Naš stik, št. 6, december 2016

V tej številki lahko preberete...

v tej številki lahko preberete

Ključ do uspeha je sodelovanje

Danilo Klasinc je na Dravske elektrarne Maribor prišel leta 2005, po končanem študiju na mariborski Fakulteti za elektrotehniko, in se s svojim znanjem in izkušnjami, ki si jih je nabiral že prej med pripravništvom, takoj uspešno vključil v delo na različnih projektih, povezanih z zamenjavo elektro opreme. Zaposlen je v delovni enoti Strokovna podpora v službi Avtomatika in kot sam pravi, se je z avtomatiko pa tudi hidravliko veliko ukvarjal že med študijem, tako da sta mu ti področji še posebej blizu.

Pripravljeni na povečano porabo električne energije 

Na področju investicij je treba poskrbeti, da so elektroenergetski objekti zgrajeni pravočasno, da se uporabnikom zagotovi nemotena oskrba z električno energijo. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah EE objektov so vedno kakšni problemi, strokovnjaki pa so tu, da jih rešujejo. Jurij Podpečan je vodja projektov v podjetju Elektro Gorenjska. V njem je zaposlen že od leta 1982, v minulih letih pa je delal na različnih delovnih mestih v projektivi, razvoju in nabavi, sedaj pa dela na področju planiranja in vodenja projektov; v službi investicij je zaposlen šest let.

