Naš stik, št. 4, avgust 2017

V tej številki lahko preberete...

Prehod v nizkoogljično družbo ne bo poceni
Ministrstvo za infrastrukturo je konec junija predstavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije, ki podaja glavne usmeritve razvoja slovenske energetike do leta 2030 in njeno dolgoročno vizijo s pogledom do 2050. Iz predlaganih scenarijev izhaja, da bomo morali za prehod v nizkoogljično družbo odšteti kar precej denarja.

Slovenski energetski trg se krepi
Agencija za energijo je sredi julija objavila tradicionalno poročilo o stanju energetike v Sloveniji v minulem letu, ki tudi letos prinaša vrsto zanimivih ugotovitev. Kot ocenjujejo v Agenciji za energijo, je trg z električno energijo v Sloveniji dobro razvit in pregleden, da se povečuje konkurenčnost med dobavitelji pa potrjujeta tudi podatka, da je bilo na slovenskem veleprodajnem trgu lani registriranih kar 43 dobaviteljev električne energije in zemeljskega plina, ter da je lani skupno število menjav dobavitelja električne energije bilo rekordno.

Leto 2016 eno najpomembnejših in najuspešnejših doslej
Elektro Ljubljana je lani zabeležila najboljše rezultate v zgodovini in ustvarila 16,9 milijona evrov čistega dobička. Družba je hkrati okrepila naložbe in lani za posodobitev in obnovo omrežja namenila kar 32,2 milijona evrov, 33 milijonov pa naj bi jih za te namene porabili tudi letos.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Začeto delo izpeljati do konca Vladimir Habjan Ministrstvo za infrastrukturo jedrska energija,premog,zakonodaja,ucinkovita raba energije, URE,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,razvoj slovenske energetike,promet,razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,konkurencnost,energija,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Aktualno V prihodnje bo združevanje nujno Vladimir Habjan ECE Sebastjan Roudi distribucija,poslovanje,organiziranost,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,vodenje,razvoj,elektricna energija,kadri,zemeljski plin,prodaja,biomasa,pogovor,stroški,podatki,odjemalci,trg elektricne energije
Aktualno V pričakovanju velikih sprememb v distribuciji Krešimir Bakic CIGRE-CIRED distribucija,strokovna posvetovanja,vzdrževanje,raziskave,omrežje,energetika,inovativnost,soncne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,cene elektricne energije,vodenje,projekti,promet,energetski razvoj,soncna energija,spremembe,odjemalci,elektricna mobilnost ,elektroenergetski sistem
Aktualno Leto 2016 eno najpomembnejših in najuspešnejših let doslej Polona Bahun Elektro Ljubljana Andrej Ribic,Uršula Krisper,Marjan Ravnikar distribucija,poslovanje,investicije,hidroelektrarne,gradnja,stikališce,informatika,telekomunikacije,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,gradnja daljnovoda,elektricne polnilnice,obnova,meritve,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,denar,naložbe,e-mobilnost,elektricna mobilnost
Aktualno Slovenski energetski trg se krepi Brane Janjic Agencija za energijo distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,prenosno omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,cene elektricne energije,uvoz in izvoz elektricne energije,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,zemeljski plin,varnost,konkurencnost,elektrika,energija,elektrarne,podpore,podatki,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije
Aktualno Uspešen pilotni projekt 3D-tiskanja rezervnega dela Ida Novak Jerele Nuklearna elektrarna Krško Vinko Planinc jedrska energija,obratovanje,vzdrževanje,jedrske elektrarne,raziskave,energetika,inovativnost,sodobne tehnologije,varnostni standardi,projekti,kadri,kakovost,varnost,partnerji,elektrarne,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost
