Naš stik, št. 5, oktober 2017

V tej številki lahko preberete...

Slovensko elektrogospodarstvo uspešno sledi razvojnim trendom
Če je še nekaj časa nazaj veljalo, da sodi elektrogospodarstvo med tradicionalne in okorne panoge, to nikakor več ne velja. Hitro spreminjajoča se energetska podoba sveta namreč podjetja sili v strukturne spremembe ter uporabo novih orodij in poslovnih modelov. Kot kaže, so se slovenska elektroenergetska podjetja uspešno vključila v iskanje odgovorov na aktualna vprašanja sodobne energetike in aktivno sodelujejo v vrsti mednarodnih pilotnih projektih.

Slovesno odprli hidroelektrarno Brežice
Na ploščadi HE Brežice je 27. septembra potekala priložnostna slovesnost ob odprtju hidroelektrarne Brežice z akumulacijskim bazenom, s čimer se je tudi uradno zaključila gradnja predzadnje elektrarne v spodnjesavski verigi. Slavnostni govornik predsednik vlade dr. Miro Cerar je v svojem nagovoru poudaril, da je izgradnja HE Brežice ne le uresničitev dobre gospodarske ideje, pač pa tudi pomembno sporočilo, da je cilje energetske politike Slovenije možno uresničiti. 

Elektrogospodarstvo ima od julija novo panožno pogodbo
V SDE Slovenije izpostavljajo, da so bila skoraj dve leti trajajoča pogajanja trda, a korektna, ter da bo posodobljena panožna kolektivna pogodba tudi v prihodnje zagotavljala trdno osnovo za primerno plačilo vsem zaposlenim v elektrogospodarstvu ter s tem pripomogla k zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe gospodinjstev in gospodarstva z električno energijo.