Premogovne tehnologije zaenkrat ostajajo nepogrešljive 

Potem, ko je bil s pridobitvijo uporabnega dovoljenja dokončan največji investicijski projekt v samostojni Sloveniji, Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj, se je ekipi HSE decembra pridružil Miha Pečovnik, dotedanji direktor projekta izgradnje bloka 6. Na novem delovnem mestu izvršnega direktorja Sektorja za investicije se bo najprej posvetil pripravi strategije na tem področju.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik V pričakovanju prihodnosti Brane Janjic podnebne spremembe,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,energetska politika,oskrba,projekti,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kakovost,elektrogospodarstvo,spremembe,elektroenergetski sistem
Pogovor Med člani izmenske ekipe je potrebno zaupanje Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Gorazd Pfeifer okolje,proizvodnja,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,energetika,sevanje,varnostni standardi,vodenje,projekti,elektricna energija,kakovost,varnost,ucenje,tehnicne izboljšave,tekmovanja,elektrarne,zanesljivost obratovanja,podatki,jedrska varnost
Pogovor Digitalno bo zamenjalo analogno Vladimir Habjan Elektro Primorska Branko Ožbolt distribucija,investicije,vzdrževanje,gradnja,stikališce,upravljanje,telekomunikacije,omrežje,daljinsko vodenje,nadzorni svet,obnova,napredno merjenje,projekti,razvoj,elektricna energija,radio,partnerji,tehnicne izboljšave,pogovor,prenova,daljnovodi,opticno omrežje,podpore,tehnologija,razpis,odjemalci
Pogovor Ključ do uspeha je sodelovanje Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Danilo Klasinc proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,remont,omrežje,športne igre,energetika,inovativnost,gradnja elektrarne,HSE, Holding Slovenske elektrarne,komuniciranje ,elektromontažna dela,vodenje,projekti,meritve,kadri,proizvodnja elektricne energije,kakovost,varnost,tehnicne izboljšave,internet,denar,prenova,elektrarne,športno društvo,zanesljivost obratovanja,sanacija,stroški,podatki,poplave,elektroenergetski sistem,agregat,vrednost projekta
Pogovor Pripravljeni na povečano porabo električne energije Miro Jakomin Elektro Gorenjska Jurij Podpecan distribucija,investicije,zakonodaja,izobraževanje,stikališce,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,elektroenergetski projekti,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,vodenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,tehnologija,razpis,odjemalci,vrednost projekta
Pogovor Pilotni projekti za prihodnost Vladimir Habjan Elektro Celje Kristijan Koželj distribucija,okolje,obratovanje,emisije,zakonodaja,racuni,izobraževanje,vzdrževanje,odprtje,informatika,omrežje,energetika,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,oskrba,projekti,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,poraba,podatki,javno narocanje,polnilne postaje,odjemalci,trg elektricne energije
Pogovor Delo z ljudmi mi odgovarja Vladimir Habjan Termoelektrarna Šoštanj Gregor Drobne premog,proizvodnja,obratovanje,razstave,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,remont,termoelektrarne,reorganizacija,projekti,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,kakovost,varnost,kogeneracija,obletnice,biomasa,spremembe,elektrarne,stavka,blok 6,tehnologija,razpis,stroški
Pogovor OVE bodo vse bolj vključeni v sistem Polona Bahun Borzen Borut Rajer trgovanje, borza,proizvodnja,zakonodaja,,strokovna posvetovanja,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,energetski zakon,okoljska politika,meritve,proizvodnja elektricne energije,varnost,evropska zakonodaja,natecaj,elektrika,stranke,vetrna energija,biomasa,združenja,spremembe,prenova,porocilo,elektrarne,podpore,razpis,podatki,proizvodnja energije,pomoc,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Pogovor SCALAR - zgodba o uspehu Polona Bahun Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Goran Milev distribucija,okolje,vzdrževanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,inovativnost,distribucijsko omrežje,projekti,meritve,razvoj,internet,obletnice,združenja,elektrogospodarstvo,daljnovodi,mednarodna posvetovanja,zavarovanje,naravne nesrece,stroški,podatki,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Pogovor Moje delo je izziv na izziv Polona Bahun Elektro Ljubljana Alenka Kolar distribucija,proizvodnja,investicije,izobraževanje,vzdrževanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,državni prostorski nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,promet,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,proizvodnja elektricne energije,varnost,elektrika,radio,obletnice,prenova,daljnovodi,elektrarne,opticno omrežje,tehnologija,podatki,knjiga, zbornik,procesni sistemi,žled,polnilne postaje,e-mobilnost,elektricna mobilnost ,elektrifikacija,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor Pametna omrežja so me pritegnila Polona Bahun ELES Gregor Omahen prenos,distribucija,upravljanje,omrežje,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,elektricna energija,poraba,energija,partnerji,gospodarska politika,denar,obletnice,naložbe,daljnovodi,tehnologija,stroški,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura
Pogovor Čim bolj se želimo približati uporabnikom storitev Miro Jakomin Energetika Ljubljana Diana Horvat trgovanje, borza,investicije,racuni,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,bilancne skupine,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,komuniciranje ,obnova,oskrba,promet,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,prodaja,zrak,zavarovanje,polnilne postaje,odjemalci,toplotna energija,trg elektricne energije
Pogovor Prednost odgovornemu vodenju projekta Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica Jurij Colaric obratovanje,vzdrževanje,gradnja,remont,plinske elektrarne,projekti,elektricna energija,evropska zakonodaja,daljnovodi,elektrarne,zanesljivost obratovanja,tehnologija,javno narocanje,agregat,vrednost projekta,infrastruktura
Pogovor Naša mnenja so upoštevana Vladimir Habjan GEN energija Primož Stropnik trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,emisije,zakonodaja,hidroelektrarne,izobraževanje,vzdrževanje,remont,jedrske elektrarne,energetika,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,plinske elektrarne,nadzorni svet,cene elektricne energije,terciarna regulacija,reorganizacija,projekti,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,prodaja,Nuklearna elektrarna Krško,evropska zakonodaja,raziskovanje,obletnice,naložbe,elektrarne,stroški,javno narocanje,upravljanje s tveganji,trg elektricne energije,GEN-I
Pogovor Optimizacija vsake investicije je velik izziv Miro Jakomin SODO Milan Vižintin distribucija,investicije,obratovanje,gradnja,stikališce,informatika,telekomunikacije,daljinsko vodenje,rekonstrukcija,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,napredno merjenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,energetski zakon,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,omrežnina,elektricna energija,varnost,energija,tehnicne izboljšave,daljnovodi,nesreca,tehnologija,razpis,sanacija,javno narocanje,polnilne postaje
Pogovor Zgodnje odkrivanje napak prihrani tisočake evrov Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Tine Cencic proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,srecanje,MHE,denar,elektrogospodarstvo,daljnovodi,elektrarne,tehnologija,podatki,agregat
Pogovor Vključevalen pristop k načrtovanju razvoja omrežja Karin Zagomilšek Elektro Maribor Franc Toplak prenos,distribucija,okolje,investicije,obratovanje,zakonodaja,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,trajnostni razvoj,poslovna odlicnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,nadzorni svet,razvoj distribucije,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,energetski zakon,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,dobrodelna dejavnost,energija,denar,naložbe,podatki,odjemalci,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Pogovor Z dodatnim metrom padca bomo podvojili proizvodnjo Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Roman Modic investicije,hidroelektrarne,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,distribucijsko omrežje,obnova,priprava gradenj in soglasij,projekti,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,MHE,elektrarne,razpis,javno narocanje
Pogovor Premogovne tehnologije zaenkrat ostajajo nepogrešljive Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Miha Pecovnik premog,okolje,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,energetika,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska politika,nadzorni svet,razvoj slovenske energetike,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,vodenje,reorganizacija,projekti,okoljska politika,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,denar,naložbe,blok 6,tehnologija,upravljanje s tveganji,energetski trg,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor V zakladništvu gledamo naprej Vladimir Habjan GEN-I Gregor Lojk trgovanje, borza,investicije,zakonodaja,racuni,izobraževanje,vzdrževanje,omrežje,daljinsko vodenje,soncne elektrarne,komuniciranje ,meritve,elektricna energija,soncna energija,kadri,zemeljski plin,prodaja,kriza,elektrika,denar,naložbe,ekonomija,elektrarne,posojilo,upravljanje s tveganji,odjemalci
Pogovor Največja nagrada je pogled na čudovite objekte Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Andrej Štricelj proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,popotovanja,rekreacija,energetika,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,HESS,projekti,lokalne skupnosti,veriga elektrarn,kadri,proizvodnja elektricne energije,politika,odnosi z javnostmi,elektrogospodarstvo,elektrarne,podatki,javno narocanje,poplave,pomoc,infrastruktura