku Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi hidroelektrarne,gradnja elektrarne,projekti,elektrarne,infrastruktura
Iz energetskih okolij Končana obnova agregata 2 MHE Melje Aleš Kirbiš Dravske elektrarne Maribor proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,remont,gradnja elektrarne,projekti,agregat
Iz energetskih okolij Na obisku gospodarski minister Zdravko Počivalšek Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica investicije,omrežje,plinske elektrarne,obnova,projekti,elektrarne,blok 6,elektroenergetski sistem,agregat,infrastruktura
Iz energetskih okolij MHE Goričane bo obnovljena ob koncu leta Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana hidroelektrarne,daljinsko vodenje,distribucijsko omrežje,obnova,projekti,elektrarne
Iz energetskih okolij Tokratna humanitarna pomoč namenjena otrokom Brane Janjic Elektro Maribor družbena odgovornost,donacije,denar
Iz energetskih okolij Dosedanja proizvodnja za petino nad planom Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,soncne elektrarne,obnova,proizvodnja elektricne energije,proizvodnja energije
Iz energetskih okolij Koroška kmalu z boljšim napajanjem Polona Bahun ELES prenos,investicije,obratovanje,stikališce,rekonstrukcija,obnova,projekti,elektricna energija,daljnovodi,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Konferenca trajnostna energija lokalno tudi letos dobro obiskana Brane Janjic Borzen investicije,emisije,zakonodaja,gradnja,trajnostni razvoj,energetska ucinkovitost,oskrba,projekti,poraba,konkurencnost,energija,naložbe,prenova,posojilo,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij 3,8 odstotka Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo energetika,cene elektricne energije,omrežnina,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,elektrika,energija,odjemalci
Trenutek Opismenjujemo Polona Bahun ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko razstave,druženje,energetika,pametna omrežja,šport,elektrofest,elektroenergetski sistem
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun okolje,emisije,podnebne spremembe,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,prenosno omrežje,elektricna vozila,energetski projekti,energetska politika,gradnja daljnovoda,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,fotovoltaika,oskrba,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,CO2 izpusti,energija,borza,podnebje,daljnovodi,plinovod,stroški,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Spomini 30 let HE Mavčiče Jana Babic Savske elektrarne Ljubljana proizvodnja,hidroelektrarne,odprtje,daljinsko vodenje,soncne elektrarne,veriga elektrarn,proizvodnja elektricne energije,CO2 izpusti,izpusti,obletnice