Fokus Prehod v nizkoogljično družbo ne bo poceni Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin GEN energija,Holding slovenskih elektrarn,GEN-I,GIZ distribucija,SDE,Ministrstvo za infrastrukturo Robert Golob,Branko Sevcnikar,Boris Sovic,Anton Colaric,Peter Gašperšic slovenska energetika ,jedrska energija,prenos,distribucija,premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,hidroelektrarne,TEŠ 6,gradnja,jedrske elektrarne,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,energetika,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,energetska politika,elektroenergetski projekti,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,promet,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,zemeljski plin,politika,delavnica,konkurencnost,energija,podnebje,denar,naložbe,podpore,tehnologija,odjemalci,energetski trg,elektrifikacija,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi Ali z energetsko strategijo sledimo Koreji? Leon Cizelj Inštitut Jožef Stefan jedrska energija,premog,izobraževanje,jedrske elektrarne,raziskave,energetika,sodobne tehnologije,energetska politika,elektricna energija,zemeljski plin,konkurencnost,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Pogledi IKT - Vseprisotnost in pomen varnosti Alenka Kolar Elektro Ljubljana distribucija,izobraževanje,informatika,telekomunikacije,omrežje,distribucijsko omrežje,posodabljanje sistemov,varnostni standardi,kadri,varnost,denar,tehnologija,podatki,infrastruktura
Pogledi Distribucijo čakajo številni izzivi Miha Žumer Elektro Gorenjska distribucija,proizvodnja,obratovanje,emisije,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,zmanjševanje emisij,meritve,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,energija,podatki,elektroenergetski sistem
Pogledi Energetika dobiva novo podobo Franc Žlahtic WEC jedrska energija,distribucija,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,energetska ucinkovitost,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,promet,razvoj,energetski razvoj,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,energija,denar,naložbe,spremembe,tehnologija,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Na delovnem mestu Kako se zavarovati pred kibernetskimi grožnjami? Miro Jakomin Informatika Damir Orlic distribucija,proizvodnja,jedrske elektrarne,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,razvoj,elektricna energija,varnost,elektrarne,tehnologija,podatki,upravljanje s tveganji,odjemalci,infrastruktura
Na delovnem mestu Na udaru kibernetskih napadov tudi energetika Miro Jakomin Informatika Damir Orlic poslovanje,zakonodaja,organiziranost,informatika,telekomunikacije,energetika,sodobne tehnologije,energetska varnost,komuniciranje ,razvoj,varnost,varovanje,spremembe,podatki,upravljanje s tveganji,infrastruktura
Pogovor V ospredje prihajajo interakcije med odjemalci in operaterji Brane Janjic ELES Aleksander Mervar jedrska energija,prenos,distribucija,proizvodnja,poslovanje,investicije,obratovanje,zakonodaja,mednarodno sodelovanje,jedrske elektrarne,organiziranost,informatika,telekomunikacije,omrežje,energetika,bilancne skupine,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,rekonstrukcija,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,pametna omrežja,gradnja daljnovoda,razvoj slovenske energetike,zmanjševanje emisij,cene elektricne energije,terciarna regulacija,umešcanje v prostor,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,vodenje,priprava gradenj in soglasij,projekti,lokalne skupnosti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,omrežnina,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,Nuklearna elektrarna Krško,konkurencnost,denar,naložbe,elektrogospodarstvo,spremembe,daljnovodi,zanesljivost obratovanja,podpore,javno narocanje,upravljanje s tveganji,odjemalci,elektroenergetski sistem,vrednost projekta,infrastruktura,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Portret Najboljši sodnik je na igrišču neviden Polona Bahun Borzen Iztok Gornjak izobraževanje,priznanja,raziskave,energetika,glasba,projekti,lokalne skupnosti,šport,denar,tekmovanja,podpore,sanacija,trg elektricne energije,stavba
Iz energetskih okolij Poslovno leto 2016 je bilo leto preobrata Polona Bahun Holding slovenskih elektrarn Stojan Nikolic,Matjaž Marovt trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,poslovni nacrt,trajnostni razvoj,cene elektricne energije,proizvodnja elektricne energije,racionalizacija,partnerji,denar,prenova,posojilo,stroški
Iz energetskih okolij Slovenija zavzela aktivnejšo vlogo pri oblikovanju pametnih mest Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo prenos,investicije,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,elektricna energija,nizkoogljicna družba,poraba,kakovost
