Naš stik, št. 1, februar 2017

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete

Prehod na čisto energijo je evropska priložnost stoletja 

Evropska komisija je konec minulega leta predstavila nov sveženj zakonodajnih ukrepov, ki ga je poimenovala Čista energija za vse Evropejce – sprostitev možnosti Evrope za gospodarsko rast. S predlaganimi ukrepi naj bi Evropa še naprej ostala konkurenčna na svetovnih trgih, pri čemer je želja komisije, da se Evropa ne bi samo prilagodila prehodu na čisto energijo, temveč da bi na tem področju prevzela tudi vodilno svetovno vlogo.

Prilagoditve v NEK zaradi gradnje HE Brežice se zaključujejo

Po polnjenju akumulacijskega bazena hidroelektrarne Brežice se bo nivo reke Save ob NEK dvignil za tri metre. Zato so v sporazumu s HESS opredelili ukrepe oziroma projektne spremembe, ki bodo zagotovile varno in zanesljivo obratovanje NEK tudi v prihodnje. Večina projektov je končanih, preostali bodo letos.  

Potreba po integraciji informacijskih sistemov vse večja

Integracija informacijskih sistemov je ključnega pomena za doseganje učinkovitosti podjetij tako znotraj njih samih kot v sodelovanju z drugimi deležniki na energetskem trgu, sploh pa za uspešno izvedbo koncepta pametnih omrežij. Sistemi na področju informatike v elektroenergetskem sistemu so bili doslej zelo zaprti, sodobni koncepti obratovanja in vodenja sistema, načrtovanja, upravljanja s sredstvi in drugi pa zahtevajo, da se tovrstni sistemi informacijsko povezujejo. 

