Naš stik, št. 3, junij 2017

V tej številki lahko preberete...

V tej številki lahko preberete:

Dela povezana z novim blokom TEB dobro napredujejo

Gradnja novega plinskega bloka v TE Brestanica poteka v skladu s predvidenim terminskim planom, po katerem je zaključek vseh del predviden v začetku prihodnjega leta. Glavnina tehnološke opreme je namreč že v Brestanici, tako da so se gradbenim pridružila že prva montažna dela. Prva testiranja nove opreme so sicer predvidena v avgustu.

Energetika je pred pomembnimi odločitvami

V Mariboru je konec maja potekala že 13. konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki sodi med največja strokovna srečanja vseh, ki se ukvarjajo z energetiko. Osrednja nit letošnje konference so bile napovedane spremembe v delovanju elektroenergetskih sistemov, skupno pa je bilo predstavljenih kar 224 strokovnih referatov.

Obnovljivci na pohodu

Naložbe v obnovljive vire se skokovito povečujejo in na svetovni ravni že presegajo 300 milijard dolarjev na leto, pri čemer se kar 94 odstotkov vseh naložb nanaša na vetrne in sončne elektrarne. V Sloveniji na večje količine energije iz vetra ni računati in gre bolj staviti na še neizkoriščen hidropotencial in sončno energijo.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Za dosego ciljev potrebujemo sistematičen pristop Brane Janjic proizvodnja,podnebne spremembe,omrežje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,energetska politika,razvoj,soncna energija,poraba,energija,podnebje,denar,vetrna energija,naložbe,porocilo,podpore,tehnologija,infrastruktura
Aktualno Gradnja HE Brežice gre h koncu Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne Damjan Požun,Matjaž Hauptman obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,gradnja,stikališce,omrežje,gradnja elektrarne,hidro energija,projekti,kadri,proizvodnja elektricne energije,vodni viri,zanesljivost obratovanja,agregat,infrastruktura
Aktualno Slovenija ima na voljo dovolj prenosnih poti Polona Bahun ELES Tomaž Tomšic prenos,proizvodnja,hidroelektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,regulacija,elektricna energija,poraba,Nuklearna elektrarna Krško,energija,podpore,e-mobilnost,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Dela povezana z novim blokom dobro napredujejo Martina Merlin Termoelektrarna Brestanica gradnja,termoelektrarne,varstvo okolja,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,izredne razmere,projekti,proizvodnja elektricne energije,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,energija,tehnicne izboljšave,plinovod,elektroenergetski sistem,agregat
Aktualno Pestre mednarodne aktivnosti domačih jedrskih strokovnjakov Vladimir Habjan GEN energija Jože Špiler jedrska energija,investicije,obratovanje,mednarodno sodelovanje,izobraževanje,vzdrževanje,gradnja,jedrske elektrarne,raziskave,gradnja elektrarne,varnostni standardi,projekti,razvoj,kadri,varnost,denar,radiaktivni odpadki,tehnologija,jedrska varnost,upravljanje s tveganji,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Aktualno Energetika je pred pomembnimi odločitvami Brane Janjic CIGRE-CIRED Peter Novak,Krešimir Bakic,Klemen Potisek slovenska energetika ,okolje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,strokovna posvetovanja,podnebne spremembe,priznanja,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,umešcanje v prostor,promet,elektricna energija,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,politika,denar,naložbe,združenja,elektrogospodarstvo,ekonomija,spremembe,tehnologija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Fokus Obnovljivci na pohodu Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin Agencija za energijo,Borzen,Ministrstvo za infrastrukturo proizvodnja,investicije,zakonodaja,,hidroelektrarne,gradnja,podnebne spremembe,omrežje,varstvo okolja,trajnostni razvoj,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,sevanje,energetska politika,razvoj slovenske energetike,fotovoltaika,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,energetski zakon,meritve,razvoj,energetski razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,proizvodnja elektricne energije,ekologija,zemeljski plin,politika,varovanje narave,vodni viri,MHE,energija,denar,vetrna energija,biomasa,naložbe,zelena energija,ekonomija,daljnovodi,elektrarne,tehnologija,razpis,stroški,proizvodnja energije,energetski trg,trg elektricne energije,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Kdo, kam in kako usmerja OVE v Sloveniji? Franko Nemac Agencija za prestrukturiranje energetike proizvodnja,hidroelektrarne,vzdrževanje,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,termoelektrarne,energetika,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,gospodarski razvoj,oskrba,razvoj,vodikove tehnologije,evropska zakonodaja,energija,denar,biomasa,podpore,podatki,elektromobilnost
Pogledi Varstvo okolja- paradigma ali kaj drugega? Rudi Voncina Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) premog,okolje,zakonodaja,energetika,varstvo okolja,trajnostni razvoj,okoljske vrednote,okoljska politika,zdravje,gospodarska politika,raziskovanje
Pogledi Mladi in energetika Alenka Žumbar Energetika.net premog,okolje,hidroelektrarne,izobraževanje,podnebne spremembe,termoelektrarne,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,razvoj,zemeljski plin,natecaj,energija,ucenje,energetska pismenost
Pogledi Trgovec in analitik - kako nujna je ta simbioza? Ludvik Bartelj GEN-I trgovanje, borza,poslovanje,odprtje,razvoj,elektricna energija,podatki,trg elektricne energije,infrastruktura