Kazalo vsebine

Rubrika Naslov Avtor Podjetje Oseba Značke
Uvodnik Po sledi uspešnih Brane Janjic slovenska energetika ,mednarodno sodelovanje,energetika,inovativnost,pametna omrežja,elektroenergetski projekti,naložbe,elektrogospodarstvo,spremembe
Aktualno Slovesno odprli hidroelektrarno Brežice Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne Bogdan Barbic,Miro Cerar okolje,proizvodnja,hidroelektrarne,gradnja,odprtje,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,hidro energija,energetska politika,oskrba,projekti,lokalne skupnosti,veriga elektrarn,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kadri,varnost,zelena energija,elektrarne,ribje steze,stroški,poplave,agregat,infrastruktura
Aktualno E-polnilnice kot sestavni del distribucijskega omrežja Miro Jakomin Distribucijska podjetja Uršula Krisper,Iztok Jenko distribucija,investicije,omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,elektricne polnilnice,lokalne skupnosti,razvoj,elektricna energija,turizem,stroški,podatki,e-mobilnost,odjemalci,elektricna mobilnost ,infrastruktura
Aktualno Elektrogospodarstvo ima od julija novo panožno pogodbo Brane Janjic SDE Valter Vodopivec zakonodaja,energetika,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,kolektivne pogodbe,sindikati,denar,elektrogospodarstvo,spremembe
Aktualno Razpis za novo plinsko-parno enoto predvidoma jeseni Miro Jakomin Energetika Ljubljana Herman Janež plin,premog,okolje,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,,plinske elektrarne,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,proizvodnja elektricne energije,energija,izpusti,naložbe,plinovod,podpore,tehnologija,razpis,toplotna energija,plinsko-parna enota,elektroenergetski sistem
Aktualno Kmalu v obratovanje nov 20 kV kablovod Nazarje-Ljubno Andreja Bezjak Elektro Celje Mihael Tratnik investicije,obratovanje,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,odjemalci,vrednost projekta,kablovod
Aktualno Obeta se boljše napajanje zgornjega Posočja Vladimir Habjan Elektro Primorska Radko Carli okolje,investicije,gradnja,omrežje,distribucijsko omrežje,SODO,obnova,umešcanje v prostor,priprava gradenj in soglasij,razdelilna transformatorska postaja, RTP,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,daljnovodi,tehnologija,sanacija,stroški,žled,kablovod
Fokus Slovensko elektrogospodarstvo uspešno sledi razvojnim trendom Brane Janjic,Polona Bahun,Vladimir Habjan,Miro Jakomin,dopisniki ELES,Elektro Primorska,Elektro Maribor,Elektro Ljubljana,SODO,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Elektro Celje,GEN-I,Dravske elektrarne Maribor,Elektro Gorenjska,Energetika Ljubljana Boris Žitnik,Samo Fekonja,Boštjan Gregorc slovenska energetika ,jedrska energija,distribucija,premog,trgovanje, borza,proizvodnja,investicije,obratovanje,emisije,mednarodno sodelovanje,,hidroelektrarne,izobraževanje,jedrski odpadki,jedrske elektrarne,upravljanje,informatika,telekomunikacije,ucinkovita raba energije, URE,raziskave,omrežje,energetika,trajnostni razvoj,daljinsko vodenje,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,prenosno omrežje,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,virtualna elektrarna,oskrba,cezmejne prenosne zmogljivosti,projekti,promet,meritve,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,poraba,kadri,varnost,vodni viri,elektrika,partnerji,denar,elektrogospodarstvo,elektrarne,ribje steze,tehnologija,stroški,podatki,jedrska varnost,poplave,elektromobilnost,odjemalci,toplotna energija,elektroenergetski sistem,trg elektricne energije,infrastruktura,stavba
Pogledi Vključevanje objektov v prostor zahteva tvoren dialog Blaž Pišek Savske elektrarne Ljubljana okolje,gradnja,ucinkovita raba energije, URE,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,projekti,energija,infrastruktura
Pogledi Predpisana digitalizacija ali digitalizacija zakonodaje Tomaž Oštir GEN-I trgovanje, borza,proizvodnja,zakonodaja,omrežje,energetika,soncne elektrarne,vetrne elektrarne,elektrika,energija,stranke,podpore,tehnologija,odjemalci,energetski trg,stavba,digitalizacija
Pogledi Kako zagotoviti učinkovitejše varstvo okolja? Aleš Kregar ELES investicije,zakonodaja,varstvo okolja,državni prostorski nacrt,umešcanje v prostor,lokalne skupnosti,evropska zakonodaja,denar,nesreca,infrastruktura
Pogledi Čas je, da razvoj polnilne infrastrukture prepustimo trgu Rok Kšela Agencija za energijo distribucija,zakonodaja,omrežje,alernativni viri,sodobne tehnologije,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,pametna omrežja,elektricne polnilnice,promet,razvoj,elektricna energija,evropska zakonodaja,konkurencnost,denar,tehnologija,polnilne postaje,elektromobilnost,odjemalci,infrastruktura
Pogovor Jedrska energetika je inovativen posel Mojca Drevenšek EDF Mischel Maschi jedrska energija,poslovanje,obratovanje,zakonodaja,vzdrževanje,gradnja,remont,jedrske elektrarne,upravljanje,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,inovativnost,obnovljivi viri energije, OVE,sodobne tehnologije,pametna omrežja,nizkoogljicne tehnologije,oskrba,projekti,omrežnina,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,proizvodnja elektricne energije,nova ponudba,varnost,konkurencnost,energija,raziskovanje,tehnicne izboljšave,podnebje,elektrarne,podatki,odjemalci,energetski trg,elektricna mobilnost ,toplotna energija,elektroenergetski sistem,infrastruktura,hranilnik
Portret Pri vodenju ljudi v gorah uživam Vladimir Habjan ELES Blaž Navršnik vzdrževanje,vodenje,alpinizem,planinarjenje,varnost,elektrika,varovanje,pogovor,tekmovanja,daljnovodi