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Premikanje meja Brane Janjic emisije,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,energetska ucinkovitost,nizkoogljicna družba,Evropska unija,politika,evropska zakonodaja,energija,podnebje,energetski trg,Energetska unija
Aktualno Prilagoditve v NEK zaradi gradnje HE Brežice se zaključujejo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško,Hidroelektrarne na spodnji Savi Robert Planinc proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,remont,jedrske elektrarne,umešcanje v prostor,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,vodni viri,naložbe,elektrarne,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,toplotna energija
Aktualno Sekcija IPET vstopa v novo obdobje Polona Bahun Borzen Andraž Šavli zakonodaja,upravljanje,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,sodobne tehnologije,elektricna vozila,pametna omrežja,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,standardi,evropska zakonodaja,združenja,spremembe,stroški,podatki,odjemalci,energetski trg,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Razvoj v službi celovite energetske oskrbe Miro Jakomin Energetika Ljubljana Herman Janež premog,emisije,,vzdrževanje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,pametna omrežja,TE-TOL,oskrba,projekti,razvoj,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,izpusti,naložbe,razpis,odjemalci,toplotna energija,plinsko-parna enota
Aktualno Potreba po integraciji informacijskih sistemov vse večja Miro Jakomin Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) Andrej Souvent distribucija,organiziranost,upravljanje,informatika,omrežje,energetika,pametna omrežja,vodenje,standardi,tehnologija,podatki,energetski trg,elektroenergetski sistem
Aktualno Napovedane spremembe obračajo elektroenergetiko na glavo Mojca Drevenšek Malcolm Keay investicije,energetika,varstvo okolja,energetska politika,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,politika,evropska zakonodaja,raziskovanje,spremembe,podpore,tehnologija,stroški,trg elektricne energije,Energetska unija
Fokus Prehod na čisto energijo je evropska priložnost stoletja Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Evropska komisija slovenska energetika ,distribucija,premog,proizvodnja,investicije,emisije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,gospodarski razvoj,oskrba,napredno merjenje,projekti,zelena delovna mesta,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,poraba,standardi,politika,evropska zakonodaja,konkurencnost,podnebje,denar,biomasa,podpore,podatki,odjemalci,energetski trg,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem,Energetska unija
Pogledi Sistem upravljanja z energijo prinaša koristi Drago Papler Gorenjske elektrarne okolje,proizvodnja,emisije,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,prodaja elektricne energije,obnovljivi viri energije, OVE,vodenje,meritve,razvoj,poraba,kakovost,energija,stroški,elektroenergetski sistem
Pogledi Energetika in celovito korporativno poročanje Mojca Drevenšek okolje,poslovanje,energetika,porocilo,podatki,upravljanje s tveganji
Pogledi Obnovljivi viri so del energetske stvarnosti Franko Nemac Agencija za prestrukturiranje energetike okolje,proizvodnja,investicije,ucinkovita raba energije, URE,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,cene elektricne energije,oskrba,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,politika,konkurencnost,spremembe,podpore,stroški,proizvodnja energije
Pogledi Vpliv novih dejavnikov na razvoj elektrodistribucijskega omrežja Stanislav Vojsk SODO distribucija,okolje,investicije,upravljanje,omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,politika,varovanje,naložbe,stroški,polnilne postaje,odjemalci
Na delovnem mestu Poudarek na izrabi vseh obnovljivih virov Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,gradnja,energetika,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,projekti,razvoj,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varovanje narave,vodni viri,MHE,energija,denar,ekonomija,porocilo,daljnovodi,elektrarne
Na delovnem mestu Odgovore na vsa strokovna vprašanja imamo Brane Janjic Dravske elektrarne Maribor Igor Cuš okolje,investicije,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,energetika,državni prostorski nacrt,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,umešcanje v prostor,projekti,crpalna elektrarna,poraba,varovanje narave,MHE,denar,vetrna energija,geotermalna energija,naložbe,ekonomija,prenova,porocilo,elektrarne,Natura 2000,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogovor S krepitvijo navznoter aktivirali potencial navzven Vladimir Habjan GEN-I Robert Golob trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,sodobne tehnologije,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,kakovost,nova ponudba,denar,spremembe,elektrarne,stroški,elektromobilnost,odjemalci,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Portret Pridobljeno znanje je treba pustiti zanamcem Polona Bahun ELES Hailu Kifle investicije,obratovanje,izobraževanje,vzdrževanje,nagrade,omrežje,inovativnost,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,obnova,projekti,kakovost,elektrika,daljnovodi,stroški,žled,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Januarja vzdrževalcem zagodla sneg in veter Brane Janjic Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,Elektro Celje,Elektro Gorenjska vzdrževanje,omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,elektricna energija,odjemalci
Iz energetskih okolij Za nove projekte na OVE na voljo 10 milijonov evrov Polona Bahun Agencija za energijo ,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,projekti,proizvodnja elektricne energije,elektrika,podpore
Iz energetskih okolij Nov uspeh pri pridobivanju evropskih sredstev Polona Bahun ELES projekti,varnost,denar,podatki,infrastruktura
Iz energetskih okolij Uresničujmo, z energijo varčujmo že četrtič Miro Jakomin SODO lokalne skupnosti,elektricna energija,poraba,natecaj,energija
Iz energetskih okolij Borzen o trajnostnem razvoju ozavešča tudi najmlajše Polona Bahun Borzen okolje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,promet,elektrika,toplotna energija
Iz energetskih okolij HSE eno težjih let zaključil uspešno Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Gorazd Skubin,Stojan Nikolic poslovanje,investicije,obratovanje,TEŠ 6,reorganizacija,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,prodaja,posojilo,elektroenergetski sistem
Iz energetskih okolij Savske elektrarne lani presegle plan Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana ,hidroelektrarne,soncne elektrarne,proizvodnja elektricne energije,MHE
Iz energetskih okolij Izhodišča za HE Mokrice naj bi bila znana februarja Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,narava,veriga elektrarn,elektricna energija,agregat,infrastruktura
Iz energetskih okolij Predsednik vlade dr. Miro Cerar obiskal HE Brežice Vladimir Habjan Hidroelektrarne na spodnji Savi Bogdan Barbic,Peter Gašperšic obratovanje,hidroelektrarne,gradnja,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,prenosno omrežje,projekti,elektricna energija,vodni viri,agregat
Iz energetskih okolij Za investicijske projekte letos 15,6 milijona evrov Miro Jakomin Elektro Gorenjska investicije,stikališce,poslovni nacrt,distribucijsko omrežje,oskrba,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija
Iz energetskih okolij Izvajanje projekta Flex4Grid dobilo oceno uspešno Damjan Bobek Elektro Celje distribucija,upravljanje,raziskave,distribucijsko omrežje,projekti,razvoj,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,denar,podatki
Iz energetskih okolij Delež naprednih merilnih sistemov se povečuje Brane Janjic. Vladimir Habjan Elektro Maribor,Elektro Celje distribucija,okolje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,distribucijsko omrežje,oskrba,napredno merjenje,elektricna energija,stroški,podatki,odjemalci
Iz energetskih okolij Obetajo se dodatne 110 kV povezave z Italijo Brane Janjic Vlada RS telekomunikacije,državni prostorski nacrt,prenosno omrežje,gradnja daljnovoda,infrastruktura
Iz energetskih okolij Leto 2016 za Gen uspešno Vladimir Habjan GEN energija Martin Novšak plin,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,hidroelektrarne,remont,termoelektrarne,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,energetska politika,oskrba,projekti,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,tehnicne izboljšave,naložbe,elektrarne,stroški,elektroenergetski sistem,agregat,trg elektricne energije
Iz energetskih okolij 4. 120 GWh Brane Janjic Termoelektrarna Šoštanj proizvodnja,termoelektrarne,TEŠ,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,blok 6
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,hidroelektrarne,remont,omrežje,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,crpalna elektrarna,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci
Trenutek Zamenjujemo Miro Jakomin Termoelektrarna Brestanica plin,plinske elektrarne,projekti,blok 6,plinsko-parna enota,agregat
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun premog,okolje,obratovanje,emisije,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,termoelektrarne,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,elektricna vozila,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,vodikove tehnologije,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,podnebje,geotermalna energija,naložbe,zelena energija,elektrarne,javno narocanje,odjemalci,toplotna energija
Spomini Šest desetletij Elektra Tolmin Ljubo Kogoj Elektro Primorska distribucija,proizvodnja,vzdrževanje,omrežje,distribucijsko omrežje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Projekt SINCRO.GRID pridobil evropska sredstva Polona Bahun ELES,SODO,HEP investicije,mednarodno sodelovanje,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,pametna omrežja,oskrba,projekti,elektricna energija,denar,infrastruktura