Na delovnem mestu Vzpostavljanje enotne informacijske strukture Miro Jakomin Elektro Gorenjska Nejc Petrovic distribucija,poslovanje,izobraževanje,vzdrževanje,informatika,omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,elektricna energija,kadri,tehnologija,podatki,procesni sistemi,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Na delovnem mestu Informatiko želimo spraviti na višjo raven Miro Jakomin Elektro Gorenjska Nejc Petrovic distribucija,poslovanje,obratovanje,informatika,omrežje,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,projekti,meritve,elektricna energija,pogovor,podpore,javno narocanje
Pogovor Slovenijo si brez nove nuklearke težko predstavljam Vladimir Habjan Inštitut Jožef Stefan Leon Cizelj jedrska energija,proizvodnja,poslovanje,investicije,izobraževanje,gradnja,jedrske elektrarne,raziskave,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,pametna omrežja,nizkoogljicne tehnologije,projekti,razvoj,elektricna energija,kadri,varnost,elektrika,energija,združenja,elektrarne,tehnologija,podatki,jedrska varnost,proizvodnja energije,upravljanje s tveganji,trg elektricne energije
Portret Nove ideje se rojevajo iz izkušenj na terenu Polona Bahun Elektro Ljubljana Srecko Secnik distribucija,priznanja,inovativnost,distribucijsko omrežje,elektromontažna dela,varnost,delavnica,tehnicne izboljšave,denar,spremembe,prenova,opticno omrežje,stroški,infrastruktura
Iz energetskih okolij V teku druga faza obnove HE Plave I Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica Rajko Volk proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,stikališce,varstvo okolja,rekonstrukcija,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,varnost,tehnicne izboljšave,prenova,daljnovodi,elektrarne,tehnologija,agregat
Iz energetskih okolij Evropska sredstva za projekt SINCRO.GRID Polona Bahun ELES proizvodnja,investicije,mednarodno sodelovanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,denar,tehnologija,podatki,elektroenergetski sistem,infrastruktura
Iz energetskih okolij Za industrijo lani elektrika cenejša Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo ,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,cene elektricne energije,omrežnina,energija,podpore,podatki,odjemalci
Iz energetskih okolij Increase odpravlja težave z visokimi napetostmi Miro Jakomin Elektro Gorenjska proizvodnja,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,distribucijsko omrežje,oskrba,projekti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,podatki,odjemalci
Iz energetskih okolij Prodaja plina lani poskočila Miro Jakomin Energetika Ljubljana Zoran Kibarovski distribucija,oskrba,zanesljiva in kakovostna oskrba,zemeljski plin,prodaja,plinovod,polnilne postaje,odjemalci
Iz energetskih okolij Lani z rekordnim dobičkom Brane Janjic Elektro Maribor Boris Sovic poslovanje,investicije,omrežje,poslovni nacrt,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,razvoj distribucije,napredno merjenje,elektricna energija,naložbe,zanesljivost obratovanja,odjemalci,infrastruktura
Iz energetskih okolij Tekmovanje Mladi genialci letos že petič Vladimir Habjan GEN energija Stane Rožman,Martin Novšak jedrska energija,podnebne spremembe,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,hidro energija,sevanje,energija,ucenje,tekmovanja,energetska pismenost
Iz energetskih okolij Letos predvidoma 3,3 milijona ton premoga Brane Janjic Premogovnik Velenje premog,proizvodnja,poslovni nacrt
Iz energetskih okolij Izšla publikacija Energija, sevanje, življenje Brane Janjic EN-LITE izobraževanje,sevanje,knjiga, zbornik,energetska pismenost
Iz energetskih okolij Hiter razvoj tehnologij prinaša koristi in tveganja Miran Novak Informatika distribucija,informatika,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,varnostni standardi,srecanje,varnost,procesni sistemi
Iz energetskih okolij Energetska poraba gospodinjstev znova pod drobnogledom Polona Bahun Informa Echo investicije,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,energetska ucinkovitost,obnova,elektricna energija,poraba,politika,MHE,energija,stroški,energijska izkaznica,odjemalci
Iz energetskih okolij Odprto pismo vladi zaradi odlagališča NSRAO Vladimir Habjan Strokovni svet za sevalno in jedrsko varnost obratovanje,gradnja,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,sevanje,varnost,Nuklearna elektrarna Krško,radiaktivni odpadki,jedrska varnost,odlagališce radioaktivnih odpadkov
Iz energetskih okolij 23,2 odstotka Brane Janjic GEN-I,Elektro energija,Energija plus,ECE distribucija,elektricna energija,odjemalci,trg elektricne energije
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,jedrske elektrarne,omrežje,termoelektrarne,hidro energija,prenosno omrežje,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,cezmejne prenosne zmogljivosti,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Vgrajujemo Martina Merlin Termoelektrarna Brestanica plin,gradnja,gradnja elektrarne,plinske elektrarne,projekti
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun jedrska energija,premog,trgovanje, borza,zakonodaja,rudarstvo,gradnja,jedrske elektrarne,omrežje,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,energetska ucinkovitost,obnova,cene elektricne energije,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,soncna energija,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,varnost,evropska zakonodaja,vodni viri,energija,borza,izpusti,denar,vetrna energija,podpore,energetski trg,elektroenergetski sistem,Energetska unija
Spomini 60-letnica športnih iger Ljubo Kogoj EGS prenos,distribucija,proizvodnja,športne igre,druženje,rekreacija,srecanje,šport,elektrogospodarstvo,tekmovanja,športno društvo