Iz energetskih okolij Energetska revolucija le še vprašanje časa Polona Bahun ELES Aleksander Mervar,Uroš Salobir,Matjaž Vodušek,Robert Golob,Igor Papic,Uroš Blažica,Jurij Klancnik distribucija,obratovanje,zakonodaja,TEŠ 6,omrežje,energetika,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,projekti,razvoj,elektrogospodarstvo,spremembe,posvet,odjemalci,elektroenergetski sistem,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Po počitnicah potrjena letna poročila energetskih družb Polona Bahun ELES,SODO,Borzen poslovanje,poslovni nacrt,letni nacrt,prenosno omrežje,omrežnina,denar,porocilo
Iz energetskih okolij Soške elektrarne lani presegle planirano proizvodnjo Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja,poslovanje,hidroelektrarne,letni nacrt,hidro energija,crpalna elektrarna,elektricna energija,MHE,porocilo
Iz energetskih okolij Gradnja MHE Kneža v polnem teku Miro Jakomin Soške elektrarne Nova Gorica proizvodnja,,hidroelektrarne,omrežje,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,MHE,elektrarne,podpore,agregat
Iz energetskih okolij Podpisali pogodbo i italijanskim podjetjem Ansaldo Vladimir Habjan Nuklearna elektrarna Krško jedrske elektrarne,izredne razmere,varnostni standardi,projekti,varnost,denar,nesreca,elektrarne,jedrska varnost
Iz energetskih okolij GIZ Vetrne energije postalo član evropske družine Polona Bahun GIZ slovenska energetika ,proizvodnja,investicije,zakonodaja,energetika,vetrne elektrarne,obnovljivi viri energije, OVE,umešcanje v prostor,oskrba,projekti,okoljska politika,elektricna energija,politika,energija,vetrna energija,združenja,zelena energija,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Za MHE Goričane pridobljeno še gradbeno dovoljenje Miro Jakomin Savske elektrarne Ljubljana Roman Modic proizvodnja,obratovanje,hidroelektrarne,vzdrževanje,daljinsko vodenje,hidro energija,rekonstrukcija,projekti,MHE
Iz energetskih okolij Podaljšani roki za izgradnjo spodnjesavske verige HE Vladimir Habjan HESS, Savske elektrarne zakonodaja,hidroelektrarne,Vlada RS,veriga elektrarn,vodni viri,denar,infrastruktura
Iz energetskih okolij Odprtje nove 110/20 kV Ločna najlepše darilo ob desetletnici družbe Brane Janjic SODO Matjaž Vodušek,Milan Vižintin distribucija,investicije,gradnja,stikališce,omrežje,gospodarski razvoj,oskrba,razdelilna transformatorska postaja, RTP,razvoj,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,obletnice,naložbe,odjemalci
Iz energetskih okolij Matjažu Marovtu poln mandat Brane Janjic Holding slovenskih elektrarn Matjaž Marovt poslovanje,energetika,nadzorni svet,oskrba,vodenje,elektricna energija,proizvodnja elektricne energije,imenovanja
Iz energetskih okolij Do 6. decembra odprt nov javni poziv za vstop v podporno shemo Polona Bahun Agencija za energijo investicije,,obnovljivi viri energije, OVE,projekti,denar,podpore,razpis
Iz energetskih okolij Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo obiskal Elektro Celje Vladimir Habjan Elektro Celje Boris Kupec poslovanje,investicije,ucinkovita raba energije, URE,omrežje,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,pametna omrežja,gospodarski razvoj,umešcanje v prostor,oskrba,napredno merjenje,razvoj,elektricna energija,srecanje,naložbe,daljnovodi,odjemalci,infrastruktura
Iz energetskih okolij Družbi E 3 ponovno zlata boniteta odličnosti AAA Vladimir Habjan E 3, energetika, ekologija, ekonomija poslovanje,priznanja,poslovna odlicnost,odjemalci
Iz energetskih okolij Težišče razvoja se prenaša na distribucijsko omrežje Polona Bahun GIZ distribucija Boris Sovic slovenska energetika ,distribucija,zakonodaja,vzdrževanje,omrežje,distribucijsko omrežje,razvoj slovenske energetike,cene elektricne energije,razvoj distribucije,oskrba,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,nizkoogljicna družba,politika,naložbe,podpore,odjemalci,Energetski koncept Slovenije (EKS)
Iz energetskih okolij Z zamenjavo dobavitelja do precejšnjih prihrankov Polona Bahun Zveza potrošnikov Slovenije elektricna energija,zemeljski plin,denar,stroški,odjemalci,GEN-I
Iz energetskih okolij 0,7 odstotka Brane Janjic Ministrstvo za infrastrukturo energetika,cene elektricne energije,omrežnina,elektricna energija,odjemalci
V številkah Obratovanje in trgovanje Brane Janjic,Borzen distribucija,trgovanje, borza,proizvodnja,,hidroelektrarne,soncne elektrarne,prenosno omrežje,TEŠ,TE-TOL,uvoz in izvoz elektricne energije,crpalna elektrarna,elektricna energija,poraba,proizvodnja elektricne energije,Nuklearna elektrarna Krško,elektrarne,podpore,odjemalci,trg elektricne energije
Trenutek Izobražujemo Miro Jakomin ELES,GEN energija,Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV),Fakulteta za elektrotehniko razstave,izobraževanje,elektroenergetski sistem
Iz sveta Dejstva, zgodbe in novosti zunaj naših meja Polona Bahun jedrska energija,distribucija,premog,proizvodnja,emisije,zakonodaja,gradnja,jedrske elektrarne,podnebne spremembe,raziskave,omrežje,varstvo okolja,trajnostni razvoj,obnovljivi viri energije, OVE,gradnja elektrarne,elektricna vozila,distribucijsko omrežje,izredne razmere,oskrba,napredno merjenje,projekti,elektricna energija,zemeljski plin,varnost,politika,nafta,izpusti,denar,radiaktivni odpadki,nesreca,elektrarne,tehnologija,stroški,odjemalci,trg elektricne energije,infrastruktura
Spomini 100-letnica družbe Karin Zagomilšek Elektro Maribor hidroelektrarne,gradnja,omrežje,prodaja elektricne energije,distribucijsko omrežje,elektricna energija,zanesljiva in kakovostna oskrba,obletnice,daljnovodi,odjemalci,elektrifikacija