Iz energetskih okolij Lani največji preskok pri proizvodnji elektrike Miro Jakomin Energetika Ljubljana poslovanje,investicije,vzdrževanje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,denar,podpore,stroški
Iz energetskih okolij Elektro Ljubljana odprla že 50. polnilnico za električna vozila Polona Bahun Elektro Ljubljana odprtje,elektricna vozila,elektricne polnilnice,infrastruktura
Iz energetskih okolij Najvišje dividende delničarjem Elektra Ljubljana Polona Bahun Distribucijska podjetja distribucija,poslovanje,poslovni nacrt,skupšcina
Iz energetskih okolij Objavljen posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo ucinkovita raba energije, URE,energetika,varstvo okolja,obnovljivi viri energije, OVE,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,promet,poraba,MHE,energija,vetrna energija
Iz energetskih okolij Deset let izjemno uspešnega dela FE-UM Miro Jakomin Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru izobraževanje,energetika,razvoj,raziskovanje,obletnice
Iz energetskih okolij Priznanje projektu s področja varnosti in zdravja pri delu Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica priznanja,projekti,zdravje,varnost,mobilna aplikacija,upravljanje s tveganji
Iz energetskih okolij Slovenija vodilna po številu energetskih menedžerjev Miro Jakomin Inštitut Jožef Stefan izobraževanje,priznanja,nagrade,energetika,trajnostni razvoj,energetska ucinkovitost,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,natecaj,energija,stroški
Iz energetskih okolij Vrednost slovenskega demo projekta ocenjena na dva milijona evrov Polona Bahun Ministrstvo za infrastrukturo,Ministrstvo za okolje in prostor raziskave,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,energija,denar,geotermalna energija
Iz energetskih okolij Meddržavna komisija o NEK naj bi se sestala še letos Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško mednarodno sodelovanje,jedrske elektrarne,Vlada RS,radiaktivni odpadki
Iz energetskih okolij Lani doseženi vsi obratovalni in poslovni cilji Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško Stane Rožman proizvodnja,poslovanje,obratovanje,remont,jedrske elektrarne,posodabljanje sistemov,varnostni standardi,projekti,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,varnost,tehnicne izboljšave,zanesljivost obratovanja,jedrska varnost,javno narocanje
Iz energetskih okolij Živahno na hitrih polnilnicah SODO Miro Jakomin SODO elektricna vozila,elektricne polnilnice,elektricna energija
Iz energetskih okolij Elektro Celje začenja z izvajanjem projekta Flex4grid Vladimir Habjan Elektro Celje racuni,upravljanje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,omrežnina,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije
Iz energetskih okolij Evropski projekt Sunseed uspešno zaključen Vladimir Habjan Elektro Primorska obratovanje,raziskave,omrežje,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,projekti,proizvodnja elektricne energije,tehnologija
Iz energetskih okolij 78 Polona Bahun Agencija za energijo ,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,MHE,denar,biomasa,podpore
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen Nuklearna elektrarna Krško,Termoelektrarna Šoštanj distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,poslovanje,hidroelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,uvoz in izvoz elektricne energije,gospodarski razvoj,crpalna elektrarna,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,proizvodnja elektricne energije,elektrika,elektrarne,podpore,odjemalci,elektroenergetski sistem
Trenutek Zaključujemo Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne hidroelektrarne,gradnja elektrarne,hidro energija,elektrarne,agregat,infrastruktura
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun Mednarodna agencija za energijo,Evropska komisija jedrska energija,premog,trgovanje, borza,okolje,hidroelektrarne,omrežje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,elektricna vozila,energetska ucinkovitost,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,zemeljski plin,nafta,energija,podnebje,denar,naložbe,zelena energija,prenova,daljnovodi,elektrarne,razpis,stroški,e-mobilnost,odjemalci,trg elektricne energije,infrastruktura,stavba
Spomini 70-letnica ustanovitve Tjaša Frelih Elektro Primorska prenos,distribucija,distribucijsko omrežje,elektricna energija,obletnice,spremembe,elektrifikacija